Hallituksen kokous 04/2009

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS 4/2009 PÖYTÄKIRJA

Aika: Tiistai 19.3.2009 klo 18.00
Paikka: Opiskelijakirjasto Aleksandria, ryhmätyöhuone 329, Helsinki
Läsnäolijat: Paul Stenbäck, Valtter Louhivuori, Heidi Kaila, Julia Salmi, Jani Valtonen,
Jarno Louhelainen, Nina Ahola, Mira Hoffström,  Anssi Heinonen, Elias Erämaja, Janne
Rajala sekä (kohdasta 8 alkaen)  Kristine Koponen ja Anna-Liina Olkinuora

1. Puheenjohtaja Paul Stenbäck avasi kokouksen 18.04

2. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3. Hyväksyttiin pöytäkirja kokouksen työjärjestykseksi

4. Pöytäkirjantarkastajat hyväksyivät edellisen kokouksen (3/09) pöytäkirjan

5. Postit

– Päätettiin käsitellä saapunut posti kohdassa 15.

6. Menneet tapahtuma (sulkeissa osallistujamäärä)

4.3. Futsal (9)
9.3. Turhan tiedon ilta (17)
10.3. Kannulan siivous (2)
11.3. Kansissitsit (110)
16.3. Mediakokous (10)
17.3. Johtosääntötalkoot (2)
18.3. Salibandy (2)
18.3. Tiedettä ja viiniä (100)

7. Tulevat tapahtumat ja ilmoitusasiat

25.3. Kotibileet VOO:n ja Median kanssa
26.3. EVAn tulevaisuusskenaarioiden ensi-ilta
28.3. Kontaktin vuosijuhla
3.4. Media <3 KTTO-sitsit
6.4. ETLA-excu

8. Talous

– Päätettiin lopettaa Jaakko Nelimarkan KTTO:n tiliin (440520-221506) sidottu
pankkikortti

– Käytiin yleistä keskustelua pankkikortin tarpeellisuudesta

9. Suhdetoiminta

– Kotibileet: Tarik laittaa nakkilistan ym. tietoa sähköpostilistalle

– Mediasitsit: Sovittiin tehtävistä. Lista tulee myöhemmin sähköpostilistalle.
Vaihdetaan tarjoilijoita Kehon kanssa. Janne ja Elias menevät tarjoilemaan 10.4. heidän
sitseilleen

10. Opintoasiat

– Opintovastaavat selvittävät laskariryhmiä keskustaan

– Laskaripaja (kansisklinikka)  aloittaa syksyllä kokoontumaan torstaisin klo. 14-17
(ECO Sh 3-4)

– Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei lukusalia saada ECO:lle. Opintovastaavat jatkavat
selvittämistä

– Käytiin keskustelua rakenneuudistuksesta. Jokainen voi yksilönä osallistua
valmisteilla olevaan kannariin yliopistouudistuksesta. KTTO pitää ennenkaikkea tärkeänä,
että johtosäännössä taataan opiskelijaedustuksen säilyminen

11. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

– Valmistelua jatketaan. Ehdotus esitellään myöhemmin hallitukselle

12. Kiova

– Matka toteutetaan 10.5. – 17.5.

13. Kapitaali

– Lehti tulee painosta 20.3. ja on saatavilla Klix’llä ja Arkussa viimeistään 23.3.

– Seuraavan lehden päätoimittajana toimii Keimo. Suunnittelukokous pidetään 30.3.

14. Nettisivut

– Varjo-opinto-opas perustetaan klinikan uusille sivuille

– Paul ja Anssi hoitavat englanninkielisten sivujen päivityksen

15. Muut esille tulevat

– Kuppalassa otettaneen käyttöön siivoussakko

– KY Economics kutsui KTTO:n tänään Bruuveriin

– Uusia excuja on viritteillä, mutta ne toteutunevat vasta syksyllä

– Avattiin saapunut posti

16. Paul Stenbäck päätti kokouksen klo. 19.24. Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan
Doodlessa

Leave a Reply