Hallituksen kokous 01/2009

Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n hallituksen kokous 1/2009

Aika: Tiistai 27.1.2009 klo 18

Paikka: Opiskelijakirjasto Aleksandria, ryhmätyöhuone 329, Helsinki

Läsnäolijat: Paul Stenbäck, Valtter Louhivuori, Kristine Koponen (kohtaan 11 asti), Julia Salmi, Heidi Kaila, Anssi Heinonen, Otto Laosmaa, Erkka Saarinen, Jarno Louhelainen, Jani Valtonen, Nina Ahola, Mira Hoffström, Daniel Jyllikoski (kohtaan 11 asti), Elias Erämaja, Janne Rajala

 

1. Kokous avattiin 18.02

 

2. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 

                      – Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Paul Stenbäck ja sihteeriksi Julia Salmi

 

– Valittiin tämän ja tulevien kokouksien pöytäkirjan tarkastajiksi kokouksien puheenjohtaja ja sihteeri

 

– Hyväksyttiin esityslista kokouksentyöjärjestykseksi sillä muutoksella, että lisättiin kohdaksi 5 matkatoimikunnan koollekutsuminen

 

4. Hallituksen järjestäytyminen

 

– Jaettiin loput hallitusvirat (sulkeissa jo vaalikokouksessa valitut):

 

(Puheenjohtaja: Paul Stenbäck)
Varapuheenjohtaja: Valtter Louhivuori
(Taloudenhoitaja: Kristine Koponen)
Sihteeri: Julia Salmi
(Opintovastaava: Heidi Kaila)
2. opinto-, webvastaava: Anssi Heinonen
Suhdevastaava: Tarik Hossain
Tiedotus-, ympäristövastaava: Jarno Louhelainen
Yrityssuhdevastaava: Otto Laosmaa
Yrityssuhdevastaava: Jani Valtonen
Urheiluvastaava: Erkka Saarinen
Kulttuurivastaava: Anna-Liina Olkinuora
Bilevastaava: Nina Ahola
Vuosijuhlavastaava: Mira Hoffström
Matkavastaava: Daniel Jyllikoski
Varusteluvastaava: Elias Erämaja
Varusteluvastaava: Janne Rajala

 

– Jokainen vastuualue kirjoittaa vuosisuunnitelman ja budjettiarvion seuraavaan kokoukseen mennessä

 

5. Päätettiin, että matkatoimikunta kokoontuu itsenäisesti

 

6. Menneet tapahtumat:

 

                      – 21.1. Futsal, 8 osanottajaa

 

7. Tulevat tapahtumat:

 

            – HVB la-su 31.1.-1.2. Mökki on käytössä la klo. 14.00 – su klo. 14.00. Sovittiin, että Otto hakee avaimet perjantaina ja Erkka menee tukkuun sekä hankkii lahjat. Jokainen hoitaa itse mökille saapumisen

 

            – OP-seminaari ti 3.2. Tilaisuus on klo. 13-17, jonka jälkeen on ruoka- ja juomatarjoilua. Päätettiin ottaa hallikuskuvat ennen seminaaria

 

            – Runebergin sitsit la 7.2. Janne ja Nina ilmoittivat osallistuvansa. Päätettiin, että he edustavat KTTO:ta sitseillä ja vievät mahdollisen lahjan ja tervehdyksen

 

            – HVK to 19.2. Päätettiin, että puheenjohtaja osallistuu. Hänen lisäkseen paikkoja on seitsemälle. Loput paikat päätettiin valita arpomalla kohdassa 20                

            – Kansissitsit helmi-maaliskuun taitteessa. Sovittiin, että Nina ja Paul vievät asiaa eteenpäin ja ovat yhteydessä Hankenin ja Kauppakorkeakoulun kansantaloustieteilijöihin

 

                      -Päätettiin, että pikkujouluristeilyä ei järjestetä

 

8. Avattiin KTTO:n posti. Se sisälsi etupäässä jolukortteja ja vuosijuhlakutsuja

 

9. Talous

 

– Kristine selvittää tilanteen seuraavaan kokoukseen

 

             – Tilinkäyttöoikeuksien päivitys: Muutetaan Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n Nooa Säästöpankissa olevan tilin (440520-221506) käyttöoikeus Viivi Maria Viitaselta ja Jaakko Eemeli Nelimarkalta Paul John Bernard Stenbäckille ja Kristine Koposelle

