Hallituksen kokous 06/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY. HALLITUKSEN KOKOUS 6/2005

Aika: ma 28.2.2005 klo 17.00

Paikka: Kannu, Uusi ylioppilastalo

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Otto Kässi, Riikka Närhi, Lauri Mustonen, Andrei Parisi, Joonas Rahkola, Leni Järvenpää, Markku Tuominen, Reetta Salo (kohdasta 6 eteenpäin), Turkka Huhtala (kohdasta 7 eteenpäin)

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.12.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Otto Kässi ja Riikka Närhi.

4. Postit

 • Ei posteja

5. Talous

 • Noin puolet on maksanut pikkujouluristeilyn maksut.

6. Opintoasiat

 • Reetta oli tutkoryhmän kokouksessa tuuraamassa Anna Ollilaa ja selvitti muulle hallitukselle mistä siellä puhuttiin tai ei puhuttu.
 • 1.3 on Hakkolan tapaaminen

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • KTTO menee katsomaan kaupunginteatteriin “Ne kahdeksan valittua” 30.3. Liput on ensisijaisesti tarkoitettu KTTOlaisille.
 • Mietittiin että olisiko paikallaan kannustaa ihmisiä saapumaan excuihin joihin he ovat myös ilmoittautuneet asettamalla jonkinlainen ensaavumuttailmoittaudun -kiintiö.

8. Urheilu

 • Keskusteltiin yleisesti että olisiko paikallaan asettaa joku sanktio eri sarjoille niin että se kannustaisi eri järjestöjä saapumaan otteluihin.

9. Tulevat tapahtumat

 • Tiedettä ja viiniä: Laitos hoitaa puhujat. Tuukka juttelee Kultin kanssa 1.3 tapahtumasta.

10. Muut asiat

 • Turun T-Klubi saapuu vierailulle 8.4. Odotettavissa on jotain 20 Åbolaista.
 • Media sydän KTTO sitsit on 14.5
 • Nordean yhteydenotosta oltiin erittäin ilahtuneita ja viesti laitetaan mitä pikimmiten eteenpäin listalle.

11. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päättäminen

 • Seuuraava kokous on 16.3 klo 18 Uuden Valtio salissa.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.51.

Leave a Reply