Hallituksen kokous 01/2011

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2011

Aika: Ti 24.1.2011 klo 18.00

Paikka: Kokoushuone Marx, Uusi ylioppilastalo

Paikalla: Juho Pursimo, Jarno Louhelainen, Henrik Vartiainen, Atro Andersson, Paula Halunen (kohdan 8 loppuun saakka), Jussi Välipirtti, Tuuli Tähtinen, Janne Karkkolainen, Nina Ahola (kohdan 12 loppuun saakka), Aleksi Nurmi, Topi Hulkkonen (kohdan 6 loppuun saakka), Deni Seitz (kohdasta 13 lähtien)

1. Kokouksen avaaminen

– Juho avasi kokouksen klo 18.03.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

– Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

– Siirrettiin kulttuuri kohdaksi 8, ja hyväksyttiin työjärjestys muilta osin. Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juho Pursimo ja sihteeriksi Jarno Louhelainen. Sovittiin, että pöytäkirjantarkastajina toimivat koko vuoden Juho Pursimo ja Jarno Louhelainen.

4. Hallituksen järjestäytyminen

– Hallitus järjestäytyi jakaen vastuualueet seuraavasti:

Juho Pursimo – Puheenjohtaja
Aino Kalmbach – Varapuheenjohtaja ja tasa-arvovastaava
Tuuli Tähtinen – Taloudenhoitaja
Atro Andersson – Opintosihteeri
Niko-Matti Ronikonmäki – KV-vastaava
Deni Seitz – Web-vastaava
Janne Karkkolainen – Yrityssuhdevastaava
Jussi Välipirtti – Juhla- ja ympäristövastaava
Henrik Vartiainen – Urheilu- ja matkavastaava
Paula Halunen – Tiedottaja ja kulttuurivastaava
Aleksi Nurmi – Suhdevastaava
Jarno Louhelainen – Sihteeri
Nina Ahola – Vuosijuhlavastaava
Susanna Rokkanen – 2. vuosijuhlavastaava

– Jokainen kirjoittaaomasta vastuualueestaan toimintasuunnitelman, ja lisäksi Juho ja Tuuli tekevät budjettisuunnitelman. Juho ja Aino kokoavat eri vastuualueiden osiot yhdeksi toimintasuunnitelmaksi, joka palautetaan HYY:lle.

5. Menneet tapahtumat

– Ei menneitä tapahtumia.

6. Tulevat tapahtumat ja ilmoitusasiat

26.1. Kapitaalikokous
27.1. Opintovastaavien kokous
29.1. HVB
17.2. Aberdeen-excu
7.4. KTTO<3Media-sitsit

– Topi ilmoittaa Kannunvalajien pyrkimyksestä korottaa profiiliaan ja lisätä valtsikalaisten yhteenkuuluvuutta. Tarkoituksena saada jokainen valtsikalainen identifioimaan itsensä kannunvalajaksi.

7. Postit

– Saapunut posti tarkistettiin. Sisälsi jouluterveisiä, ja mainoksia kulttuurivastaavalle.

8. Kulttuuri

– Suunnitellaan vierailua Kiasmaan viikolle 8.

– Puhuttaan mahdollisesta olutiltamasta, joka voitaisiin pitää helmikuussa Kuppalassa.

9. Talous

– Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n Nooa Säästöpankissa olevan tilin käyttöoikeus siirretään Nina Aholalta ja Juhana Pihlajamaalta Juho Pursimolle ja Tuuli Tähtiselle.

10. Nimenkirjoitusoikeuksien päivittäminen

– Nimenkirjoitusoikeus siirretään Nina Aholalta, Juhana Pihlajamaalta, Anna Stenroosilta ja Mira Hoffströmiltä Juho Pursimolle, Tuuli Tähtiselle, Aino Kalmbachille ja Atro Anderssonille.

11. Hallituksen esittely ja tiedottaminen

– Esittelypaperi ilmoitustaululle (Arkkuun, Klixille).

– Esittelyt Kapitaaliin ja nettisivuille. Jussi lupasi hoitaa kuvaamisen.

– Atro hoitaa oppiainekahvit uuden hallituksen ja oppiaineen henkilökunnan kanssa.

12. Vuosikokous

– Puhutaan vuosikokouksen mahdollisesta ajankohdasta, esitetään torstaita 17.2. Tarkistettava ensiksi, että paikalle pääsevät uuden ja vanhan hallituksen puheenjohtajat ja taloudenhoitajat. Paikkana tulisi todennäköisesti olemaan Economicumin luentosali.

13. Opintoasiat

– Excel-taitojen parantamiseen pyrkivää opetusta peräänkuulutetaan. Atro sanoi aikovansa olla yhteydessä Moodiin mahdollisista yhteisistä Excel-kursseista. Esitetään toivetta, että yritettäisiin saada Excelin käyttöön liittyviä TVT-kursseja.

– Atro kertoo tulevasta tutkintouudistuksesta. Kansantaloustieteen opintoja aiotaan tarkistaa ja korjata.

14. Kapitaali

– Jaakko Meriläinen valittu päätoimittajaksi. Uutena taittajana toimii kappatieteiden yo. Olli Rappe. Janne aikoo hankkia lisää rahaa myymällä mainostilaa, tavoitteenaan nelinkertaistaa sponssirahan määrä viimevuotiseen verrattuna. Tavoitteena parantaa lehden laatua ja kohentaa sen ulkonäköä.

15. Nettisivut

– Siirretään pääkäyttöoikeus Elisa Selinummelta Deni Seitzille.

– Puhutaan mahdollisuudesta myydä yrityksille mainostilaa KTTO:n nettisivuille. Tämän toteuttamista ennen täytyy tarkistaa miten yliopisto suhtautuu mainoksiin palvelimillaan.

16. Urheilu

– Luvataan jatkaa KTTO:n kesäkorista sen saaman suosion ja positiivisen palautteen vuoksi.

– Ehdotetaan reissua katsomaan jalkapalloa.

17. Yrityssuhteet

– Janne järkkää excursioita kevääksi:

Ilmarinen viikolla 11. Mukaan pääsee 20-30.
Aberdeen Asset Management 17.2. Mukaan 15.
Accenture todennäköisimmin maaliskuun lopulla.
Nordea jossain välin kevättä.

18. Ympäristö

– Puhutaan mahdollisuudesta hankkia KTTO:lle omat astiat, ja täten vähentää kertakäyttöastioiden kulutusta. Ongelmaksi tosin muodostuisi kyseisten astioiden säilyttäminen.

19. Toimikuntien koolle kutsuminen

– Matkatoimikunta: Ilari Määttä ja Henrik Vartiainen hoitavat KTTO:n kevään matkan Pietariin.

– Vuosijuhlatoimikunta: Nina ja Susanna hoitavat.

20. Muut esille tulevat asiat

– Topi kertoi Kannunvalajien suunnitelmista jo kohdassa 6.

21. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous

– Seuraavan kokouksen ajankohdasta päätetään myöhemmin.

– Kokous päätettiin klo 19.57.

Leave a Reply