Vuosikokous

Kansantaloustieteen opiskelijat ry

Sääntömääräinen vuosikokous, pöytäkirja

Aika: Maanantai 11.2. klo 18:00

Paikka: Kuppala

Paikalla: Anton Nikolenko, Nea Hänninen, Pentti Jämsä, Meri Sintonen, Maaria Koski, Aliisa Koivisto, Mattias Lagerspetz, Suni Tuomainen, Juho Heinisuo, Miska Widgren, Jukka Kovanen, Kimmo Nevanlinna, Ohto Soininvaara

 

1. Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

 • Anton Nikolenko avasi kokouksen klo 18.04

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 • Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. Lisäksi kokouksesta oli ilmoitettu tarpeeksi aikaisin ja sääntöjen mukaisesti.

 

3. Kokouksen järjestäytyminen

 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja: Anton Nikolenko
 • Valitaan kokouksen sihteeri: Maaria Koski
 • Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa: Nea Hänninen, Suni Tuomainen
 • Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa: Miska Widgren, Mattias Lagerspetz

 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

 • Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

5. Vahvistetaan järjestön 29.10.2012 pidetyn edellisen kokouksen (vaalikokous) pöytäkirja

 • Vahvistettiin vaalikokouksen pöytäkirja

 

6. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012

 • Toimintakertomuksen vuodelta 2012 esitteli Ohto Soininvaara
 • Tilinpäätöksen vuodelta 2012 esitteli Meri Sintonen

 

7. Esitetään toiminnantarkastuslausunto

 • Toiminnantarkastuslausunnon vuodelta 2012 esitteli Meri Sintonen

 

8. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2012 hallitukselle

 • Hyväksyttiin tilinpäätös yksimielisesti ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2012 hallitukselle myöskin yksimielisesti.

 

9. Esitetään järjestön talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013

 • Toimintasuunnitelman vuodelle 2013 esitteli Anton Nikolenko
 • Talousarvioesityksen vuodelle 2013 esitteli Nea Hänninen

 

10. Vahvistetaan talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma

 • Vahvistettiin talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013.

 

11. Kokouksen päättäminen

 • Anton Nikolenko päätti kokouksen klo 18.27

Leave a Reply