Hallituksen kokous 07/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY. HALLITUKSEN KOKOUS 7/2005.

Aika: ke 16.3.2005 klo 18.

Paikka: Valtiotieteellisen kirjaston kokoushuone, U35.

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Otto Kässi, Leni Järvenpää, Turkka Huhtala, Andrei Parisi, Lauri Mustonen, Riikka Närhi, Matti Paavonen, Reetta Salo (kohdasta 4 eteenpäin), Jussi Lantto (kohdasta 4 eteenpäin), Markku Tuominen (kohdasta 4 eteenpäin), Joonas Rahkola (kohdasta 9 eteenpäin).

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.15.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 • Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Otto Kässi ja Lauri Mustonen.

4. Postit

 • Postia HYY:ltä ja kirje A. Ollilalle.

5. Talous

 • Kaikki Kansallisteatteriin menijät ovat maksaneet lippunsa.
 • Päätettiin korvattiin Jussi Lantolle VOO:n vuosijuhlalahja
 • Päätettiin korvata Turkka Huhtalalle Kapitaalin valokuva- ja postituskulut
 • Päätettiin korvata Riikka Närhelle Kansallisteatteriliput.

6. Opintoasiat

 • Ensi syksyn tutorien hakuaika on umpeutunut ja hakijoita on juuri vaadittava määrä.
 • Puhuttiin yleisesti tutkintorakenneuudistuksesta.

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Ensi maanantaina uuden Kapitaalin suunnittelukokous. Seuraavan numeron olisi tarkoitus olla ulkona ennen vappua.
 • Kaikki liput myytiin “Ne kahdeksan valittua” näytelmään, joka on siis 30.3.

8. Urheilu

 • Jussi on ilmoittanut KTTOn ulkofutissarjassa kilpailusarjaan.

9. Vuosijuhlat

 • Puhuttiin ensi syksyn vuosijuhlista ja eri juhlapaikkavaihtoehdoista.

10. Tulevat tapahtumat

 • Median ja KTTOn sitsien tiimoilta on luvassa suunnittelukokous lähiaikoina.
 • Mietittiin KTTOn tedareita ja todettiin, että bändi olisi hyvä. Heliin on oltu yhteydessä.

11. Muut asiat

 • Puhuttiin ensi syksyn fuksimökkeilystä. Eri vaihtoehtoja on heitetty ilmaan, mutta mitään päätöstä ei olla vielä tehty.

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päättäminen

 • Seuraava kokous on ma 4.4. klo 18.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Leave a Reply