Hallituksen kokous 12/2006

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY
HALLITUKSEN KOKOUS 12/2006

Aika: ti 9.10.2006 klo 18.30 Paikka: Klix, Helsinki

Läsnä: Lauri Mustonen, Riikka Närhi, Ilkka Kaukoranta, Mikael Kirkko-Jaakkola, Ilari Valjus, Kari Eerola, Daniela Vangelova, Ira Wichmann, Juha Tolvanen, Matti Paavonen

Poissa: Andrei Parisi, Pekka Härkönen, Annika Lindblad

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18:34

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Edellisen kokouksen päätöksien vahvistaminen ja edellisten kokouksien pöytäkirjojen tarkastaminen

 • Hyväksyttiin edellisessä kokouksessa, joka ei ollut päätösvaltainen, valmistellut päätökset.
 • Päätettiin, että emme hanki omaa shakkilautaa.
 • Tarkistettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

5. Postit, ilmoitusasiat ja tapahtumat

 • Saapunut posti
 • Taloustieteellisenseuran kutsu taloustieteellisille päiville. Sovittiin siihen liittyen, että Lauri kyselee tukeeko seura jäseniemme osallistumista päiville.
 • Sähköposti T-Klubilta, kutsu kansisristeilylle.
 • Goom-mainos.
 • Järjestötilahakemus, jonka Lauri hoitaa.
 • Hyyn PJ-tapaaminen, Lauri menee.
 • Uuden sirkuksen mainos.
 • Menneet tapahtumat:
 • Fuksisitsit 26.9. osallistujia 25 hlö
 • Uusien ilta 27.9., 23 hlö
 • Legendojen ilta 28.9., 17 hlö
 • Jalkapallomatseja 15 hlö
 • Mökkireissu 3.-4.10., 47 hlö
 • Ex Tempore sillis 4.10., 9 hlö
 • Kom-teatteri 5.10., 20 hlö

6. Talous

 • Yleinen tilanne on Ilarin mukaan hyvä
 • Keskustelimme yhdessä missä rahamme on kiinni. Totesimme että mm. merkkejä myymällä saamme rahaa käyttöömme.
 • Laskuja ei ollut.

7. Kulttuuri

 • Todettiin, että tarvitaan kulttuurivirkailija Andrein tilalle.
 • Ilkka kertoi, että uusi jäsenemme, fuksi Stina Pasanen, on osoittanut kiinnostuksensa ottaa virka vastaan.
 • Kaikki olivat yksimielisen innoissaan Stinasta.
 • Valittiin kulttuurivirkailijaksi Stina Pasanen.
 • Päätettiin passata Uuden Sirkuksen mahdolliset järjestelyt Stinalle.
 • Sovittiin, että Ilkka toimii aluksi yhdyshenkilönä ja lisää Stinan hallituksen listalle.

8. Kapitaali

 • Kapitaalin edustus poissa.

9. Opintoasiat

 • Lauri kertoi, että laitos on uudelleen järjestelemässä Erasmus-vaihtopaikkoja ja että järjestelyä varten on perustettu toimikunta, johon tarvitaan 2 opiskelijajäsentä.
 • Keskustelun jälkeen, Matti lupautui toiseksi jäseneksi ja Ilari toiseksi.
 • Matti ja Ilari laittavat vielä kyselyn vaihtokokemuksista KTTO:n listalle.
 • Matematiikan tukikurssista kuuluu pelkkää positiivista palautetta. Hyvä Otto.
 • Puimme jälleen onko meidän vastuulla järjestää Tiedettä ja viiniä

Leave a Reply