Tutkimusartikkeleita avoimesti luettavissa Journalistica- ja Journalism-julkaisuista

Journalismin notkuvat rajat -hankkeen tuloksia on julkaistu syksyn aikana kaksin kappalein. Löydät linkit kumpaankin julkaisuun tästä artikkelista.

Journalistica-lehdessä julkaistu ”The ethics of journalism challenged” -artikkeli pohjautuu suomalaisten Uutismedian Liiton sanomalehtien päätoimittajille joulukuussa 2020 tehtyyn kyselyyn, jossa heiltä kysyttiin näkemyksiä paikallisen journalismin tulevaisuudesta ja kokemuksia eettisistä haasteista. Kyselyn tulokset osoittavat, että päätoimittajien hahmottavat paikallisjournalismin olevan ongelmissa talouspaineiden lisäksi myös siksi, että perinteisesti strategista tai kaupallista viestintää harjoittaneet toimijat ovat alkaneet julkaista journalismin kaltaista sisältöä. Päätoimittajat katsovat myös perinteisten uutismedioiden ja sanomalehtien hämärtäneen viestinnän ja journalismin välistä rajaa julkaisemalla esimerkiksi natiivimainoksia. Vastaajat kokevat kuitenkin ensisijaisesti oman mediansa toiminnan olevan eettistä ja havaitsevat muiden kuin oman mediansa hämärtävän viestinnän ja journalismin välistä rajaa.

Pääset lukemaan julkaisun tästä linkistä.

Journalism-lehteen hyväksytty artikkeli ”Performing Journalism. Making sense of ethical practice within local interloper media” perehtyy syvemmin paikallisjournalismissa ja -viestinnässä hiljattain tapahtuneisiin muutoksiin. Artikkeli tarkastelee vasta hiljattain Suomeen saapunutta ilmiötä, jossa perinteisesti viestintää harjoittaneet toimijat, kuten kuntien ja kaupunkien viestintäosastot, ovat palkanneet toimittajia ja alkaneet tuottaa omien sanojensa mukaan journalismia. Aineistossa on mukana myös julkaisujen päätoimittajia sekä sosiaalisen median vaikuttaja, joka on ennen työskennellyt toimittajana, mutta tekee nykyisin kaupallista yhteistyötä kunnan kanssa. Artikkeli tarkastelee sitä, millaisia eettisiä koodeja toimijat pyrkivät noudattamaan ja miten toimijat ratkaisevat kohtaamiaan eettisiä ongelmia. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että mahdollisia eettisiä ristiriitoja pohditaan harvoin etukäteen ja eettisiä ongelmia ratkotaan tapauskohtaisesti. Journalistin ohjeet ovat yksittäinen eettinen ohjenuora, joka nousee esiin lähes jokaisessa haastattelussa. Toimijat eivät juuri mainitse muita konkreettisia viestintään tai markkinointiin liittyviä eettisiä koodistoja some-vaikuttajaa lukuun ottamatta.

Lue artikkeli täältä.