Hallituksen kokous 08/2009

Kansantaloustieteen opiskelijat ry.

Hallituksen kokous 8/2009, pöytäkirja

 

Aika: Maanantai 31.8.2009 klo 11.00 tai laitostapaamisen päätyttyä

Paikka: Kahvila Johto, Kampin ostoskeskus, 5. krs

 

Läsnäolijat: Paul Stenbäck, Kristine Koponen (kohtaan 7 saakka), Julia Salmi (kohtaan 7 saakka), Heidi Kaila, Otto Laosmaa, Erkka Saarinen, Jarno Louhelainen, Nina Ahola (kohtaan 7 saakka), Mira Hoffström, Daniel Jyllikoski (kohtaan 7 saakka), Markus Liimatainen.

 

1. Kokouksen avaaminen

 

– Kokous avattiin klo 10.44.

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

– Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 

– Siirrettiin esityslistan kohdat 8-11 kohdiksi 5-8, jotta tuutorit ehtisivät keskustella ajankohtaisista asioista.

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

 

– Selkeytettiin, että jatkossa pöytäkirjoja hyväksyy kaksi kokuksessa mukana olleita henkilöä. Hyväksyttiin pöytäkirjat 5, 6 ja 7.

 

5. Laitostapaaminen liittyen uuteen hallintorakenteeseen

 

– Laitoksen johtaja Tapio Palokangas haluaa tietää KTTO:n kannan koskien uuden suurlaitoksen nimeä sekä laitosjohtoryhmän kokoa.

 

– Uudeksi nimeksi on epävirallisesti ehdotettu Politiikan ja taloustutkimuksen laitosta, englanniksi Department of economic and political studies, sekä Yhteiskuntatieteiden laitosta, englanniksi sama kuin edellinen. Tultiin siihen tulokseen, että ensimmäinen vaihtoehto on paras, mutta englanninkieliseksi nimeksi tulisi mielummin Department of economics and political sciences. Tämä siitä syystä, että tämä nimi käyttää jo ennestään vakiintuneita termejä sekä kuvastaa paremmin laitoksen oppianeita.

 

– Laitosjohtoryhmien kooksi oli vaihtoehtoina 9, 12 ja 15 henkeä. Päätettiin puoltaa 12 tai 15 hengen kokoa, koska 9 olisi suurlaitokselle liian vähän.

 

– Erkka ja Paul kirjoittavat tämän päivän aikana kannanoton, ja lähettävät sen kommentoitavaksi hallituslistalle.

 

6. Laitosjohtoryhmän opiskelijäsenet

 

– Ilkka Kaukorannan ja Maiju Haravan valmistuttua maistereiksi heidän varajäsenet Markus Liimatainen ja Aino Silvo nousevat laitosjohtoryhmän varsinaisiksi jäseniksi. KTTO valitsee heille kaksi uutta varajäsentä. Järjestetään avoimet vaalit, josta Paul lähettää vaali-ilmoituksen sähköpostilistalle ja nettisivuille.

 

– Markus Liimatainen kertoi laitosjohtoryhmän toiminnasta.

 

7. Tuutoritoiminta

 

– Nina kertoi, että ollaan järjestetty pääsykoebileitä, ensimiittiä, ja lauantaina oli Kannu games. Edustus on ollut hyvää sekä fuksien että vanhojen opiskelijoiden puolesta. Tulossa fuksien selvää tiistai, fuksiaiset, fuksisuunnistus sekä mökkireissu. Orientoiva viikko alkaa tänään.

 

8. Talous

 

– Taloudenhoitajan lähdettyä todettiin vain, että taloustilanne on suhteelisen hyvä.

 

9. Posti

 

– Kurssitilastoa opintovastaaville sekä VATT:n vuosikertomus.

