Sosiaalitieteet

Sosiaalitieteiden kandiohjelma käynnistyi syksyllä 2017. Sosiaalitieteet pitää sisällään neljä tieteenalaa: sosiaalipsykologia, sosiologia, yhteiskuntapolitiikka ja sosiaalityö muodostavat yhdessä mielenkiintoisen kokonaisuuden.

Kandidaatintutkinnossa opiskellaan ensimmäinen vuosi yhteisiä sosiaalitieteiden opintoja. 2. vuonna opiskelijat pääsevät yhteen neljästä oppiaineesta (mainittu edellä). Opiskelija päättää itse, mihin opintosuuntaan hakee.

Maisteriohjelman opintosuuntia ovat kriminologia, sosiaalipsykologia, sosiologia, sosiaalityö, väestötiede sekä yhteiskuntapolitiikka.

Sosiaalitieteissä tutkimuksellinen katse kohdentuu yhteiskunnan toimivuuden, monimuotoisuuden, hyvinvoinnin ja ihmisten keskinäisten suhteiden kysymyksiin. Sosiaalitieteilijä tunnistaa eriarvoisuutta tuottavia yhteiskunnallisia mekanismeja, ja miten ihmisten hyvinvointia voidaan edistää.

Helsingin Yliopisto

Opetus perustuu ajankohtaiseen tieteelliseen tutkimukseen. Luennoitsijoina toimivat tutkijat itse. Valtsikassa opit analysoimaan, kritisoimaan, argumentoimaan ja pohdiskelemaan. Perehdyt eri tutkimusaloihin ja niiden näkökulmiin siitä, miten ratkotaan esimerkiksi organisaatioiden toimintaan tai yhteiskunnalliseen monimuotoisuuteen liittyviä haasteita.