Suomen Akatemian Yksilöllistetty terveys – ohjelman tutkimuskonsortio

Good(s) for Health järjestää yhteenvetosymposiumin

Lääketieteellisen tutkimuksen ja terveysdatan kaupallisuus ja kaupallistaminen

Maanantaina 18. 11. 2019 klo 10.00 – 15, Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium, Common Room, Fabianinkatu 24A, 3. krs

Biolääketieteellinen tutkimus ja yksilöllistetyn lääketieteen kehittäminen nojaavat genomi- ja terveystietovarantojen sekä potilasrekisterien tietomassojen hyödyntämiseen. Tuon hyödyntämisen odotetaan varsin yleisesti antavan pontta innovatiiviselle teknologialiiketoiminnalle. Good(s) for health –tutkimuskonsortion järjestämässä symposiumissa keskustellaan tästä yksilöllistetyn lääketieteen kaupallisesta ulottuvuudesta. Mitä tarkoittaa terveysdatan ja biolääketieteellisten innovaatioiden kaupallistaminen? Mitä osanottajat odottavat akateemisen tutkimuksen ja yksityisen liiketoiminnan yhteistyöltä? Mitä kansalaiset ja suuri yleisö ajattelevat kaupallistamisesta? Symposiumissa näitä teemoja tarkastellaan innovaatioliiketoiminnan sekä yhteiskuntatieteiden näkökulmista.

Ohjelma

klo 10.00 Tervetuloa

klo 10.05 Lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen (Pfizer Finland): Mitä suuri lääkeyhtiö odottaa R&D-yhteistyöltä akateemisten tutkijaryhmien kanssa?

klo 11.00 Dos. Aaro Tupasela (HY) Väestö brändinä

klo 11.35 Prof. Hanna Lehtimäki & KTM Ida Parkkinen (ISY) Innovaatioyritykset kehkeytyvillä terveysdatamarkkinoilla

klo 12.10 Dos. Karoliina Snell (HY) ”Onhan olemassa hyviäkin kaupallisia asioita”: Ihmisten näkemykset terveystietojen hyödyntämisestä

klo 12.45 Lounas

13.30 Prof. Ilpo Helén (ISY) Terveysdatataloudet – mielikuvastojen ja performatiivien tarkastelua

14.30 Loppukahvit

Ilmoittautuminen 5.11. 2019 mennessä https://elomake.uef.fi/lomakkeet/23939/lomake.html

 

Good(s) for health on Suomen Akatemian pHealth-tutkimusohjelman rahoittama konsortio. Sen tutkimus kohdistuu digitaalisen bio- ja terveysdata yhdistelyyn ja joustavuuteen erilaisissa tutkimuksen, terveydenhoidon ja liiketoiminnan informaatiokonteksteissa sekä bio- ja terveysdatan hyödyntämisodotuksiin ja käytön ongelmakohtiin. Tutkimuksen lähestymistapa on yhteiskunta- ja johtamistieteellinen. Tutkimuskonsortiota johtaa sosiologian professori Ilpo Helén Itä-Suomen yliopistosta. Hänen ohellaan osahankkeitta johtavat innovaatiojohtamisen professori Hanna Lehtimäki (Itä-Suomen yliopisto, Kauppatieteiden laitos) ja sosiologian dosentti Karoliina Snell (Helsingin yliopisto, Tutkijakollegium).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *