Hallituksen kokous 3/2013

Kansantaloustieteen opiskelijat ry

Hallituksen kokous 3/2013, pöytäkirja

Aika: Maanantai 11.2.2013 klo 18:30

Paikka: Kuppala

Paikalla: Anton Nikolenko, Nea Hänninen, Pentti Jämsä, Meri Sintonen, Maaria Koski, Aliisa Koivisto (kohdat 1-8), Mattias Lagerspetz, Suni Tuomainen, Juho Heinisuo, Miska Widgren, Jukka Kovanen, Ilona Ylikoski (kohdat 1-5.3), Kimmo Nevanlinna, Ohto Soininvaara (kohdat 1-5.1)

 

1. Kokouksen avaaminen

 • Kokous avattiin klo 18.28

 

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

 • Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

3. Esityslistan hyväksyminen

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:
  • Viskikerho otetaan esille muissa esille tulevissa tapahtumissa
  • Tänään 11.2. pidetty paneelikeskustelusuunnittelukokous kirjataan menneisiin tapahtumiin
  • Lisätään kansissitsikokous tuleviin tapahtumiin päivämäärälle 17.2.
  • Lisätään Akateemisen kyykän MM-kisat menneisiin tapahtumiin

 

4. Talous

 • Taloudellisesti tilanne on edelleen hyvä. Saatavia sitseille ilmoittautuneilta on tosin melko paljon tällä hetkellä.
 • Tilinkäyttöoikeudet on siirretty Antonille ja Nealle.
 • Kaupparekisterimuutosilmoitus on tehty.

 

5. Toiminta

 

5.1. Menneet tapahtumat

 • 27.1. Kansissitsit, suunittelukokous: 9 paikalla
 • 27.1. Paneelikeskustelusuunittelukokous: 6 paikalla
 • 27.1. KTTO:n ja KYE:n illanvietto: 30 paikalla, ilta meni mukavasti hallituksien tutustuessa toisiinsa
 • 30.1. Abi-info: Anton ja Pentti olivat paikalla. Taloustiede saatiin esiteltyä oppiaineena ja kiinnostustakin löytyi
 • 30.1. Kannuvalajien pj-kokous: Anton paikalla, nakkivaihdot ja Kannuklusterin siivous olivat olleet esillä
 • 2.2. Moodin vuosijuhlat: 5 paikalla. Kaikilla oli ollut hauskaa.
 • 4.2 Kannunvalajien merkkimarkkinat: noin 5 paikalla
 • 6.2. Kansissitsit, suunnittelukokous 2: Saamme ilmaiset tarjoilijat KYE:ltä, Nordea Markets sponsoroi sitsejä, Ktto selvittää Kannun astioiden käyttämistä, 11 paikalla
 • 7.2. Lemmenlaivasitsit, suunnittelukokous: yhteensä 15 paikalla
 • 9.2. Akateemisen kyykän MM-kilpailut Tampereella: 21 paikalla
 • 11.2. Paneelikeskustelusuunnittelukokous 2: 5 paikalla, aihe päätetty, Sixten Korkman on suostunut puhujaksi. Päivämääräksi on ehdotettu 8.4., 9.4. tai 16.4.

 

5.2. Tulevat tapahtumat

 • Evli-excu 14.2.
 • Kannunvalajien ystävänpäiväsitsit 14.2.: Anton ja Meri menevät tarjoilemaan, Maaria, Suni ja Anu myyvät juomia
 • Kansissitsit, suunnittelukokous 3, KY-talolla 17.2.
 • Oppiainekahvit ja palautetilaisuus 19.2.: Kahvittelu hallitukselle klo 13.45, palautetilaisuus klo 14.15
 • Bouffe-sitsit 19.2. @ Alina: Ruokalista päätetty, HK sponsoroi lihapullat ja nakit, kertakäyttöastioita kannatettiin, Bouffella nakit jo selvillä. Ktto:lta Kimmo, Juho, Ilona, Iida ja Anton järjestelemässä, Meri ja Nea ovat keittiössä. Järjestysmiehet ja siivousvapaaehtoiset Anton, Pentti, Juho ja Suni. Mietittiin laululärpäkkeen tekoa.
 • Kuppala-koulutus 20.2. Anton ja Samuli ovat menossa
 • Valtsikan speksi 22.2.
 • HVK 25.2.
 • Valtsikakarnevaalin suunnittelukokous 1.3. tiedekunnan kokoushuoneessa
 • Kansissitsit 9.3. @ KY-talo: Statukselta ja Kannulta saatu noin 30 laulukirjaa, joten kaikille kyltereille saadaan laulukirja. Laululärpäke tehdään. Asioiden vastuujako on päätetty pitkälti KYE:n kanssa.
 • NASDAQ-seminaari 15.3.
 • Statuksen sitsit 29.3. @ Alina: Meri ehdottaa kokousta ennen perioditaukoa.
 • KTTO<3MEDIA 11.4. @ Alina, vahvistettu. Jatkoista keskustellaan edelleen.

 

 

 

6. Posti

 • VOO:n vuosijuhlakutsu saatiin myöhässä. Kukaan ei toistaiseksi ainakaan edusta VOO:n vuosijuhlissa 16.2.

 

7. Alumniasiat

 • Nettisivut perustettu mutta odottavat sisältöä itse alumnijärjestöltä
 • Kesälle on ajateltu sitsejä vastavalmistuneille ja jo valmistuneille alumneille.
 • Linkendiniin perustetaan ryhmä alumneille Kimmon toimesta

 

8. Tiedotus ja web-asiat

 • tapahtumakalenteria kehitetty ja päivitelty. Tapahtuma-ajat ja kuvaukset on aina mahdollisimman pian toimitettava Sunille. Kannun tapahtumia voi laittaa myös kalenteriin.
 • s-postilistan suodatus, jatketaan
 • Hallitusesittelyt netissä, kuvat ovat tulossa myöhemmin.

 

9. Hallituksen jäsenet esittelevät ideoitaan ja suunnitelmiaan ensi vuodelle

 • Yrityssuhteet: Suunnittelukokousta hankkeilla, asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.

 

11. Toimikunnat

 • Vuosijuhlat: Juhliin on budjetoitu viime vuotta enemmän rahaa.

 

12. Kapitaali

 • Käsitellään ensi kokouksessa kunhan päätoimittaja on paikalla.

 

 

13. Muut esille tulevat asiat

 • Nakkivaihtoja tehdään tilanteen mukaan vapaaehtoisten löytyessä.
 • Viski-ilta yritetään järjestää Kuppalassa maaliskuun aikana. Ktto tukee tapahtumaa jonkin verran, kunhan budjettiarvio saadaan.
 • Ktto ostaa kyykkäsetin Juholta 50 eurolla.
 • Uudet haalarimerkit ovat saapuneet.
 • Weboodista löytyy taas taloustieteen opinto-opas. Siihen pääsee Hecer-kohdan kautta.
 • HVK:lle otetaan 7 osallistujaa per ainejärjestö

 

14. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen

 • Alustavasti 27.2. Kellonaika päätetään myöhemmin Doodlessa. Myös paikka vahvistetaan myöhemmin.

 

15. Kokouksen päätös

 • Kokous päätettiin klo 20.04

Leave a Reply