Ikästrategiatyö on konkretisoitunut

Hankkeen päättyessä vuoden vaihteessa on organisaatioiden ikästrategiatyössä edistytty hienosti.  Yllättävä havainto on ollut, että organisaatioiden erilaisuudesta huolimatta kehittämishaasteet ovat yhteisiä: kehittämiskeskustelu, perehdyttäminen ja hiljainen tieto.

Folkhälsan on hankkeen aikana kehittänyt perehdyttämis- ja kehityskeskustelukäytäntöjään sekä kiinnittänyt huomiota hiljaisen tiedon jakamiseen. Perehdyttämistä on systematisoitu ja materiaaleja kehitetty. Kehityskeskustelulomake on uudistettu sellaiseksi, että se mahdollistaa dialogisuuden keskustelussa ja nostaa paremmin esiin työntekijän omat ajatukset. Hiljaisen tiedon jakamisessa on luotu mahdollisuuksia esimerkiksi eri yksiköissä työskentelevien tiedon ja kokemuksen vaihtamiselle. On syntynyt konkreettisia uudistuksia, joita on myös ehditty testaamaan.

Palmenia, ison Helsingin yliopiston yhtenä laitoksena, ei pysty yhtä ketterästi muokkaamaan käytäntöjä uusiksi. Hankkeen aikana on kuitenkin kirjattu yhden yksikön näkökulmasta ikäkaariajattelun mukaisesti kehittämisehdotuksia, joita on mahdollista viedä jatkossa käytäntöön. Hyvä kehityskeskustelukulttuuri todettiin keskeiseksi työssä jaksamisen ja eri ikäisten työntekijöiden tarpeiden huomioon ottamisen välineeksi. Sen kehittämisessä erityisesti henkilökohtaistaminen sekä työjärjestelyjen joustavoittamisen mahdollisuudet koettiin tärkeiksi. Osaamisen uudistamisen ja tiedon jakamisen haasteet ovat myös olemassa. Hankkeessa syntyneet kehittämisajatukset kootaan oppaaksi, jota esimiehet voivat käyttää työnsä ja kehityskeskustelun tukena.

Kaikesta tästä kuullaan lisää hankkeen päätösseminaarissa 11.12. Helsingissä. Saa tulla kuulemaan ja kommentoimaan! Ilmoittautuminen 28.11. mennessä.