Mistä opiskelija saa apua?

Mistä opiskelija saa apua?

Teksti ja kuvat: Jenni Tuhkanen

Helsingin yliopistolla on tarjolla erilaisia palveluita, joiden tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Esittelemme kaksi keskeistä apua tarjoavaa toimijaa, joiden puoleen yliopistomme opiskelijat voivat kääntyä tarpeen vaatiessa. Älä jää yksin omaa hyvinvointiasi varjostavan asian kanssa, vaan hakeudu avun piiriin Opiskelijoiden tukikeskus Nyytin ja Helsingin yliopiston opintopsykologien palveluiden kautta.

Nyyti ry. Opiskelijan tukikeskus

Nyyti edistää ja tukee korkeakouluopiskelijoiden henkistä hyvinvointia ja elämänhallintakykyä. Yhdistys tarjoaa palveluita, jotka auttavat opiskelijoita oman henkisen hyvinvoinnin sekä elämänhallintataitojen parantamisen sekä ylläpitämisen kanssa. Nyytin toiminta pyrkii edistämään opiskelijoiden mielenterveyttä ja vähentämään yksinäisyyttä.

Nyytin palveluihin kuuluu vuorovaikutteinen verkkotoiminta, johon sisältyy vertaistukeen perustuvat keskustelufoorumi, chat ja suljetut nettiryhmät. Vertaistuen lisäksi kyseisissä verkkopalveluissa on mukana aina ammattitaitoinen ohjaaja, Nyytin työntekijöiden lisäksi myös ohjaajia esimerkiksi Väestöliitolta. Keskustelufoorumilla voi keskustella avoimesti kaikista omaa henkistä hyvinvointia askarruttavista asioista, ja suljetuissa nettiryhmissä idea on sama, paitsi että niihin haetaan (helposti sähköisesti) ja ne järjestetään yksityisinä siten, että keskustelut näkyvät vain pienryhmän jäsenille sekä ryhmän ohjaajalle. Esimerkiksi vuoden 2016 keväällä pidetään ainakin kaksi suljettua nettiryhmää, joista ensimmäinen käsittelee perheellisyyden ja opiskelun yhdistämisen haasteita, ja jälkimmäinen puolestaan jännittämiseen liittyviä haasteita niin opiskelun kuin myös muidenkin elämän osa-alueiden kannalta.

Teemallisia ryhmächatteja järjestetään torstai-iltaisin, ja niissä on paikalla keskustelemassa aina ammattitaitoisia ohjaajia, joilta voi kysyä apua teeman puitteissa. Tänä keväänä chattien teemoja ovat muun muassa opiskelu ja ADHD, sukupuolen moninaisuus, raha-asioiden ongelmat, seksuaaliterveys ja syömiseen liittyvät ongelmat.

Nyyti järjestää myös elämäntaitokursseja sekä kasvokkain että verkossa. Elämäntaitokurssilla tarjotaan apua ja neuvoja arjessa jaksamiseen, stressin- ja tunteidenhallintaan, itseluottamuksen parantamiseen, omannäköisen elämän rakentamiseen sekä moneen muuhun. YTHS on mukana järjestämässä Nyytin elämäntaitokursseja, ja kasvokkain pidettäviä kursseja järjestetään keväällä 2016 ainakin Turun, Tampereen, Vaasan, Oulun ja Rovaniemen YTHS:n toimipisteissä.

-> https://www.nyyti.fi/

IMG_4966

Helsingin yliopiston opintopsykologit

Helsingin yliopiston opintopsykologit tarjoavat ryhmä- ja yksilöohjausta perustutkinto-opiskelijoille. Yksilöohjauksessa opiskelija voi kehittää opiskelutaitojaan, miettiä omia tavoitteitaan tai käsitellä muita oppimiseen, jaksamiseen tai opiskeluympäristöön liittyviä asioita, esimerkiksi motivaatio-ongelmia, tenttiahdistusta, ajankäyttöä sekä gradun tai kandin teossa ilmeneviä vaikeuksia.

Opintopsykologit esittävät, että mikäli vastaat kyllä johonkin alla olevista kysymyksistä, kannattaa sinun varata aika opintopsykologin vastaanotolle.

Stressi vaivaa, uupuminen uhkaa?

Jännittäminen haittaa opiskelua?

Paluu yliopistolle askarruttaa?

Syrjintää tai kiusaamista?

Mikään ei riitä?

Oppimisvaikeus esteenä?

Opiskelutaidot hukassa?

Ajankäytön ongelmia?

Motivaatio kateissa?

Gradu/kandi tökkii?

Opintopsykologien sähköinen yhteydenottolomake löytyy Flammasta. E-lomakkeella voi varata yksilöohjausajan sekä ilmoittautua pienryhmäohjaukseen. Odotusaika yksilöohjaukseen on keskimäärin 6-8 viikkoa. Kesäisin ohjausta ei järjestetä, ja yhteydenottolomake tulee jälleen käyttöön viimeistään syyskuun alussa. Opintopsykologi ottaa henkilökohtaisesti yhteyttä yksilöohjauksen varanneeseen ja pienryhmäohjaukseen kutsu tulee puolestaan viikkoa ennen ensimmäistä tapaamista.

joki

Published by

Deleted User

Special user account.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *