Työnantajien kannattaa edistää työn ja perheen yhteensovittamista

Toukokuun henkilöstötilaisuuden yhtenä aiheena oli työn ja perheen yhteensovittaminen. Se on usein haastavaa. Ensinnäkin jo se, mitä perheellä tarkoitetaan, ei ole itsestään selvää. Nykyisin on paljon erityyppisiä perheitä. Meillä Suomessa perhe on lainsäädännöllisessä mielessä lähinnä ydinperhe, kun taas Etelä-Euroopassa perhemäärittely on laveampi.

Työn ja perheen yhteensovittamiseen – vaikeuteen tai helppouteen – vaikuttavat useat tekijät. Pikaisesti mieleen tulevat ainakin lapsen/lasten ikä, oman, mutta myös puolison työn luonne, työmatkan pituus, työnantajan suhtautuminen.

Työn ja perheen yhteensovittaminen on haastavaa lapsiperheille, vaikkakin äitiysvapaa, vanhempainvapaa, isyysvapaa ja hoitovapaa helpottavat pienten lasten vanhempien työn ja perheen yhteensovittamista. Huolenpidon tarve lasten kasvaessa ei kuitenkaan lopu, vaikka se väheneekin.

Työn ja perheen yhteensovittaminen koskettaa myös lapsettomia pariskuntia ja yksineläviä. Vaikka työnantaja usein olettaa etenkin yksinelävillä olevan aikaa rankkoihin työrupeamiin ja ylitöihin, myös heillä on oikeus vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Sitä paitsi moni yksinelävä auttaa esimerkiksi sukulaisiaan asioiden hoidossa.

Työnantajien kannattaa kehittää toimintatapoja, joilla he voivat helpottaa työntekijöidensä työn ja perheen yhteensovittamista. Tämä edistää työntekijöiden jaksamista, työtyytyväisyyttä ja sitoutuneisuutta. Samalla organisaation/yrityksen myönteinen maine kasvaa, mikä auttaa rekrytoinneissa kilpailtaessa osaavasta työvoimasta.

Toki on niinkin, että mahdollisuudet työn ja perheen yhteensovittamiseen vaihtelevat toimialan, yrityksen/organisaation koon ja työn luonteen mukaan. Kokoaikaista läsnäoloa vaativassa tehtävässä toimivan voi olla käytännössä vaikeaa päästä hoitamaan perheasioita työpäivän aikana, jos sijaista ei ole organisaatiossa saatavilla. Asiantuntijan, joka vastaa organisaatiossa yksin vastuullisten tehtävien hoidosta, voi olla hankalaa saada lyhyellä varoitusajalla vapaapäiviä. Varmasti lukuisia muitakin esimerkkejä työn ja perheen yhteensovittamisen hankaluuksista löytyy.

Mahdollisia hankaluuksia ei kuitenkaan ole syytä etukäteen pelätä. Yrityksellä/organisaatiolla saattaa olla käytössään omia vanhentuneita käytäntöjä, jotka suotta hankaloittavat työn ja perheen yhteensovittamista. Työn ja perheen yhteensovittamista kannattaa kehittää avoimin mielin.

 Suunnittelija Juha Kokkonen, HY Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia