Hallituksen kokous 12/2009

Kansantaloustieteen Opiskelijat ry.
Hallituksen kokous 12/2009 Pöytäkirja

Aika: Perjantai 13.10.2009 klo 14.00
Paikka: Johto-kahvila, Kampin ostoskeskus 5. krs
Läsnäolijat: Mira Hoffström, Nina Ahola, Jarno Louhelainen, Daniel Jyllikoski (kohdasta
6), Anssi Heinonen, Janne Rajala (kohdasta 6), Jaakko Saarinen, Heidi Kaila, Paul
Stenbäck, Otto Laosmaa, Kristine Koponen, Erkka Saarinen, Julia Salmi, Vallter Louhivuori
(kohtaan 11 asti)

1. Paul Stenbäck avasi kokouksen kello 14.04

2. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4. Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja

5. Posti

– Luettiin ja käsiteltiin saapunut posti, johon kuului mm. HYY:n kiitos vuosijuhlakutsusta

6. Menneet tapahtumat (osallistujamäärät)

16.10. KTTO:n stand up-ilta (11)
16.10. Keho:n vuosijuhlat (10)
21.10. Wider-excu (4)
22.10. KTTO:n hallintovaalikokous (6)
22.10. Töitä & Kaljaa (60)
28.10. EVA Forum (10)
3.11. Suomen Pankki-excu (35)
6.11. Vuosijuhlatoimikunnan kokous (10)
7.11. Median vuosijuhlat (25)
9.11. Vuosijuhlatanssikurssi (12)
12.11. Vuosijuhlatanssikurssi (11)

7. Tulevat tapahtumat ja ilmoitusasiat

17.11. Historiikin julkistus
19.11. Paneelikeskustelu
19.11. HVK II
21.11. KTTO:n vuosijuhlat
25.11. Kannun pikkujoulusitsit

8. Opintoasiat

– Valittiin opiskelijajäsenet uuteen epäviralliseen oppiainejohtoryhmään. Päätettiin
valita opiskelijaedustajat vain kahdeksi vuodeksi, vaikka muiden ryhmien edustajat
valitaan neljäksi vuodeksi. Äänestyksen jälkeen valiittin Erkka Saarinen, Otto Laosmaa ja
Julia Salmi edustajiksi sekä Kristine Koponen Erkka Saarisen, Heidi Kaila Otto Laosmaan
ja Markus Liimatainen Julia Salmen varaedustajiksi.

– Todettiin, että KTTO:n ehdokkaat laitosjohtoryhmään oli hylätty teknisluonteisesta
syystä. Epäillään, että uusintahaussa he tulevat kuitenkin valituiksi.

– Heidi ja Erkka menevät keskustelemaan Kultin kanssa mikron syvärin opetuksesta. Kurssi
on ollut myös esillä opintojen kehittämistyöryhmässä, jossa todettiin, ettei kurssia ole
tarkoitettu luennoitavaksi yhdessä periodissa.

– Käytiin yleistä keskustelua opinnoista ja niiden kehittämisestä. Ehdotettiin
välituntien ajamista kansantaloustieteen opetukseen, mutta aiheesta ei oltu yksimielisiä.

9. Vuosijuhlat

– Sovittiin vuosijuhlaviikon tehtäväjaosta ja käytiin läpi viikon tapahtumat yksi
kerrallaan. Maanantaille hankittiin lisävoimia. Muuten alustava tehtäjako pysyi
pääpiirteittäin samanlaisena. Tehtäväjako tulee sähköpostilistalle.

10. Talous

– Käytiin läpi KTTO:n taloustilanne, joka oli hyvä. Keskusteltiin vuosijuhlabudjetista ja
saatettiin työryhmien tietoon heidän käytettävissään oleva osabudjetti. Näistäkin tieto
löytyy sähköpostilistalta.

11. Hallitusvalinta

– Vaalikokous, jossa valitaan KTTO:n haalitus vuodelle 2010, pidetään 8.12. Sitä edeltää
1.12. järjestettävä kähmintäsauna.

12. Suhdetoiminta

– Dilemma-yhteistyötä ei ole järjestetty. Päätettiin tunnustella yhteisten pikkujoulujen
mahdollisuutta.

– Pikkujoulujen ajankohta on vielä avoin, muuta ne pidettäneen alkuperäisen suunnitelman
mukaan pe 18.12. Anton ja Janne valittiin vastaamaan siitä, että fuksit saavat
tarvittaessa apua järjestämiseen.

13. Urheilu päätettiin siirtää käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa

14. Kulttuuri päätettiin siirtää käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa

15. Yrityssuhteet päätettiin siirtää käsiteltäväksi seuraavassa kokouksessa

16. Ei ollut muita esille tulevia asioita

17. Paul Stenbäck päätti kokouksen kello 15.30

Leave a Reply