Pieniä ajatuksia, small thoughts

Tuntuu siltä, että jonnekin olisi hyvä koota pieniä ajatuksia ja selvityksiä, joita välillä syntyy vastauksina sekalaisiin kysymyksiin. Tämä voisi olla se paikka. Viimeistellymmät tekstit tulevat harvakseltaan koti-instituution eli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran blogiin Vähäisiä lisiä (siellä on paljon muiden hyviä tekstejä!) ja artikkelimittaiset löytyvät tuolta tutkijaprofiilista.

Feel like needing a place for small thoughts and explanations that arise when someone asks something, usually on Finnic oral tradition. This might be the place. Longer texts (in Finnish) sometimes at the blog of my host institution SKS called Vähäisiä lisiä meaning ‘Small additions’ (you’ll find a lot of good and long texts by others there!). Articles and such are at my researcher profile.