Hallituksen kokous 13/2006

KANSANTALOUSTIETEEN OPISKELIJAT RY HALLITUKSEN KOKOUS 13/2006

Aika: ma 23.10.2006 klo 16.00 Paikka: Klix, Helsinki

Läsnä: Lauri Mustonen, Riikka Närhi, Ilkka Kaukoranta, Mikael Kirkko-Jaakkola, Ilari Valjus, Daniela Vangelova, Juha Tolvanen, Matti Paavonen, Lassi Kostamo

Poissa: Andrei Parisi, Pekka Härkönen, Annika Lindblad, Kari Eerola, Ira Wichmann,

1. Kokouksen avaaminen

 • Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Järjestäytyminen ja kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

 • Lisättiin jäsenrekisteriasian käsittely kohtaan 15.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

 • Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

5. Postit, ilmoitusasiat ja tapahtumat

 • Saapunut posti
 • Postia ei saatu, koska HYY:n toimisto oli kiinni.
 • Menneet tapahtumat:
 • Turhan tiedon ilta 11.10. osallistujia 17 hlö.
 • Hämeenkadun Appro 12.10., 5 hlö.
 • Valokarnevaalit 15.10, 21 hlö.
 • Toimikunnat kokoontuneet kaksi kertaa.
 • Erasmusvaihtopaikkoja käsittelevä kokous 23.10., 2 hlö.

6. Talous

 • Vuosijuhlien hinta on lyöty lukkoon.
 • Todettiin, että mitä enemmän hankimme sponsoreita sen paremmat juhlat.
 • Pohdittiin yhdessä mistä olisi vielä mahdollisuus tiedustella halukkuutta yhteistyösopimuksiin.
 • Listasimme kasan laitoksia ja yrityksiä, ja sovimme kuka ottaa yhteyttä mihinkin.

7. Kulttuuri

 • Stina oli poissa.
 • Todettiin, että valokarnevaalit olivat onnistuneet.
 • Kokouksessa ehdotettiin excua Pykälän speksiin, mutta ei päätetty kuka ottaa yhteyttä Stinaan.
 • Kävi ilmi, että Renoirin filmejä esitetään Orionissa.
 • Stina järjestänee leffaexcun.

8. Kapitaali

 • Kapitaali pois.

9. Opintoasiat

 • Erasmus-vaihtopaikkapalaveri
 • Matti ja Ilari kertoivat kokouksen kuulumisia. Positiivista oli, että laitoksen edustajat olivat olleet innoissaan vaihtopaikkojen uudelleenjärjestelemisestä.
 • Palaverissa oli päätetty, että ensin yritetään saada parhaita mahdollisia vaihtopaikkoja ja jos tavoitteisiin ei päästä niin kriiterejä alennetaan vasta myöhemmin.
 • Oli päätetty, että tarjontaa yritetään hajaannuttaa laajemmaksi.
 • Lauri vaikutti tyytyväiseltä palaverin päätöksiin, mutta huomautti, että on vahdittava, ettei vaihtopaikkoja karsiintuisi liikaa.
 • Todettiin, että olisi hyvä, että ensin hankittaisiin uusia paikkoja ennen kuin vanhoja aletaan kovin aktiivisesti karsia.
 • Uutta on se, että uusia vaihtopaikkasopimuksia tehdään vain vuodeksi kerrallaan.
 • Laitos hoitaa yhteydenotot potentiaalisiin vaihtoyliopistoihin.
 • Matti esitteli tilastoja vaihdossa olleitten määristä eri yliopistoissa.
 • Tarkempia tietoja saa Erasmustyöryhmän kokousmuistiosta, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä.

10. Urheilu

 • Megazone
 • Ilkka on sopinut Polhon ja Matrixin kanssa yhteisen peli-illan 21.11.

11. Yrityssuhdeasiat ja excut

 • Edustus poissa.

12. Toimikunnat

 • Vuosijuhlatoimikunta
 • Käsiteltiin vuosijuhlia perusteellisesti käymällä järjestelyjä koskevat asiat läpi vielä kerran.
 • Päätettiin, että muotoillaan ja lähetetään kutsu listalle.
 • Sovittiin lipunmyyntiajankohdat ja Ilari hankkii lipunmyyjät.
 • Päätettiin, että vuosijuhlatmk. kokoustaa loppuviikosta
 • Alumnitoimikunta
 • Ei käsitelty.
 • RTIT

13. Kannuasiat

 • Ei ollut käsiteltäviä Kannua koskevia asioita
  .
  14. Hallintovaalit
 • Ehdokasasettelu
 • Päätettiin, että Mikael kutsuu kaikki laitosjohtoryhmän ehdokkaat koolle 2.11. pidettävään tapaamiseen Kuppalaan.
 • Lauri kertoi, että Tdk-neuvoston jäsenten valinta muuttuu niin, että Kannun hallintovaalitoimikunta haastattelee hakijat ja asettaa valinnat järjestykseen.
 • Kokous päätti yksimielisesti, että KTTO kannattaa uutta valintajärjestelmää.
 • Kokous perjantaina
 • Lauri ei pääse, mutta Mikael menee ja ilmoittaa kantamme asiaan.

15. Muut asiat

 • Kansisristeily 9.11
 • Ilkan mukaan järjestelyt ovat kunnossa ja ilmoittautuneita on runsaasti.
 • Ilkka yrittää järjestää Helsingin päähän yhteislähtöä samaan junaan/autoihin.
 • Ilari huomautti, että maksuohjeet T-klubilta puuttuu, mutta jäämme odottamaan.
 • Jäsenrekisterin hoito
 • Kunhan Kannun puolesta asia menee eteenpäin, niin Ilkka hoitaa asiaa KTTO:n sisällä.

16. Kokouksen päättäminen ja seuraavasta kokouksesta sopiminen

 • Päätettiin pitää seuraava kokous 6.11. kello 18.30. Klixillä.
 • Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.18.

LIITE – Erasmustyöryhmän kokousmuistio.

Leave a Reply