 

            – Muutetaan järjestön pankkikortin ja pankkitunnuksien haltijaksi Kristine Koponen

 

10. Nimenkirjoitusoikeuksien päivittäminen

 

            – Siirretään järjestön nimenkirjoitusoikeus Viivi Viitaselta, Paul Stenbäckiltä, Milka Suomalaiselta, Jaakko Nelimarkalta ja Aino Silvolta Paul Stenbäckille, Valtter Louhivuorelle, Julia Salmelle, Kristine Koposelle ja Heidi Kailalle

 

11. Hallituksen esittely ja tiedottaminen

 

            – Päätettiin, että hallituksen esittely julkaistaan Kapitaalissa ja nettisivuilla. Jokainen kirjoittaa itsestään lyhyen esittelyn ja lähettää sen 6.2. mennessä Paulille. Hallituslaisten kuvat otetaan op-seminaarin yhteydessä, kuten on päätetty kohdassa 7

 

– Lisäksi uuden hallituksen kokoonpano laitetaan ilmoitustauluille

                     

            – Hallitus esittäytyy laitoksen henkilökunnalle laitoskahveilla ke 4.2. klo.14, jota ennen on tiedotustilaisuus yliopistouudistuksesta klo. 13.

 

12. Vuosikokous järjestetään helmikuussa ja tarkempi aika päätetään myöhemmin

 

13. Opintoasiat

                     

          – Tiedettä ja viiniä järjestetään viikolla 11 tai 12. Tarkempi aika selvitetään seuraavaan kokoukseen mennessä

 

            – Käytin keskustelua tukikursseista ja kansisklinikasta ym. Esillä olleita ajatuksia: keskustelufoorumi, jossa voisi kysyä apua hankaliin tehtäviin, voisiko Hoopin saada tekemään lisää tukiprujuja, kansisklinikan maanläheistäminen. Päätettiin myös järjestää analyysin tukikurssin tarpeesta kysely

 

                      – Selvitetään mahdollisuutta saada laskareita (lin1, tod. ja tilasto) keskustaan

 

14. Kapitaali

 

                      – Otto selvittelee taittoa

 

                      – Juttujen deadline on 9.2.

 

15. Kulttuuri

 

                      – KTTO menee porukalla katsomaan speksiä ke 4.2.

 

16. Urheilu

 

                      – Erkka selvittää mahdollisten uusien peliasujen hintaa ym.

 

                      – Käyttin yleistä keskustelua aiheesta

 

17. Yrityssuhteet

 

 – Tulossa tämön vuoden ensimmäinen yritysvierailu, McKinsey 19.2

 

           

            – Päätettiin ottaa selvää, voisivatko kansantaloustieteen opiskelijat saada ilmaiseksi joitain lehtiä (esim. Kauppalehti)

 

18. Ympäristö

 

                      – Arkun siivous ma 9.2. klo. 11.45

 

                      – Jarno kirjoittaa ympäristöohjelman

 

19. Toimikuntien koolle kutsuminen

 

                      – Historiikkitoimikunnan kokoontumisen hoitaa Viivi

 

            -Vuosijuhlatoimikunnan kokoontumisen hoitaa Mira. Selvitettäviä asioita ovat ainakin juhlapuhuja, sponsorit ja  tila

 

20. Muut esitte tulevat asiat (META)

 

 -KTTO-merkit ovat loppumassa. Kilpailuttamisen hoitavat Mira ja Nina

 

                      – Mahdollisten Kannulan ja Kuppalan avaimien identiteetit selvitetään

 

                      – Päätettiin suostua VOO.n pyyntöön järjestää heidän kanssaan bileet ke 25.3.

 

          – HVK-paikkojen arvonta. Valituiksi tulivat Julia, Tarik, Kristine, Janne, Jani, Anssi ja Anna-Liina. Mahdolliset peruutuspaikat täytetään seuraavassa järjestyksessä: 1. Otto, 2. Nina, 3. Jarno, 4. Erkka, 5. Mira, 6. Elias, 7. Heidi, 8. Vailtter

 

21. Kokous päätettiin kello 19.21. Seuraava kokous sovitaan Doodlessa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________                 _________________________________

 puheenjohtaja Paul Stenbäck                                            sihteeri Julia Salmi

Leave a Reply