Hallituksen kokous 09/2011

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2011, ESITYSLISTA

Aika: Ma 12.9.2011 klo 19:00

Paikka: Kahvila Coffee House, Sokostalo

Paikalla: Jarno Louhelainen, Susanna Rokkanen, Aino Kalmbach, Juho Pursimo, Ohto Soininvaara, Jussi Välipirtti, Tuuli Tähtinen, Henrik Vartiainen, Deni Seitz.

1. Kokouksen avaaminen

– Juho avasi kokouksen kello 19.10.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

– Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

– Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juho Pursimo ja pöytäkirjantarkastajiksi Jarno Louhelainen ja Juho Pursimo. Hyväksyttiin kokouksen esitetty työjärjestys.

4. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen

– Sihteerillä ei ollut pöytäkirjaa tulostettuna, joten sitä ei voitu tarkastaa ja allekirjoittaa. Siirretty seuraavaan kokoukseen.

5. Menneet tapahtumat

– Kannugames (235)
– Fuksien peli-ilta (37)
– Fuksien selvä tiistai (42)
– KTTO:n fuksiaiset (60)
– Kannun fuksisuunnistus (300+)

6. Tulevat tapahtumat

– Fuksiristeily 14.9.
– Fuksimökki 19.9.
– Fuksisitsit 29.9. ja 30.9.
– Roomalaiset 13.10.
– Tiedettä & viiniä 18.10.
– Nimenvaihtobileet 25.10.
– Matka Pietariin 27.-31.10.
– Vuosijuhlat 19.11.
– Pikkujoulut 8.12.

7. Postit

– Posteja ei haettu.

8. Talous

– Taloudenhoitajamme Tuuli kertoi KTTO:n taloudellisesta tilanteesta. Sovittiin, että tehdään yhdessä budjettisuunnitelmaa vuoden loppua varten.

9. Ehdotus uudesta varajäsenestä taloustieteen oppiaineryhmään

– Hallitukselta pyydetty antamaan ehdotusta uudeksi varajäseneksi edellisen lopettamisen vuoksi. Hallitus aikoo ilmoittaa asiasta jäsenilleen, ja päättää varajäsenestä näiden hakemusten perusteella.

10. Järjestötapaaminen HYY:n Risto Karinkannan kanssa

– Juho lupasi mennä tapaamiseen.

11. Tarjoilija- ynnä muut vaihdot muiden ainejärjestöjen kanssa

– Vuosijuhlille saadaan työntekijöitä VOO:lta ja Manalta, jotka ovat molemmat velkaa palveluksen.

12. Taso ry:n ehdotus yhteisseminaarista syksylle

– Ehdotus nähtiin kannatettavaksi, ja Juho lupasi olla yhteyksissä Tasoon asiasta.

13. Muut esille tulevat asiat

– Ei muita esille tulevia asioita

14. Kokouksen päättäminen ja seuraavasta kokouksesta päättäminen

– Seuraavan kokouksen ajankohta päätettiin sopia myöhemmin.
– Juho päätti kokouksen kello 20.10.

Leave a Reply