Koneet, ihmiset ja kehitys – seminaari Tiedekulmassa! / Machines, humans and development – a seminar at the Think Corner!

“Machines are the concealed wishes of actants which have tamed forces so effectively that they no longer look like forces”
Bruno Latour

 

Kehitystutkimuksen seura järjestää torstaina 18. lokakuuta syysseminaarin yhteistyössä Ekosäätiön kanssa. Seminaarin kattoteemana on automatisaatio, digitalisaatio ja näiden prosessien vaikutus globaalisti demokratiaan, köyhyyteen ja työhön. Tilaisuus kulkee otsikolla “Human meets Machine – bright or bleak future?” ja on jaettu kahteen osaan.

Ensimmäinen osio, “Surveillance and Democracy”, alkaa kello 13.00 ja kestää kello 14.30 asti. Osiossa puhujina toimivat tietoturvayhtiö F-Securen varapääjohtaja Matti Aksela, kehitysmaatutkimuksen professori Barry Gills Helsingin yliopistosta, tekoälyn ja tekoälyn etiikan tutkija Michael Laakasuo Helsingin yliopistosta ja tutkija Elina Sinkkonen Ulkopoliittisesta Instituutista.

Kello 14.30 :sta kello 16.00 asti kestävä toinen osio kulkee otsikolla “Automation, Labour and Development.” Puhujina kehitystaloustieteilijä Sam Jones UNU-Wider – instituutista, kehitysmaatutkimuksen apulaisprofessori Franklin Obeng-Odoom Helsingin yliopistosta, väitöskirjatutkija Anna Salmivaara Helsingin yliopistosta ja tutkija Nikodemus Solitander kauppakorkeakoulu Hankenilta. Tilaisuuden juontaa Lyydia Kilpi Kehitystutkimuksen seurasta.

Seminaari järjestetään toisen kerroksen esitelmätilassa Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4). Tila on esteetön. Tapahtuma on englanninkielinen ja avoin kaikille osallistujille. Tilaisuudessa ei ole kahvitarjoilua, mutta Tiedekulman kahvila palvelee ensimmäisessä kerroksessa.

Facebook: https://www.facebook.com/events/2052854781432603/

The Finnish Society for Development Research (FSDR) is organizing an autumn seminar on Thursday 18th of October in collaboration with the Ecofoundation. The seminar’s main theme will be automatization, digitalization and the impact of these processes on global scenarios of democracy, poverty and labour. The seminar runs under the title “Human meets Machine – bright or bleak future?” and is divided into two subsections.

The first section, “Surveillance and Democracy”, starts at 1:00 pm and ends at 2:30 pm. The speakers will be Matti Aksela, the Vice President of the cyber security company F-Secure, Barry Gills, the professor of Development Studies from the University of Helsinki, Michael Laakasuo, a researcher of Artificial Intelligence and Ethics at the University of Helsinki, and researcher Elina Sinkkonen from the Finnish Institute of International Affairs.

The second section, which runs from 2:30 pm to 4:00 pm, runs under the heading “Automation, Labour and Development.” Speakers: the development economist Sam Jones from the UNU-Wider Institute, Franklin Obeng-Odoom, Associate Professor of Development Studies at the University of Helsinki, doctoral researcher Anna Salmivaara from the University of Helsinki and researcher Nikodemus Solitander from the Hanken School of Economics. The event will be chaired by Lyydia Kilpi from the Finnish Society for Development Research.

The seminar will be held on the second floor of Think Corner (Yliopistonkatu 4). The space is accessible. The event will be held in English and is open for everyone. There will be no coffee service at the event but the Think Corner café serves on the first floor.

