Halko 11/12

Kansantaloustieteen opiskelijat r.y.

Hallituksen kokous 11/2012 — pöytäkirja

 

ma 29.10.2012 klo 18:00 kokoushuone Weber, Uusi ylioppilastalo

paikalla: Ohto, Aleksi, Aliisa (kohdat 1-7), Henrink, Mattias, Ville, Markus, Anton, Samuli, Lauri, Meri

 

1.            Kokouksen avaus

-Ohto avasi kokouksen 18.10

 

2.            Laillisuus ja päätösvaltaisuus

-Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3.            Esityslistan hyväksyminen

-Esityslista hyväksyttiin.

 

4.            Talous

– Ohto maksoi KYE:lle 200 euroa kevään paneelin kuluista.

 

5.            Vuosijuhlat

– Julisteet, Meri lupasi hoitaa.

– Puhe kumppanille: saatiin puheen pitäjäksi Jaakko Meriläinen.

– Päätettiin tarjota kaksi kaatoa.

– Meri lupasi laittaa menut nettiin.

– Anton kertoi strategisista resursseista.

 

6.            Toiminta

 

6.1. Menneet tapahtumat

[26.9. YKK-excu]

8.10. Kapitaalin toimituskokous, 6 ihmistä osallistui.

10.10. Kymppisitsit, ktto:n tarjoilu, hoidettu, todettiin, että alinan pesukone on rikki.

15.10. Kontaktin ja Manan sitsit, ktto:n tarjoilu, hoidettu, pesukone oli edelleen rikki.

16.10. Roomalaiset, 100 osallistujaa.

22.10. EK-excu (KYE:n järjestämä), ei osallistujia KTTO:lta.

25.10. Järjestökummitapaaminen, Juhani kertoi kokouksen sisällöstä.

 

6.2. Tulevat tapahtumat

30.10. Kähmintäsauna, tänää viestii

31.10. Nordea Markets –semma

2.11.? Kannuklusterin siivous, meri

5.11. Tiedettä & Viiniä, ei ruokaa, viiniä, näyttää hyvältä.

[17.11. KTTO:n 53. vuosijuhlat]

29.11. Pikkujoulut (ja vaalikokous?), toimii

vk 50/51 Vikat kekkerit? Torstai/keskiviikko 19-20

Tammikuu 2013 Hallituksenvaihtomöksä?, ohto varaa. Atro hoitaa 9.-10.1.

 

6.3. Muu toiminta

Kulttuuri

Urheilu

Yrityssuhdetoimikunta

Kannun valiokunnat

 

7.            Kapitaali

– Aliisa kertoi 3. numeron etenemisestä. Todettiin, että 3. numeron toimittaminen oli edennyt hyvin.

 

8.            Posti

– Sihteeri ei ollut ehtinyt hakea postia

 

9.            Muut esille tulevat asiat

-Ei esille tulleita asioita.

 

10.          Seuraavasta kokouksesta sopiminen

– Päätettiin tehdä doodle.

 

11.          Kokouksen päätös

–  Ohto päätti kokouksen klo 19:58.

Leave a Reply