Vuosikokous 2010

Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Aika: Keskiviikkona 24.2.2010 klo 14.00
Paikka: Economicum luentosali, Arkadiankatu 7, Helsinki

Paikalla: Nina Ahola, Anna Stenroos, Iida Suomela, Mira Hoffström, Juhana Pihlajamaa, Elisa Selinummi, Jaakko Meriläinen, Matti Mitrunen, Ozan Yanar, Katariina Pentti, Paul Stenbäck, Kristine Koponen, Juha Halttunen

Pöytäkirja:
1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Nina Ahola klo 14.01

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, kokouksesta on ilmoitettu asianmukaisesti.

3. Kokouksen järjestäytyminen
-Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Anna Stenroos
-Valitaan kokouksen sihteeriksi Iida Suomela
-Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa: Matti Mitrunen ja Juhana Pihlajamaa
-Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa: Matti Mitrunen ja Juhana Pihlajamaa

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi

5. Vahvistetaan järjestön edellisen kokouksen (vaalikokous) pöytäkirja
Viime vaalikokouksen pöytäkirja vahvistetaan

6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2009
-Tomintakertomuksen 2009 esitteli Paul Stenbäck

-Tilinpäätöksen 2009 esitteli Kristine Koponen, mukana selvitys tilikauden alijäämästä

7. Esitetään tilintarkastuslausunto
Kristine Koponen esitti tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastajien mukaan vastuuvapaus voidaan myöntää vuoden 2009 hallitukselle.

8. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä vuoden 2009 hallitukselle
Päätettiin hyväksyä tilinpäätös ja myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2009 hallitukselle

9. Esitetään järjestön talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2010
– Nina Ahola esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2010

– Juhana Pihlajamaa esitteli talousarvioesityksen vuodelle 2010

10. Vahvistetaan talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma

Talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vahvistetaan, tilinpäätöksen allekirjoittivat vuosien 2009 ja 2010 hallitusten puheenjohtajat Paul Stenbäck ja Nina Ahola sekä taloudenhoitajat Kristine Koponen ja Juhana Pihlajamaa

11. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita

12. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin 14.50

Leave a Reply