Facebook: https://www.facebook.com/events/2052854781432603/

Opintovastaavan mietteitä

Aloitetaan hyvillä uutisilla. Oppiaineen kurssipalautekokouksessa kolmelta oppiaineeseen tänä vuonna liittyneeltä henkilökunnan jäseneltä kysyttiin heidän näkemyksiä oppiaineesta ja sen opiskelijoista. Vastaukset olivat tällaiset: opiskelijat verrattuna heidän aiempaan kokemukseen ovat fiksuimpia ja ahkerimpia mitä he ovat kohdanneet, oppiaine kaikessa laajuudessa yltää globaalilla tasolla kärkikastiin sekä ylipäätään oppiaineen ilmapiiri on sekä akateemisella tasolla että yleiseltä tunnelmaltaan loistava! Asiat oppiaineessa siis ovat kohtuullisen hyvällä tasolla, tämä on asia joka jokaisen tulee tiedostaa ja josta saa ja pitää olla ylpeä!

Kuitenkin on tärkeää muistaa että myös opiskelijoilla on vastuu oppiaineen ilmapiiristä ja sen tasosta. Meidän kohtuullisen pieni henkilökunta tekee loistavaa työtä, tästä syystä opiskelijoiden tulee toimillaan tähdätä tuon työmäärään helpottamiseen, ei vaikeuttamiseen. Kursseille ilmoittautuminen on sitoumus, joka aiheuttaa työtä kurssin vetäjälle, eli jos et syystä tai toisesta osallistukkaan kurssille, on tärkeää muistaa ilmoittaa siitä myös kurssin vetäjälle. Samoin tilanteissa, joissa oma osallistuminen kurssiin ei ole mahdollista täydellä teholla, kysy opettajalta mitä voit tehdä sen suhteen. Oppiaineessa ollaan kohtuullisen joustavia suorittamisen suhteen, jossain määrin jopa liiallisuuksiin asti, joten opiskelijan tulee muistaa että omien mahdollisuuksien ja oppimisen päävastuu on opiskelijalla itsellään. Opiskelijoilla on vapauden lisäksi myös velvollisuuksia. Myös palaute opinnoista on äärimmäisen tärkeää, tästä syystä on huolestuttavaa että kurssi-palautteen antaminen tuntuu unohtuvan monelta opiskelijalta. Paperinen palautteen kerääminen tuntuu olevan edelleen se helpoin tapa saada opiskelijat sitä antamaan, mutta myös sähköinen palautteen anto tulisi olla mahdollista, nyt sähköisen palautteen vastausprosentit ovat alle 10%.

Kehitysmaatutkimuksen opiskelijat ovat tunnettuja maailmanparantamisesta, mutta ilmeisesti paperin tuhlaaminen on edelleen ok, vaikka muitakin mahdollisuuksia on?

Huolestuttavaa on myös opiskelijoiden suhtautuminen henkilökuntaa omissa ongelmatilanteissa, palautetta ja kysymyksiä saa ja tulee antaa, mutta viime aikoina trendi on muuttunut hälyttävän aggressiiviseen suuntaan. Sähköpostiviesteissä tulee olla asiallinen ja kohtelias, ei sortua syyttämiseen ja kiukutteluun.  Tässäkin on tärkeää muistaa oma vastuunsa, kursseille tulee osallistua ja esseet palauttaa määräaikoihin mennessä. Älkää syyttäkö omista mokistanne henkilökuntaa!

Pieni mutta tehokas oppiaineemme on tällä hetkellä yksi parhaimpia paikkoja opiskella ja erityisesti oppia ja kerätä osaamista (joka on siis kansainvälistä huippua) tulevaisuutta varten. Muutamista pienistä mutta edelleen huomionarvoisista ongelmista huolimatta ilmapiiri hyvä ja henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteistyö pelaa. Opintovastaava haluaakin siis korostaa että meidän tulee olla ylpeitä oppiaineestamme ja osaamisestamme. Mutta samalla opiskelijoiden tulee muistakaa seuraava lause: vapauden mukana tulee myös velvollisuuksia.

Tulevaisuus näyttää hyvältä ja syksyn alkuun liittyy myös opintoasioiden kannalta mielenkiintoisia asioita, uusia haasteita ja kokemuksia kohti siis!

Rakkaudella, opintovastaavanne Konsta