Oppitunteja

Suunnitelmissa käytetään Creative Commons lisenssejä Nimeä-JaaSamoin 3.0 Ei sovitettu ja Nimeä 4.0 Kansainvälinen.

Kysymykset ja esimerkit: Sisältävät otsikkoon liittyviä kysymyksiä ja niihin vastauksia tai esimerkkejä. Ajatuksena on, että näistä löytyy kootusti yksittäisiä esimerkkejä tai vastauksia oppitunneille.

Oppituntisuunnitelmat:  Vähintään yhden oppitunnin mittaisia suunnitelmia.

Katso myös oppituntisuunnitelmia ruotsiksi.

Kysymykset ja esimerkit

Yläkoulu

Tilastotieteestä ja tilastojen lukutaidosta

Lukio

Irrationaalilukujen (piin) approksimoinnista
Tilastotieteestä ja tilastojen lukutaidosta

Oppituntisuunnitelmat

Alakoulu

Oppitunnille
Tartuntatautien matematiikkaa

Oppitunnille tai matematiikkakerhoon
Mondrian-ruudukkojen etsiminen

Yläkoulu

Oppitunnille
Fraktaalien matematiikkaa
Ketjumurtoesityksiä
Ketjumurtoluvut
Pienimmän neliösumman menetelmä
Tartuntatautien matematiikkaa
Tyypilliset ja epätyypilliset havainnot
Valokuvien matematiikkaa

Oppitunnille tai matematiikkakerhoon
Kokonaisluvut ja murtoluvut
Mondrian-ruudukkojen etsiminen
Murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
Symmetrioita, laatoituksia ja taidetta (yläkoulu)
Tonttutehdas lineaariyhtälöiden ratkaisussa
Vaikeat ongelmat, riittävän hyvän ratkaisun etsiminen, löytäminen ja hyväksyminen

Ammatillinen oppilaitos

Oppitunnille
Tyypilliset ja epätyypilliset havainnot

Oppitunnille tai matematiikkakerhoon
Vaikeat ongelmat, riittävän hyvän ratkaisun etsiminen, löytäminen ja hyväksyminen

Lukio

Lyhyen matematiikan oppitunnille
Pienimmän neliösumman menetelmä

Lyhyen tai pitkän matematiikan oppitunnille
Murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
Tartuntatautien matematiikkaa
Tyypilliset ja epätyypilliset havainnot
Valokuvien matematiikkaa

Pitkän matematiikan oppitunnille 
Fraktaalien matematiikkaa
Ketjumurtoesityksiä
Polynomeista algebrallisiin ja transkendenttisiin lukuihin

Lyhyen tai pitkän matematiikan oppitunnille tai matematiikkakerhoon
Mondrian-ruudukkojen etsiminen
Symmetrioita, laatoituksia ja taidetta
Tonttutehdas lineaariyhtälöiden ratkaisussa
Vaikeat ongelmat, riittävän hyvän ratkaisun etsiminen, löytäminen ja hyväksyminen

Pitkän matematiikan oppitunnille tai matematiikkakerhoon
Johdantoa suurten lukujen lakiin
Ketjumurtoluvut
Kvanttilaskentaan tutustuminen Groverin algoritmin kautta
Summien ja integraalien arvioiminen

Matematiikkakerhoon
Liikenneverkkojen paikallisten pullonkaulojen hahmottaminen verkon kaarevuuden käsitteen kautta
Matriisit ja antennit

Yliopisto

Lineaarialgebra tai matriisilaskenta
Matriisit ja antennit