Vuosikokous 2009

Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: Keskiviikkona 25.2.2009 klo 14.00
Paikka: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston luentosali, Unioninkatu 35, Helsinki
Läsnäolijat (9): Paul Stenbäck, Valtter Louhivuori, Julia Salmi, Kristine Koponen, Heidi
Kaila (kohtaan 10 asti), Anssi Heinonen, Erkka Saarinen, Viivi Viitanen ja Jaakko
Nelimarkka

Pöytäkirja:

1. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Paul Stenback 14.06

2. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

– Kokouksesta on ilmoitettu Ylioppilaslehdessä ja esityslista on ollut luettavissa
sähköpostilistoilla

3. Kokouksen järjestäytyminen

– Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Valtter Louhivuori

– Valittiin kokouksen sihteeriksi Julia Salmi

– Valittiin kahdeksi (2) pöytäkirjantarkastajaksi Heidi Kaila ja Erkka Saarinen

– Valittiin kahdeksi (2) ääntenlaskijaksi Viivi Viitanen ja Anssi Heinonen

4. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että kohtien 6
ja 8 vuosiluvut vaihdetaan vuodeksi 2008 ja kohdassa 9 vuodeksi 2009

5. Vahvistettiin järjestön edellisen kokouksen (vaalikokous) pöytäkirja

6. Vuoden 2008 järjestön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen

– Vuoden 2008 hallituksen puheenjohtaja Viivi Viitanen esitti toimintakertomuksen
vuodelta 2008

– Vuoden 2008 hallituksen taloudenhoitaja Jaakko Nelimarkka esitti tilinpäätöksen
vuodelta 2008

7. Esitettiin tilintarkastuslausunto

8. Päätettiin hyväksyä tilinpäätös sekä myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2008
hallitukselle

9. Vuoden 2009 järjestön talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman esittäminen

– Hallituksen taloudenhoitaja Kristine Koponen esitti talousarvioesityksen vuodelle 2009

– Hallituksen puheenjohtaja Paul Stenbäck esitti toimintasuunnitelman vuodelle 2009

10. Talousarvioesityksen ja toimintasuunnitelman vahvistaminen

– Talousarvioesitys vahvistettiin pienen parantelun jälkeen

– Kokous vahvisti toimintasuunnitelman sillä lisäyksellä, että uusista tiloista tulee
maininta suhdeasioihin. Paul Stenbäckille myönnettiin valtuudet teknisiin muutoksiin

11. Muut esille tulevat asiat

– Sääntömuutoksien vuoksi keväällä pidetään ylimääräinen jäsenkokous

12. Valtter Louhivuori päätti kokouksen 15.38

Leave a Reply