Kuuluvatko isät päiväkotiin?

Pääkaupunkiseutua on lähipäivinä puhuttanut Iltalehden uutinen isänpäivän muuttamisesta läheistenpäiväksi. Uutisessa kerrottiin, että isänpäivä on kahdessa Helsingin päiväkodissa korvattu läheistenpäivällä kokeilumielessä. Tätä perusteltiin lapsen edulla ja perheiden monimuotoisuudella. Aiheeseen otti kantaa myös lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttila. Haastattelussa Kurttila vetoaa kuntiin, ettei nimeä muutettaisi, ”Lapsia ei tarvitse suojella pettymyksiltä”. (Iltalehti, 2017) Valitsimme tämän aiheen, sillä se puhuttaa ja koskettaa meitä tulevina lastentarhanopettajina. Lisäksi isien asema lasten kasvatuksessa ja osallistumisessa lapsen elämään on murroksessa.

Lähdimme pohtimaan läheisenpäivää osallisuuden näkökulmasta. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa päiväkoteja pohtimaan vanhempien osallisuutta päiväkotien arjessa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016 s. 33) Olemme siis pakotettuja pohtimaan, miten osallistamme vanhempia mukaan päiväkodin toimintaan. Yhdeksi keinoksi on todennäköisesti nähty erilaisten juhlapäivien muistaminen myös päiväkodissa esimerkiksi isän -tai äitienpäivänkahvituksena. Haasteen näihin kahvitushetkiin tuo perheiden monimuotoisuus, kaikilla lapsilla ei välttämättä ole isää/äitiä, joka pääsisi osallistumaan kahvihetkeen. On lastentarhanopettajan ammattitaitoa osata nähdä eri tilanteet ja reagoida niihin.

Isien osallisuutta päiväkodeissa on yritetty lisätä jaetun vanhemmuuden kautta. Perinteisesti äiti on ollut se, joka on enemmän sisällä lapsen maailmassa, mutta jaetussa vanhemmuudessa isällä on mahdollisuus päästä paremmin osalliseksi lapsen maailmaa. Lapsen on todettu saavan jaetusta vanhemmuudesta tukea ja turvaa kasvuun. (Ruokangas, 2015 s. 11-14).

Tämän perusteella isänpäivän viettäminen päiväkodeissa on tärkeä osa isien osallistamista. Toisaalta läheisenpäivä ei merkitse sitä, että isät eivät osallistuisi kyseisenä päivänä päiväkodin vierailulle. Se saattaa silti joillekin olla merkki siitä, että isejä ei arvosteta päiväkotimaailmassa. Tämä herättikin meissä kysymyksiä sen suhteen, että syrjiikö isänpäivän nimen muuttaminen isiä ja miten se vaikuttaa isien kokemukseen osallisuudesta lasten elämään, erityisesti päiväkotimaailmassa. Pohdimme myös sitä, että tukeeko isänpäivän muuttaminen läheisenpäiväksi vanhempien välisten ristiriitojen ylläpitämistä lapsen kustannuksella. Vanhempien väliset ristiriidat esimerkiksi erotapauksissa voivat pahimmillaan kärjistyä tilanteeseen, jossa toinen vanhempi eristetään lapsen elämästä kokonaan. (Sorokin, 2014 s. 8)

LÄHTEET:

“Isänpäivä korvataan neutraalimmalla läheisenpäivällä osassa Helsingin päiväkodeista – Päiväkodin johtaja päättää”  http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201711012200502821_u0.shtml Viitattu 3.11.2017

Ruokangas, Irma 2015. ”ISIT JA VASUT” Isien kokemuksia varhaiskasvatussuunnitelmasta, kasvatuskumppanuudesta ja osallisuudesta päivähoidossa. Opinnäytetyö, Lapin ammattikorkeakoulu. Sosiaalialan koulutus, sosionomi.

