Hallituksen kokous 02/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS 2/2005

Aika: pe 21.1.2005
Paikka: Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjaston kokoustila, Unioninkatu 35.

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Turkka Huhtala, Joonas Rahkola, Otto Kässi, Jussi Lantto, Riikka Närhi, Matti Paavonen, Leni Järvenpää, Andrei Parisi, Lauri Mustonen, Reetta Salo (kohdasta 6 eteenpäin).

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9:09.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 • Kokouksen pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Matti Paavonen ja Otto Kässi.

4. Posti

 • Tiliotteen kopioita Nooalta.
 • Lasku yliopistopainolta.
 • KAS taidetta -lehti.
 • Ateneum-salin kevään ohjelmisto.
 • Zodiakin (uuden tanssin keskus) kevään ohjelmisto.

5. Talous

 • Lasku yliopistopainolta.

6. Opintoasiat

 • Reetta on suunnitellut keräävänsä palautetta ainakin seuraavilta kursseilta KA4 ja KA7.
 • Reetta on myös ideoinut muutamia tapahtumia joita voitaisiin järjestää. Muun muassa Gradu info ja ekonomistien työelämä info ovat suunnitelmissa.
 • Ensi maanantaina (24.1.) Reetta kokoustaa muiden valtiotieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen opintosihteerien kanssa.

7. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Turkka on selvittänyt mahdollisia sponsoreita Kapitaaliin.
 • Riikka aikoo hankkia lippuja Kom-teatterin Suomen hevonen esitykseen.
 • 25.1 vierailu elokuva-arkistoon.

8. Urheilu

 • Jussi selvittää ampumarata -vierailun mahdollisuutta.
 • Puhuttiin myös erilaisista mahdollisista tapahtumista kuten Megazone vierailusta.
 • Jussi esitteli uudet pelipaidat.

9. Kotisivut

 • Matti on luonut KTTOlle uudet kotisivut, jotka aiotaan virallistaa mahdollisimman pian.
 • Puhuttiin vanhojen sivujen kohtalosta. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että uusilta sivuilta olisi linkki vanhoille, mutta muuten vanhat jäisivät historiaan. Vanhaa sivustoa ei päivitettäisi uusien ilmestymisen jälkeen.
 • Matti ottaa yhteyttä ATK-guru V.P. Heinoon käytännön asioiden järjestelyissä.
 • Sovittiin, että Turkka hoitaa Oton kanssa vanhojen tenttien skannaamisen uusille nettisivuille.
 • Andrei tekee sivuille kv-opiskelijoita ajatellen englanninkielistä materiaalia.

10. Vieraat St. Olaf’s Collegesta

 • KTTO järjestää vieraille illanviettoa Kuppalassa 28.1.
 • Tuukka ottaa yhteyttä opiskelijaryhmän matkanjärjestäjään ja sopii tarkemmin vierailuun liittyvistä yksityiskohdista.
 • Matti ja Andrei ovat valmistelleet esityksen johon kuuluu kuvamateriaalia.
 • Otto ja Tuukka hoitavat videotykin ja kankaan noudon nuorisoasiainkeskuksesta.
 • Riikka hoitaa tilaisuuden tiedottamisesta.

11. Muut asiat ja tulevat tapahtumat

 • Laitoskahvit ovat 1.2. klo 14 Economicumilla. Reetta hoitaa leipomisen.
 • Klaus Kultin ehdotukseen Tiedettä ja viiniä -tilaisuudesta suhtauduttiin hyvin myönteisesti. Reetta lähettää sähköpostia laitoksen edustajalle. Sovittiin, että laitoskahveilla nostetaan asia esille.
 • Pikkujouluristeilyn ajankohdaksi päätettiin 2.3. ja laivaksi Romantika. Lauri lupautui hoitamaan asiaa.
 • KTTOn tedarivuoro on 21.5. yhdessä Statuksen kanssa. Pj-kokouksessa oli myös sovittu, että KTTO auttaa seuraavien kannunkaatajaisten järjestelyissä.
 • Median ja KTTOn yhteiset sitsit ovat 14.4. Alina-salissa.
 • Merkkimarkkinat ovat 2. helmikuuta 12-14 välisenä aikana.

12. Seuraavasta kokouksesta sopiminen ja kokouksen päättäminen

 • Seuraava kokous pidetään Kuppalassa 31.1 klo 16:30.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10:58.

Leave a Reply