Maria Jotuni: Bibliografia

Bibliografia

Jotuni, Maria
1980. Novelleja ja muuta proosaa I–II. Toimittanut Irmeli Niemi.
Helsinki: Otava.
1980. Huojuva talo. Toimittanut Irmeli Niemi. Helsinki: Otava.
1981. Näytelmät. Toimittanut Irmeli Niemi. Helsinki: Otava.
Niemi, Irmeli
2001. Arki ja tunteet. Maria Jotunin elämä ja kirjailijantyö. Helsinki: Otava.
Sarajas, Annamari
1965. Maria Jotuni. Teoksessa Suomen kirjallisuus V. Helsinki: Otava.

Kirjoittaja: Pirjo Lyytikäinen