Hallituksen kokous 09/2009

Kansantaloustieteen Opiskelijat ry.
Hallituksen kokous 9/2009 Pöytäkirja

Aika: Maanantai 11.9.2009 klo 14.00
Paikka: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston kokoushuone, Unioninkatu 35
Läsnäolijat: Paul Stenbäck, Jarno Louhelainen, Erkka Saarinen, Anna-Liina Olkinuora,
Anssi Heinonen, Mira Hoffström, Nina Ahola, Tarik Hossain, Heidi Kaila, Otto Laosmaa,
Julia Salmi

1. Puheenjohtaja Paul Stenbäck avasi kokouksen kello 14.10

2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi

4. Tarkastettiin edellisen kokouksen pöytäkirja

5. Postia ei ollut

6. Menneet tapahtumat (suluissa osallistujamäärä)

31.8. Fuksien peli-ilta (35)
1.9. Fuksien selvä tiistai (50)
3.9. Kaupunkikierros (15)
7.9. Kannun kaatajaiset (25)
8.9. KTTO:n fuksiaiset (65)
10.9. Kannun fuksisuunnistus (40)

7. Tulevat tapahtumat ja ilmoitusasiat

14.9. Kapitaalikokous
17.9. Laitosilta
17.9. Olympialaiset
21.9. Mökkireissu
29.9. Nordea-excu
30.9. Kannun fuksisitsit 1
5.10. Kannun fuksisitsit 2
6.10. Roomalaiset

8. Laitosjohtoryhmän opiskelijajäsenet

– Keskusteltiin varajäsenten valinnasta

– Hallitus valitsi äänestyksen jälkeen Aino Silvon varaedustajaksi Erkka Saarisen ja
Markus Liimataisen varaedustajaksi Julia Salmen

9. Käytiin yleistä keskustelua tuutoritoiminnasta, menneistä tapahtumista sekä tulevista
tapaamisista

10. Talous

– Kohta sivuutettiin, koska taloudenhoitaja oli poissa

11. Opintoasiat

– Keskusteltiin alumnitoiminnasta ja alumnivastaavan toimen perustamisesta. Vastattiin
alumnitoimintaa koskevaan kylelyyn ja päätettiin, että opintovastaavat täyttävät sen
loppuun

– Ensi viikolla (viikko 38) alkaa matematiikan tukikurssi sekä uudistunut kansisklinikka.
Näistä ilmoitetaan ktto-listalla

– Uuden laitoksen johtosääntöä koskevaan tilaisuuteen Paasitornissa 17.9. opsallistuu
ainakin toinen opintovastaavista sekä mahdollisesti muita kiinnostuneita

12. Suhdetoiminta

– KY-klubilta oli tullut ehdotus bileiden järjestämisestä heidän tiloissaa. Tarjous
tyrmättiin yksimielisesti

– VOO:n kanssa tapaaminen liittyen Roomalaisiin

– Tarjoillaan Keho:n vuosijuhlissa 16.10. Tarvitaan viisi tarjoilijaa. Jarno lupautui
yhdeksi. Asiaan palataan myöhemmin

13. Kapitaali

– Kapitaalikokous on maanantaina 14.9 klo. 18

– Kirjoituksien pitää olla valmiita syyskuun loppuun mennessä

14. Urheilu

– Olympialaiset Median kanssa 17.9.

– Salibandyyn osallistutaan Median kanssa

– Opiskelijoiden jalkapallon MM-kisat Milanossa

15. Kulttuuri

– Käytiin yleistä ja yksityiskohtaista keskustelua kulttuurikäyneistä. Monenlaisia
kulttuurikäyntejä on tulossa mm. Joutsenlampi, joku teatteriesitys, käynti Ateneumissa.
KTTO tukee näitä summalla, joka riippuu tilanteesta

16. Yrityssuhteet

– Käytiin yleistä keskustelua yrityssuhteista

– Nordea-excu 19.9. klo. 16

17. Muut esille tulevat asiat

– KTTO on saanut Suomen pankilta tukea historiikin tekoon 900 euroa. Muita tukia lienee
myös tulossa

– Päätettiin, että KTTO tukee tyttöjen saunailtaa summalla, joka päätetään myöhemmin. Jos
kulut ovat korkeintaan 50 euroa, ne katetaan kokonaan.

18. Paul Stenbäck päätti kokouksen kello 15.18. Seuraavasta kokouksesta sovitaan doodlessa

Leave a Reply