Sorokin, Marjaana 2014. LAPSEN VIERAANNUTTAMINEN TOISESTA VANHEMMASTA LAPSEN HUOLTO- JA TAPAAMISRIIDASSA – Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkökulma. Pro gradu –tutkielma, Jyväskylän yliopisto. Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Varhaiskasvatussuunnitelma, Opetushallitus 2016 s. 33. Saatavilla: http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf  Viitattu: 3.11.2017

 

Ryhmä 3: Markus Björkman, Julia Haiminen, Anni Kukkonen, Matias Marjander, Kirill Muhin, Ilse Sahlberg, Hanna-Katariina Suontakanen

3 Replies to “Kuuluvatko isät päiväkotiin?”

 1. Taas yksi hankala aihe.
  Läheistenpäivä on neutraalimpi ja sopii jokaiselle lapselle: ei tule erottelua, oloa erilaisuudesta tms. Näen tämän toimivan tosin vain, jos myös äitienpäivä muutettaisiin samanlaiseksi, muuten nimenmuutos varmasti tukee vanhempien välisiä ristiriitoja, kuten mainitsitte?
  Lapselle vaihdos tuskin on sen isompi asia: eivät he jää kaipaamaan päiväkodissa isänpäivää, jos tilalla on muu vastaava, vaan tunteet tuleekin pinnalle juuri vanhempien puolelta. Isänpäivän muuttaminen läheistenpäiväksi ei syrji isää, jos sama tehdään myös äitienpäivälle, mutta miten saada isä (tai äiti)- tunteva ja ajatteleva ihminen- näkemään asia kokonaisen päiväkotiryhmän kannalta, joka koostuu hänelle tuntemattomista lapsista? Ei vain omalta kannaltaan. Eihän isänpäivän juhlimatta jättäminen päiväkodissa merkitse sitä, etteikö päivää saisi viettää kotona!
  Isien osallistaminen taas ei voi olla kiinni vain vuoden yhdestä päivästä, on pakko olla olemassa muitakin tapoja, kuin yksi juhlapäivä isien osallisuuteen? Usein päiväkodin arkeen osallistuva vanhempi määräytyy kuitenkin kotona perheen ajan ja resurssien mukaan, joten miten lisätä osallisuutta, jos kotona on jo asettuneet tietyt “tehtävät” ?

  Tälläisten perinteiden muuttaminen on/tulee olemaan ongelmallista ja varsinkin alussa vastarinta on
  suurta. Isänpäivä on kuitenkin vielä, näissä niin jämähtäneissä vanhempienrooleissa, yksi ainoista päivistä, jolloin isyyttä juhlistetaan, kuten äitiyttä. Onko aika siis sopiva tälle muutokselle?

  Mukavaa btw, että valitsitte tälläisen aiheen, saadaan vähän muutakin juteltavaa, kuin nämä ryhmien omat tutkijakysymykset. Ja tästäkin löytyy niin paljon erilaisia kulmia ja “toisaalta taas”-keskusteltavaa, että pohdiskelu on mielekästä.

  Hyvä, yksinkertainen teksti, antoi tilaa omille ajatuksille!
  -Etelämäki, ryhmä 5 (?)

 2. Kuten Jonna edellä kommentoikin, tämä on erittäin hankala aihe, johon on monta eri näkökulmaa ja johon liittyy monia “toisaalta” -tyylisiä pohdintoja. Aihe on ajankohtainen ja kohua herättänyt, ja etenkin näin isänpäivän alla se puhuttaa ihmisiä laajasti, ja myös ryhmämme kesken aiheesta nousi esiin monta eri näkökulmaa.

  Mielestämme sekä äitien- että isänpäivän viettämisen perinne on tärkeä, mutta toisaalta näemme myös, että läheistenpäivä mahdollistaa aiempaa enemmän sen, että päiväkotiin voi kyseisenä päivänä saapua joku muu läheinen, jos lapsella ei esimerkiksi ole äitiä tai isää. Toisaalta aiemminkin on käsittääksemme tuotu esiin se, että jos lapsella ei ole isää tai äitiä tai hän ei pääse paikalle, voi päiväkotiin tulla vaikkapa isovanhempi tai täti tai setä. Läheistenpäivä tavallaan konkretisoi tämän, kun jo lähtökohtaisesti paikalle voi tuoda kenet tahansa.

