Oppitunteja

Alla on Integraalipäivillä kehiteltyjä oppituntisuunnitelmia. Samassa suunnitelmassa voi olla useampi mahdollinen kohderyhmä. Tällöin se on kaikkien sitä vastaavien otsikoiden alla. Suunnitelmissa käytetään Creative Commons lisenssejä Nimeä-JaaSamoin 3.0 Ei sovitettu ja Nimeä 4.0 Kansainvälinen.

Alakoulu

Oppitunnille
Tartuntatautien matematiikkaa

Oppitunnille tai matematiikkakerhoon
Mondrian-ruudukkojen etsiminen

Yläkoulu

Oppitunnille
Fraktaalien matematiikkaa
Tartuntatautien matematiikkaa
Tyypilliset ja epätyypilliset havainnot
Valokuvien matematiikkaa

Oppitunnille tai matematiikkakerhoon
Kokonaisluvut ja murtoluvut
Mondrian-ruudukkojen etsiminen
Symmetrioita, laatoituksia ja taidetta (yläkoulu)
Tonttutehdas lineaariyhtälöiden ratkaisussa
Vaikeat ongelmat, riittävän hyvän ratkaisun etsiminen, löytäminen ja hyväksyminen

Ammatillinen oppilaitos

Oppitunnille
Tyypilliset ja epätyypilliset havainnot

Oppitunnille tai matematiikkakerhoon
Vaikeat ongelmat, riittävän hyvän ratkaisun etsiminen, löytäminen ja hyväksyminen

Lukio

Lyhyen tai pitkän matematiikan oppitunnille
Tartuntatautien matematiikkaa
Tyypilliset ja epätyypilliset havainnot
Valokuvien matematiikkaa

Pitkän matematiikan oppitunnille 
Fraktaalien matematiikkaa
Polynomeista algebrallisiin ja transkendenttisiin lukuihin

Lyhyen tai pitkän matematiikan oppitunnille tai matematiikkakerhoon
Mondrian-ruudukkojen etsiminen
Symmetrioita, laatoituksia ja taidetta
Tonttutehdas lineaariyhtälöiden ratkaisussa
Vaikeat ongelmat, riittävän hyvän ratkaisun etsiminen, löytäminen ja hyväksyminen

Pitkän matematiikan oppitunnille tai matematiikkakerhoon
Johdantoa suurten lukujen lakiin
Kvanttilaskentaan tutustuminen Groverin algoritmin kautta
Summien ja integraalien arvioiminen

Matematiikkakerhoon
Liikenneverkkojen paikallisten pullonkaulojen hahmottaminen verkon kaarevuuden käsitteen kautta
Matriisit ja antennit

Yliopisto

Lineaarialgebra tai matriisilaskenta
Matriisit ja antennit