Hallituksen kokous 05/2009

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS 5/2009

Aika: Keskiviikko 1.4.2009 klo 12.00
Paikka: Kuppala, Snellmaninkatu 14, Helsinki
Läsnäolijat: Paul Stenbäck, Valtter Louhivuori, Kristine Koponen, Heidi Kaila, Julia
Salmi, Tarik Hossain, Jarno Louhelainen, Mira Hoffström, Otto Laosmaa, Daniel Jyllikoski
(kohdasta 11) sekä Nina Ahola (kohdasta 13)

1. Puheenjohtaja Paul Stenbäck avasi kokouksen 12.02

2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

5. Ei ollut saapunutta postia

6. Menneet tapahtumat (suluissa osallistujamäärä)

25.3. Kotibileet (120)
26.3. EVA:n seminaari (15)
27.3. HYY:n hallintorakenneuudistusinfo (2)
28.3. Kontaktin 50-vuotisjuhlat
30.3. Kapitaalikokous (8)

7. Tulevat tapahtumat ja ilmoitusasiat

3.4. Mediasitsit
6.4. ETLA-excu
15.4. Kannun suunnistus

8. Talous

– Käytiin keskustelua taloustilanteesta

9. Suhdetoiminta

– Mediasitsit: Jaettiin myyntivuorot ja käytiin yleistä keskustelua illan tehtävistä

10. Opintoasiat

– Konsistori hylkäsi esityksen yhden laitoksen mallista. Valtiotieteelliseen
tiedekuntaan tulee 2-4 laitosta. Tarkempi päätös tulee myöhemmin.

11. Kiova

– Liput matkalle hankitaan Hulluilta Päiviltä
– 12 osallistujaa

12. Kapitaali

– Kirjoitukset pitää lähettää 15.4. mennessä

13. Urheilu

– Sähly viikolla 17
– Jalkapallosarja perinteisesti keväällä

14. Kulttuuri

15. Yrityssuhteet

– Yritysvierailu tulossa vielä tämän kevään aikana ainakin VATT:iin. Mahdollisesti
vierailemme myös ETLA:ssa ja/tai muussa kohteessa

16. Muut esille tulevat asiat

– Keskustelua tuutorivalinnoista sekä tuutoritoiminnasta

17. Paul Stenbäck päätti kokouksen kello 12.46. Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan
Doodlessa

Leave a Reply