Hallituksen kokous 03/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY.
HALLITUKSEN KOKOUS 3/2005

Aika: ma 31.1.2005 klo 16.30
Paikka: Kuppalan kokous-, viihde- ja monitoimikeskus, Snellmaninkatu 14B.

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Otto Kässi, Joonas Rahkola, Leni Järvenpää, Jussi Lantto, Riikka Närhi, Outi Helenius, Markku Tuominen, Andrei Parisi, Reetta Salo, Lauri Mustonen (kohdasta 6 eteenpäin), Turkka Huhtala (kohdasta 9 eteenpäin), Matti Paavonen (kohtaan 9 asti).

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.40.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Otto Kässi ja Joonas Rahkola.
 • Pienin lisäyksin esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Postit

 • Saapunut kutsu Politicuksen Runebergssitseille ja kirje Yliopistopainosta Maiju Haravalle.

5. Talous

 • Korvattiin Anniina Rouviselle pikkujoulujen kuluja.
 • Korvattiin Turkka Huhtalalle Kapitaalin valokuvat ja filmi.
 • Korvattiin Matti Paavoselle hallituksenvaihtobileiden kuluja.

6. Opintoasiat

 • Päätettiin, että Reetta ja Tuukka pitävät Abi-infon laskiaistiistaina. Puhuttiin yhdessä mistä asioista olisi hyvä kertoa jne.
 • Reetta kertoi mitä Hakkola oli kertonut opintosihteereille tutkintorakenteen uudistuksesta. Tiedekunta järjestää asian tiimoilta info-tilaisuuden helmikuun puolessa välissä.
 • Tutorivalinnat ensi syksylle ovat pian ajankohtaisia. Pohdittiin olisiko olemassa jotain järkevää tapaa hallituksen puolelta hoitaa asiaa.
 • Riikka menee 1.2 järjestettävään fuksitoimikunnan tapaamiseen.

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Liput on myyty loppuun Suomen Hevonen -näytökseen. Riikka ja Otto hakevat liput.
 • Ideoitiin joitain mahdollisia tulevia tapahtumia. Peli- ja leffailta sekä esim. hiihdon MM kisastudio olivat tällaisia.

8. Urheilu

 • Jussi oli selvittänyt mahdollista ampumarata vierailua.

9. Tulevat tapahtumat

 • Puhuttiin tiistain (1.2) laitoskahveista. Reetta, Make ja Tuukka tulevat etukäteen.
 • Make ottaa yhteyttä T-klubiin ja kyselee tarkemmin heidän Helsingin vierailustaan. Yleisesti oltiin innostuneita järjestämään jotain ohjelmaa turkulaisille.
 • Pikkujouluristeilylle on ilmoittaunut jonkin verran porukkaa, mutta vapaita paikkoja on vielä jäljellä.
 • Puhuttiin yleiseti tulevasta HVK:sta ja mietittiin millä kappaleella tai kappaleilla KTTOn hallitus osallistuu kannuviisuihin.
 • Otto ja Jussi menevät myyjiksi merkkimarkkinoille (2.2).
 • Joonas on suunnitellut excuja Suomen Pankkiin ja SAK:hon.
 • Sovittiin, että Matti neuvoo hallituksen jäseniä nettisivujen päivityksessä ja ettei päivittäminen jäisi tulevaisuudessa vain Matin harteille.

10. Muut asiat

 • Tuukka pyysi saada tilaisuuksien osallistujamäärätiedot itsellee.
 • Puhuttiin alumnitoiminnasta ja Otto kertoi viimekertaisesta tilaisuudesta. Puheenjohtaja toivoi, että kaikki hallituslaiset ottaisivat alumnitoiminnasta selvää ja, että asiaa alettaisiin kehittämään.
 • Tuukka muistutti toimintasuunnitelman aikarajan lähestymisestä ja pyysi, että hallituslaiset miettisivät mitä aikovat järjestää kuluvan vuoden aikana.
 • KaLu on ottanut yhteyttä ja toivonut jotain yhteistä toimintaa. Tähän suhtauduttiin myönteisesti ja asia on mietinnässä.

11. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päättäminen

 • Seuraava kokous on torstaina 10.2 klo 13.30 Arkussa, Economicumilla.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.15.