Hallituksen kokous 01/2005

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2005

Aika: ma 10.1.2005
Paikka: Valtiotieteellisen kirjaston kokoushuone

Läsnäolijat: Tuukka Lehtiniemi, Turkka Huhtala, Joonas Rahkola, Otto Kässi, Jussi Lantto, Reetta Salo, Riikka Närhi, Matti Paavonen, Leni Järvenpää, Andrei Parisi, Lauri Mustonen ja Anssi Kohonen. (Osa-aikaisesti Henna Laasonen.)

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.19.
 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
 • Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tuukka Lehtiniemi, sihteeriksi Leni Järvenpää ja pötäkirjan tarkistajiksi Reetta Salo ja Otto Kässi.

3. Hallituksen järjestäytyminen

Hallituksen jäsenille ja varajäsenille valittiin vastuualueet. Tehtävänjako muodostui seuraavaksi:

Puheenjohtaja: Tuukka Lehtiniemi

Taloudenhoitaja, vpj: Otto Kässi

Sihteeri, projektivastaava: Leni Järvenpää
Opintosihteeri: Reetta Salo
Tiedotusvastaava, 2. opintosihteeri: Outi Helenius
Excuvastaava: Joonas Rahkola
Yrityssuhdevastaava: Lauri Mustonen
Urheiluvastaava, varasihteeri: Jussi Lantto
Kulttuurivastaava: Riikka Närhi
Virkistysvastaava: Matti Paavonen
KV-vastaava: Andrei Parisi
Suhdevastaava: Markku Tuominen

Kapitaalin päätoimittaja (kevät): Turkka Huhtala
Kapitaalin päätoimittaja (syksy): Anssi Kohonen

4. Posti

 • Yliopiston kehittämislaitokselta saatu tukemispäätös vuoden 2005 ulkomaan- opintomatkalle
 • Taloustieteellisen seuran kutsu kansantaloustieteenpäiville (3.-4.2) Maarianhaminaan
 • Sovittiin, että Reetta Salo ja Otto Kässi hoitavat jatkossa postin haun

5. Tilinäyttöoikeuksien päivittäminen ja talous

 • Muutetaan Kansantaloustieteen opiskelijat ry:n Nooa Säästöpankissa olevan tilin käyttöoikeus Anu Komoselta ja Tuukka Lehtiniemeltä, järjestön hallituksen vuoden 2005 puheenjohtajalle Tuukka Lehtiniemelle ja taloudenhoitaja Otto Kässille. Järjestön pankkikortin haltijaksi nimetään Otto Kässi. Järjestön internet-pankkiyhteyden haltijaksi nimetään myös Otto Kässi.

6. Järjestön nimenkirjoitusoikeuksien päivittäminen

 • Siirretään järjestön nimenkirjoitusoikeus Anu Komoselta, Mikko Forssilta, Tuukka Lehtiniemeltä, Sanna Kurroselta ja Outi Heleniukselta Tuukka Lehtiniemelle, Otto Kässille, Leni Järvenpäälle ja Reetta Salolle.
 • Maksetaan 10 euroa Patentti- ja rekisterihallitukselle yhdistyksen nimenkirjoittajien muutoksesta.

7. Hallituksen esittely ja tiedotus

 • Outi Helenius tekee uudesta hallituksesta esittelypaperin ja huolehtii sen jakelusta.
 • Tuukka Lehtiniemi sopii laitoksen kanssa lähiaikoina järjestettävien laitoskahvien ajankohdasta.
 • Hallituksen jäsenet kirjoittavat itsestään jutut julkaistaviksi seuraavaan Kapitaaliin ja KTTO:n internetsivuille. Turkka Huhtala ottaa uudesta hallituksesta kuvan.
 • Puhuttiin hallituksen sähköpostilistan päivittämisestä. Todettiin, että hallituksen sähköpostilistan ja kotisivujen päivitysoikeudet siirtyvät ensisijaisesti Outi Heleniukselle.

8. Vuosikokous

 • kokous pidetään 16.2.05 klo 18 Klixillä (U35)
 • Joonas Rahkola konsultoi Outi Heleniusta kokouksen tiedottamisesta.

9. Kulttuuri ja Kapitaali

 • Turkka Huhtala ja Anssi Kohonen ovat keskustelleet Kapitaalin päätoimittajuuden jakamisesta ja on varmistunut, että Turkka toimii päätoimittajana kevään ja Anssi ensi syksyn
 • Turkka on jo aloittanut seuraavan numeron tekemistä. Sen aiheena on Työ ja vuoden 2005 ensimmäinen numero valmistuu helmikuun loppuun mennessä.

10. Opintoasiat

 • Reetta Salo on kokoontunut Outi Heleniuksen ja Inka Mattilan kanssa ja he ovat yhdessä miettineet menneitä ja luoneet uusia suuntaviivoja

11. Muut esille tulleet asiat

 • Hallituksenvaihtobileet ovat 23.1 Sipoossa. Tuukka laittaa postia.
 • St. Olaf’s Collegesta tuleva opiskelijaryhmä:
  Professori Mikkola on lupautunut puhumaan vierailijoille perjantaina 28.1 klo 16. Todettiin, että olisi hyvä jos hallituksesta olisi edustaja paikalla. Sovittiin myös, että 28.1 järjestetään vierailijoille illanviettoa Kuppalassa jossa on luvassa muun muassa Matti Paavosen ja Andrei Parisin pienoisesitelmä Kuppalasta ja sen historiasta ja tietysti uuden hallituksen taatusti taattua ja laatutietoista seuraa.

12. Kokouksen päättäminen ja seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen

 • Seuraava kokous pidetään 21.1 klo 9 Valtiotieteellisen kirjaston kokoushuoneessa.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

Leave a Reply