Vuosikokous 2016

Kansantaloustieteen opiskelijat ry

Sääntömääräinen vuosikokous, pöytäkirja

Aika: Maanantai 17.2. klo 18.15

Paikka: Weber

 

Paikalla: Petteri Salo, Antti Komu, Ville Markkanen, Nea Tiililä, Joona Widgrén, Roope Jääskeläinen, Veikko Walta, Sara Kurppa, Sara Syvälahti, Meeri Seppä, Miska Widgrén, Olli-Pekka Viitaharju, Eemil Nuuttila, Elli Taimela, Matias Topo (saapui kohdassa 5.2)

 

1.Kokouksen avaaminen ja läsnäolijoiden toteaminen

Avataan kokous ajassa 18.16.

 

  1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

  1. Kokouksen järjestäytyminen

 

3.1 Valitaan kokouksen puheenjohtaja

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Petteri Salo.

 

3.2 Valitaan kokouksen sihteeri

Valitaan kokouksen sihteeriksi Sara Näätänen.

 

3.3 Valitaan kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Meeri Seppä ja Sara Kurppa.

 

3.4 Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa

Päätetään valita ääntenlaskijat vasta tarvittaessa.

 

  1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

 

  1. Esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015

 

5.1 Toimintakertomuksen vuodelta 2015 esittelee Joona Widgrén

Joona Widgrén esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2015.

 

5.2 Tilinpäätöksen vuodelta 2015 esittelee Joona Widgrén

Joona Widgrén esitteli tilinpäätöksen vuodelta 2015.

 

  1. Esitetään toiminnantarkastuslausunto

 

6.1 Toiminnantarkastuslausunnon vuodelta 2015 esittelee Eemil Nuuttila

Eemil Nuuttila esitteli toiminnantarkastuslausunnon vuodelta 2015.

 

  1. Päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2015 hallitukselle

Päätetään hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätös. Päätetään yksimielisesti myöntää vuoden 2015 hallitukselle tili- ja vastuuvapaus.

 

  1. Esitetään järjestön talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016

 

8.1 Toimintasuunnitelman vuodelle 2016 esittelee Petteri Salo

Petteri Salo esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2016.

 

8.2 Talousarvioesityksen vuodelle 2016 esittelee Matias Topo

Matias Topo esitteli talousarvioesityksen vuodelle 2016

 

  1. Vahvistetaan talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma

 

9.1 Esitetään tilinpäätöksen allekirjoittajiksi vuoden 2015 ja 2016 puheenjohtajia Joona Widgréniä ja Petteri Saloa sekä taloudenhoitajia Sini Liukkosta ja Matias Topoa.

 

Päätetään vahvistaa talousarvioesitys ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Päätetään, että vuoden 2015 tilinpäätöksen allekirjoittavat Joona Widgrén, Petteri Salo ja Matias Topo ja Sini Liukkonen.

 

  1. Muut esille tulevat asiat

Ei ole.

 

  1. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 18.38.

 

Leave a Reply