Hallituksen kokous 02/2011

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 2/2011

Aika: La 19.2.2011 klo 16.00
Paikka: Vanhan Kuppila
Paikalla: Jarno Louhelainen, Deni Seitz, Jussi Välipirtti, Aino Kalmbach, Tuuli Tähtinen, Henrik Vartiainen, Janne Karkkolainen, Atro Andersson (kohdasta 4 lähtien).

1. Kokouksen avaaminen
– Varapuheenjohtaja Aino avasi kokouksen klo 16.17.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
– Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
– Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aino Kalmbach ja sihteeriksi Jarno Louhelainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aino Kalmbach ja Tuuli Tähtinen.

4. Edellisen hallituksen kokouksen (1/2011) pöytäkirjan hyväksyminen – Pöytäkirjan tarkastaminen päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen puheenjohtaja Juho Pursimon poissaolon vuoksi.

5. Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n Nooa Säästöpankissa olevan tilin (440520-221506) pankkitunnuksien myöntäminen Tuuli Tähtiselle.
– Tehtiin päätös myöntää yhdistyksen tilin pankkitunnukset taloudenhoitaja Tuuli Tähtiselle.

6. Edustajan nimittäminen VOO:n vuosijuhlille
– Janne Karkkolainen nimitettiin KTTO:n viralliseksi edustajaksi Valtio-opin opiskelijoiden myöhemmin samana iltana oleviin vuosijuhliin, ja tälle annettiin oikeus ostaa lahjaksi Jallua KTTO:n piikkiin.

7. Hallituksen kokoonpanon muuttamisen ja yleiskokouksen koolle kutsumisen tarpeellisuuden pohtiminen
– Pohdimme Nina Aholan mahdollista varajäsenyydestä luopumista ja virkailijaksi siirtymistä, sekä uuden varajäsenen valitsemista, joka vaatisi yhdistyksen kokouksen koolle kutsumista. Mutta koska yhdistyksen säännöt eivät määrittele, voiko varajäsenyydestä erota, tai miten varajäsenten läsnäolo vaikuttaa hallituksen kokousten päätösvaltaisuuteen, tämä koettiin turhaksi.

8. Tulevat tapahtumat
– Kannun lumisota 26.2. Aino ja Tuuli lupasivat käydä kaupassa ostamassa ruokaa tapahtumaa varten.
– Kansissitsit 16.3. Jussi hankkii sitseillä tarjoiltavat juomat. Työntekijävaihtoon Statuksen vuosijuhlille lähtevät Juho ja Jussi tarjoilemaan, Henrik ja Atro järjestyksenvalvojiksi, ja Tuuli ja Niko-Matti auttavat silliksen järjestämisessä.
– Oluiden maisteluilta viikolla 12. Jarno, Atro ja Jussi järjestävät tapahtumaa.
– KTTO<3Media-sitsit 7.4. 9. Oppiainekahvien järjestäminen hallituksen ja oppiaineryhmän kesken
– Edellinen suunniteltu kerta jouduttiin perumaan, joten uudeksi kerraksi päätettiin ehdottaa tiistaita 1.3.2011 kello 14.00. KTTO järjestää tarjoilun.

10. Kutsuvieraiden kutsuminen vuosijuhlille
– Janne on ehdottanut alumnien kutsumista vuosijuhlille niin, että KTTO maksaisi näiden ja näiden avecien illalliskortit. Ehdotus päätettiin hylätä sillä perusteella, ettei jo valmistuneiden vieraiden vuosijuhlille osallistumisen maksamista muiden illalliskorttien hintaa nostamalla nähty järkeväksi.

11. Muut esille tulevat asiat
– Arkku päätettiin siivota hallitusvoimin oppiainekahvien yhteydessä. Oli myös puhetta mahdollisten sohvien sinne hankkimisesta, jotta kyseinen tila saadaan viihtyisämmäksi.

12. Kokouksen päättäminen
– Aino päätti kokouksen kello 17.28

Leave a Reply