Ellen Key: Bibliografia

Bibliografia

Key, Ellen

1889. Ernst Ahlquist. Stockholm
1893Anne Charlotte Leffler, duchessa di Cajanello. Stockholm
1896. ”Missbrukad kvinnokraft” och ”Naturenliga arbetsområden för kvinnor”. Stockholm: Tvenne Föredrag.
1896. Kvinnopsykologi och kvinnlig logik. Stockholm
1898. Tankebilder I-II. Stockholm
1900Barnets århundrade. Stockholm
1900. Människor. Stockholm
1903-1906. Lifslinjer I-III. Stockholm
1907. Rahel Varnhagen. Stockholm
1909. Kvinnorörelse. Stockholm
1910. Verk och människor. Stockholm
1910. Ungdomens förvildning och kvinnornas ansvar för ungdomen. Stockholm
1914. Missbrukad kvinnokraft och kvinnopsykologi. Stockholm
1914Kriget, freden och framtiden. Stockholm
1915-17Minnen av och om Emil Key. Stockholm
1916. En djupare syn på kriget. Stockholm
1916. Själarnas neutralitet. Stockholm
1918. Två föregångskvinnor i kriget mot kriget. Stockholm
1918. Allsegraren I. Kvinnorna under världskriget. Stockholm
1918. Allsegraren II. Framtidens ungdom. Stockholm

Ellen Keytä käsittelevä keskeinen tutkimus

Ambjörnsson, Ronny
1974. Samhällsmodern. Ellen Keys kvinnouppfattning till och med 1896. Diss. Univ. Göteborg.
De Angelis, Ronald William
1978. Ellen Key: A Biography of the Swedish Social Reformer. Diss. Connecticut.
Hackzell, Siv
1994. Ellen Key i Europa. Färdvägar och vistelser 1873-1909. Utgiven av Ellen Key –sällskapet. Linköping.
Hackzell, Siv (red.)
2000. Ny syn på Ellen Key. 32 texter av 23 författare. Nacka.
Linden, Claudia
2002. Om kärlek. Litteratur, sexualitet och politik hos Ellen Key. Stockholm.
Kinnunen, Tiina
2000. ”Eine der Unseren” und ”Königin im neuen Reiche der Frau”. Die Rezeption Ellen Keys in der Frauenbewegung des deutschen Kaiserreichs. Tampere.
Wittrock, Ulf
1953. Ellen Keys väg från kristendom till livstro. Stockholm.

Feminismin historiaa käsittelevä tutkimus

Allen, Ann Taylor
1991. Feminism and Motherhood in Germany, 1800-1914. New Brunswick.
Hammar, Inger
1999. Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans kallelse ca 1869-1900. Stockholm.
LeGates, Marlene
2001. In Their Time. A History of Feminism in Western Society. New York. London.
Manns, Ulla
1997. Den sanna frigörelsen. Fredrika Bremer –förbundet 1884-1921. Stockholm.
Offen, Karen
2000. European Feminisms 1700-1950. Stanford.
Tuulio, Tyyni
1959. Aleksandra Gripenberg. Kirjailija, taistelija, ihminen. Porvoo, Helsinki.
Wikander, Ulla
1994. Det evigt kvinnliga. En historia om förändring. Värnamo.
Wikander, Ulla, Kessler-Harris, Alice and Lewis, Jane (ed.)
1995. Protecting Women. Labor Legislation in Europe, the United States, and Australia, 1880-1920. Urbana and Chigago.

Kirjoittaja: Tiina Kinnunen