 

10. Menneet tapahtumat (suluissa osallistujamäärä)

 

4.5. VATT-excu (18)

5.5. EVA Symposium (10)

6.5. Jalkapallosarja (5)

9.5. Kannunvalajien vuosijuhlat (15)

12.-17.5. Kiovan matka (12)

23.5. Neppisskabat ja jatkot (20)

31.5. Kannu cup (8)

3.6. Pääsykoebileet (10)

22.8. Fuksien ensimiitti (30)

29.8. Kannu games (20)

 

11. Tulevat tapahtumat ja osallistujamäärät

 

1.9. Fuksien selvä tiistai

8.9. KTTO:n fuksiaiset

10.9. Kannun fuksisuunnistus

17.9. Laitosilta

21.9. Mökkireissu

6.10. Roomalaiset

 

12. Opintoasiat

 

– Matematiikan tukikurssi alkaa 16.9. ja kansisklinikka 17.9. klo 14-17. Heidi toivoi, että hallituslaiset mainostavat kansisklinikkaa ja menevät sinne lukemaan tai tekemään laskuharjoituksia. Hän mainostaa sitä vielä myös sähköpostitse.

 

– Opintovastaavat ja yrityssuhdevastaavat järjestävät lokakuun loppupuolella alumni-illan.

 

13. Vuosijuhlat

– Vuosijuhlaviikon ilmastoaiheista paneelikeskustelua järjestetään torstaina 19.11, ja siihen osallistuvat ainakin hallituksen ilmastoasiantuntija ja kansanedustaja Oras Tynkkynen sekä SLL:n ilmastovastaava Leo Stranius. Lisäksi halutaan mukaan akateemikko sekä yritysmaailman edustaja. Paneelia vetää valtiotieteiden maisteri Juha Itkonen.

 

– Historiikkiprojekti etenee, vetäjinä Jaakko Nelimarkka ja Viivi Viitanen. Julkaistamistilaisuus pidetään tiistaina 17.11.

 

– Vuosijuhlasponsseja ei olla saatu kesän aikana. Kysytty on m.m. Nordealta, Ifiltä ja Santanderilta. Haku jatkuu.

 

– Mira ja Paul tapaavat kahdestaan ja järjestävät sen jälkeen erikseen vuosijuhlakokuksia. Halkossa ei tulla jatkossa liiemmin käsittelemään itse vuosijuhlia.

 

14. Suhdetoiminta

 

– Suhdevastaava ei ollut paikalla, mutta tulossa ainakin fuksisuunnistusrasti Dilemman kanssa ja roomalaiset VOO:n kanssa.

 

15. Kapitaali

 

– Seuraavan lehden päätoimittaja on Olli Hyytiäinen. Hän järjestää ideoimisillan palattuaan Ranskasta.

 

16. Urheilu

 

– Erkka järjestää urheilutapahtuman Median urheiluvastaavan Vernerin kanssa. Ehdotettiin yleisurheilua. Lisäksi KTTO osallistuu jalkapallosarjaan.

 

17. Kulttuuri

 

– Kulttuurivastaava ei ollut paikalla.

 

18. Yrityssuhteet

 

– Otto sanoi järjestävänsä 2-3 tapahtumaa syksylle. Ainakin Nordea-excu tulossa, Janilla hoidossa.

 

19. Muut esille tulevat asiat

 

– Kuppalassa otetaan käyttöön siivoussakko. Ollaan vielä tarkempia siivouksen kanssa, niin meille ei tule onglemia eikä mätkyjä.

 

– Sääntömuutos etenee, mutta hitaasti. PRH:ssa viiden kuukauden käsittelyaika.

 

– Otto ja Paul menevät SK Ravointoloiden kanssa neuvottelemaan tulevista bileistä keskiviikkona klo 17. Vuosijuhlien jatkopaikkaa etsitään yhä.

 

20. Kokouksen päättäminen ja seuraavasta kokouksesta sopiminen

 

– Seuraava kokous doodlessa. Paul päätti kokouksen klo 11.47.

Leave a Reply