Datalukutaito – Data literacy

Our DATALIT consortium received funding from the Strategic Research Council. For the next six years we will be doing research on data literacy and responsible decision making. More on the project soon.

DATALIT-konsortiomme sai rahoituksen Strategiselta neuvostolta. Seuraavat kuuri vuotta tutkitaankin datalukutaitoa vastuullisen päätöksenteon tukena. Lisää projektista myöhemmin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *