Vuosikokous 2012

Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: Maanantai 27.2. klo 17:00

Paikka: Uusi ylioppilastalo, kokoushuone Weber, 3. krs

Paikalla: Juho Pursimo, Aino Kalmbach, Tuuli Tähtinen, Jarno Louhelainen, Ohto Soininvaara, Juhani Koskinen, Meri Sintonen, Markus Paasiniemi, Lauri Pullinen, Henrik Vartiainen, Anton Nikolenko, Ville Voutilainen, Lauri Jauhiainen, Mattias Lagerspetz, Samuli Sadeoja, Atro Andersson, Aleksi Paavola, Niko-Matti Ronikonmäki.

 

Pöytäkirja:

1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

-Ohto avasi kokouksen kello 17:09.

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kokouksesta on ilmoitettu asianmukaisesti.

 

3. Kokouksen järjestäytyminen

-Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Ohto Soininvaara.

Valittiin kokouksen sihteeriksi Markus Paasiniemi.

-Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa: Mattias Lagerspetz ja Lauri Jauhiainen.

– Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa: Ville Voutilainen ja Lauri Pullinen.

 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

-Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

5. Vahvistetaan järjestön 12.12.2011 pidetyn edellisen kokouksen (vaalikokous) pöytäkirja

-Viime vaalikokouksen pöytäkirja vahvistettiin.

 

6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011

– Toimintakertomuksen vuodelta 2011 esitteli Juho Pursimo.

– Tilinpäätöksen vuodelta 2011 esitteli Tuuli Tähtinen.

 

7. Esitetään tilintarkastuslausunto

– Tilintarkastuslausunnon vuodelta 2011 esitteli Tuuli Tähtinen.

 

8. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2011 hallitukselle

-Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuunvapaus vuoden 2011 hallitukselle.

 

9. Esitetään järjestön talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2012

-Toimintasuunnitelman vuodelle 2012 esitteli Ohto Soininvaara.

-Talousarvioesityksen vuodelle 2012 esitteli Meri Sintonen.

 

10. Vahvistetaan talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma

-Tilinpäätöksen allekirjoittivat vuoden 2011 ja 2012 puheenjohtajat Juho Pursimo ja Ohto Soininvaara sekä taloudenhoitajat Tuuli Tähtinen ja Meri Sintonen.

 

11. Muut esille tulevat asiat

-Ei muita esille tulevia asioita.

 

12. Kokouksen päättäminen

-Ohto päätti kokouksen kello 17:46.

 

Leave a Reply