  On ymmärrettävää, että isistä saattaa tuntua, että heidän tärkeyttään lapsen elämässä painetaan alas läheistenpäivän myötä, mutta esillä on ollut jonkin verran sitäkin, että myös äitienpäivä muutettaisiin läheistenpäiväksi. Tällöin tilanne olisi tasapuolisempi, ja on huomattava, ettei se, että päivää kutsutaan läheistenpäiväksi, tarkoita, ettei äiti tai isä voisi mennä tuolloin päiväkotiin. Toisaalta tärkeää olisi sekin, että päiväkodissa voitaisiin käsitellä sitä, ettei kaikilla välttämättä ole toista vanhempaa sen sijaan, että aihetta täysin varottaisiin. Kuitenkin ryhmässämme tuotiin esille myös tapaus, jossa lapsi alkoi oireilla isänpäivän alla, sillä hänen isänsä oli menehtynyt, eikä päiväkotihenkilökunta ollut tästä tietoinen. Tämä luo melko suuren haasteen päiväkotiin. Olisiko tilanteessa ollut helpompaa, jos oltaisiin puhuttu läheistenpäivästä, vai olisiko siihen ollut jokin parempikin vaihtoehto?

  Blogikirjoituksessanne puhuitte vain isänpäivästä, mutta ainakin kahdessa helsinkiläisessä päiväkodissa on ollut puhetta myös äitienpäivän muuttamisesta läheistenpäiväksi. Päätös on tehty juurikin niitä lapsia ajatellen, joilta on saattanut hiljattain kuolla vanhempi. (Karkkola, S., Uusi Suomi, 2.11.2017.) Tämä lienee ihan ymmärrettävä ja hyvä toimintatapa, joskin pohdimme myös, voisiko tällaisen toteuttaa vaikkapa ryhmäkohtaisesti, jos ryhmässä ilmenee syytä siihen.

  Olemme Jonnan kanssa samaa mieltä siitä, ettei isien osallisuuden tulisi rajoittua vain isänpäivään, mutta toisaalta ymmärrämme, että isänpäivällä on oma tärkeä symbolinen merkityksensä. Kuitenkaan läheistenpäivä ei sulje pois sitä, että silloin voi juhlia myös isää. Aiheesta nousee esiin loputtomasti “toisaalta” -kysymyksiä, minkä huomannee jo siitä, kuinka monta kertaa tässä komentissa on ko. sanaa käytetty. Kiitos mielenkiintoisesta kirjoituksesta tärkeästä aiheesta!

  Lähteet:
  – ”Omituinen kohu”: 2 päiväkotia korvaa isänpäivän ja äitienpäivän läheisenpäivällä lasten takia
  https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/234197-laheisenpaivasta-omituinen-kohu-2-paivakotia-korvaa-isanpaivan-ja-aitienpaivan-lasten

  – Ryhmä 10

 3. Hei ryhmä 3!

  Mukavaa, että olitte valinneet aiheeksenne näinkin ajankohtaisen uutisen kuin isänpäivän muuttaminen läheistenpäiväksi. Aihe herättää paljon keskustelua ja nostaa esiin monenlaisia mielipiteitä. Isänpäivä on muodostunut perinteeksi ja sen muuttaminen läheistenpäiväksi vaatisi varmasti monilta totuttelua.

  Onko siinä kuitenkaan järkeä, että ainoa juhlapäivä, jolloin isyyttä juhlistetaan muutettaisiin läheistenpäiväksi? Mielestäni on kohtuullista, että sekä äideillä että isillä on oma juhlapäivänsä kalenterissa. Tai ainakaan vielä ei ole sen aika muuttua, ehkä sitten tulevaisuudessa!

  Isänpäivän muuttuminen läheistenpäiväksi todennäköisesti kuohuttaisi enemmän vanhempia kuin lapsia. Lapsille on tärkeintä, että saavat juhlia edes jollain tapaa kyseisenä päivänä. Jokaisella perheellä on kuitenkin kotona mahdollisuus juhlistaa päivää omalla haluamallaan tavalla ja perinteet voivat pysyä samana kuin ennenkin. Isien syrjiminen nousee varmasti puheenaiheeksi, jos nimi muutetaan.

  Isänpäivän muuttuminen läheistenpäiväksi vaatisi perinteiseltä suomalaiselta totuttelua, mutta kaikkeen tottuu aikanaan. Olisi kuitenkin mukavaa, että lapset joilla ei ole isää voisivat kyseisenä päivänä tuoda päiväkotiin jonkun muun läheisen henkilön.

  Näin lopuksi haluan kiittää blogikirjoituksestanne, joka herätti monenlaisia ajatuksia. Mukavaa, että otitte tämän aiheen käsittelyyn näin isänpäivän alla 🙂

  -Linda V. / Ryhmä 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *