Karttoja ja projektioita

Toisella harjoituskerralla keskityimme projektioihin QGISillä. Projektioiden ymmärtäminen on olennainen osa maantieteellistä ymmärrystä, sillä ne ovat aina läsnä kartoissa ja aina joltakin osin vääristyneitä.

Projisointi tarkoittaa maapallon pinnan asettamista kaksiulotteiseksi tasoksi. Projektioita on suunniteltu monenlaisia ja tällä harjoituskerralla visualisoimme niiden vääristymiä Suomen kohdalla verrattuna TM35FIN projektioon, joka kattaa vain Suomen. Kuten Maiju Paronen blogissaan (https://blogs.helsinki.fi/pxmaiju/?lang=en) toteaa, TM35FIN on Suomessa yleisin käytetty karttaprojektio, sillä se vääristää vähiten mittoja Suomen alueella. 

Harjoitusten tekeminen oli mielestäni kiinnostavaa, sillä vääristymien visualisointi selkeytti projektioita ja projisoinnin vaikutuksia. Valitsin vertailtaviksi projektioiksi Mercatorin (kuva1), Aitoffin (kuva 2) ja Cassinin (kuva 4). Jokaisessa kartassa käytin kahdeksaa luokkaväliä, jotta kartat olisivat mahdollisimman tarkat. Toisaalta Victoria Rumbin toteaa hyvin blogissaan “Matka GIS-guruksi” (https://blogs.helsinki.fi/vrumbin/), että koska luokkavälit ovat tiheät, “ei arvoilla ole kovinkaan paljoa välieroa”.  Jos välejä olisi vielä enemmän, voisi kartasta tulla sävyjen kannalta epäselvä. Väripaletiksi valitsin sinisestä punaiseen vaihtuvan (sininen merkitsee suhteellisen vähän vääristymiä, punainen merkitsee eniten vääristymiä). 

Mercatorin projektio on oikeakulmainen lieriöprojektio. Maailmankartalla vääristää alueita sitä mukaan, mitä kauemmas päiväntasaajasta mennään. Tämä näkyy kuvassa 1 siten, että Suomen pohjoisosat ovat vääristyneimpiä (punaisella). Vääristymät ovat huomattavia: mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä suuremmaksi pinta-ala muuttuu. Jos Mercatorin projektion vääristymistä ei ole tietoinen, kartan käyttäminen tieteellisesti tai uutisoinnissa voi vääristää todellisuutta moniulotteisesti.

 

Kuva 1: Mercatorin projektio suhteessa TM35FIN projektioon

Aitoffin projektio on sovellettu projektio, jossa vääristymiä esiintyy maailmankartalla kaikkialla ja kaikilla osa-alueilla paitsi kartan keskipisteessä (päiväntasaajalla, nollameridiaanilla), mutta kokonaisuus on todenmukaisempi (MathWorks, 2021). Verrattaessa TM35FIN projektiota Aitoffin projektioon huomataan sama kuin Mercatorin projektiossa: mitä pohjoisemmaksi mennään, sitä vääristyneempi pinta-ala. Kuvassa 3 voidaan tarkastella Aitoffin projektion vääristymiä maailmankartalla Tissotin indikaattoreilla. 

Kuva 2: Aitoffin projektio suhteessa TM35FIN projektioon.

Kuva 3: Aitoffin projektion vääristymät maailmankartalla (Kunimune, Justin, Wikipedia Commons, 2018

Kiinnostava ja poikkeava projektio edellisiiin on Cassinin projektio. Cassinin projektio on poikittainen lieriöprojektio (ArcGIS Desktop, ArcMap 10.8). Se tarkoittaa, että maailman kartta on käännetty siten, että nollameridiaanista tulee “päiväntasaaja”. Näin vääristymiä on vähiten nollameridiaanin alueilla. Tämän takia Cassinin projektiota voidaan soveltaa parhaiten ns. pitkille alueille, ei niinkään leveille. Kuvassa 5 havainnollistetaan Cassinin projektion vääristymiä maailmankartalla Tissotin indikaattoreilla.

Kuva 4: Cassinin projektio verrattuna TM35FIn projektioon.

Kuva 5: Cassinin projektion vääristymät maailmankartalla (Kunimune, Justin, Wikipedia Commons, 2018

Loppumietteitä

Harjoitus projektioista ja niiden visualisoinnista oli oikeastaan kivaa -ehkä QGIS ei olekaan hullumpi. QGIS näyttää välillä uhkaavalta, mutta lähipetuksessa vähemmän. Harjoituskerran loppupäässä aloin jo aika sujuvasti toteuttaa erilaisia toimintoja päästäkseni haluamaani lopputulokseen. Odotan hyvillä mielin seuraavaa harjoituskertaa ja sitä, kuinka edellisessä blogitekstissäni mainitsema QGIS:in “kieli” avautuu yhä enemmän.

Viitteet

Maiju Paronen, https://blogs.helsinki.fi/pxmaiju/?lang=en

Victoria Rumbin, https://blogs.helsinki.fi/vrumbin/

MathWorks, 2021 https://www.mathworks.com/help/map/aitoff.html 

ArcMap Desktop https://desktop.arcgis.com/en/arcmap/latest/map/projections/cassini.htm 

Kuvien linkit

Aitoffin projektio File:Aitoff with Tissot’s Indicatrices of Distortion.svg – Wikimedia Commons

Cassinin projektio File:Cassini with Tissot’s Indicatrices of Distortion.svg – Wikimedia Commons

Yksi vastaus artikkeliin “Karttoja ja projektioita”

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *