Tutkijat

Jaana Hujanen, professori

Helsingin yliopisto (HY), Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH)

PI Professori Jaana Hujanen vastaa kokonaisuudesta ja osallistuu erityisesti tapaustutkimusten suunnitteluun ja analysointiin. Hänellä on laaja kokemus etnografisesta sekä paikallisen median ja journalismin tutkimuksesta sekä tutkimushankkeiden johtamisesta ja koordinoinnista.

Yhteys: jaana.hujanen@helsinki.fi

Mikko Grönlund, tutkimuspäällikkö

Turun yliopisto, Brahea-keskus

Tutkimuspäällikkö Mikko Grönlund vastaa survey-tutkimuksen toteutuksesta, tulosten analysoinnista ja raportoinnista. Hän osallistuu myös haastatteluiden toteuttamiseen ja analyysiin sekä työpajojen toteuttamiseen. Hän on asiantuntija viestintäalojen digitaalisessa ja liiketaloudellisessa murroksessa sekä tilastollisissa menetelmissä.

Katja Lehtisaari, dosentti

Helsingin yliopisto (HY)

Helsingin yliopiston dosentti ja journalistiikan yliopistonlehtori (Tampereen yliopisto) Katja Lehtisaari vastaa teemahaastatteluiden toteutuksesta, osallistuu sisältöjen tutkimuksen sekä survey-kyselyn suunnitteluun ja analyysiin. Hänen erityisaluettaan ovat mm. paikallismedian ja liiketoimintamallien tutkimus.

Juho Ruotsalainen, väitöskirjatutkija

Turun yliopisto, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

YTM, väitöskirjatutkija Juho Ruotsalainen vastaa tulevaisuustyöpajasta sekä haastattelujen tulevaisuusosion suunnittelusta ja analyysistä. Hän valmistelee tulevaisuudentutkimuksen väitöskirjaa yrittäjyysjournalismista.

Viljami Vaarala, väitöskirjatutkija

Helsingin yliopisto (HY), Svenska social- och kommunalhögskolan (SSKH)

VTM Viljami Vaarala osallistuu case-julkaisujen ja teemahaastattelujen analysoimiseen ja raportointiin. Vaarala tutkii väitöskirjassaan suomalaisten toimittajien tieto- ja totuuskäsityksiä ja sitä, kuinka journalistista tietoa haastetaan podcast-julkaisuissa.

Yhteys: viljami.vaarala@helsinki.fi