Hallituksen kokous 22.1.2015

Kansantaloustieteen opiskelijat ry
Hallituksen kokous 1/2015, pöytäkirja
Aika: To 22.1.2014 klo 17:30
Paikka: Uusi Ylioppilastalo, Marx

Läsnä: Joona Widgren (puheenjohtaja), Sini Liukkonen (taloudenhoitaja), Pyry Lehtonen, Jyri Yli-Villamo, Mattias Lagerspetz, Nea Hänninen, Maaria Koski, Antti Komu, Lauri Jauhiainen, Nea Tiililä, Antti Orlimo (kohtaan 5.2 asti), Ville Markkanen, Vili Vanhala (sihteeri), Iida Piippo, Veikko Walta, Sara Näätänen, Adam Saada (kohdasta 5.1 lähtien), Tuomas Markkula (kohdasta 5.1 lähtien), Juho Heinisuo (varapuheenjohtaja, kohdasta 5.1 lähtien)

Poissa: Alec Hölttä, Ville Pottonen

1. Kokouksen avaaminen

-Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:37

2.Laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen

3. Esityslistan hyväksyminen
-Lisätään muut-kohtaan kansissitsit, YKK-sponssihakemus, opintomatka ja Helsinginkadun appro, tuleviin tapahtumiin 26.2 alinavuoro

4. Talous
-Taloustilanne vuodelta 2014 hyvä, YKK maksanut sponsorisummat ja Tason maksut saatu. Taloustilanteeseen toivottiin läpinäkyvyyttä myös toimintavuoden ajalle, julkiseksi taloustilanne myös alustavan ja toteutuneen budjetin julkaisun välisenä aikana
-Todettiin että tänä vuonna ei kilpailuteta pankkia, mikäli tilanne muuttuu radikaalisti niin asiaa voidaan tarkastella uudelleen.

5. Toiminta

5.1. Menneet tapahtumat
– Jalluaatto yhdessä Jallunvalajien kanssa
-37 läsnäolijaa, jatkoilla muutama lisää.
-Illalla tapahtunut (todennäköisesti) varkaustapaus, eräältä juhlijalta kadonnut lompakko. Pitää selvittää onko turvallisuustilannetta mahdollista parantaa.
-Tapahtuma onnistunut, KTTO jatkaa yhteistyötä Jallunvalajien kanssa.
-Statussitsien suunnittelukokous 21.1
-Kokous meni hyvin, paikalla KTTO-laisia seitsemän

5.2. Tulevat tapahtumat

26.1 Oppiainekahvit
-Hankittava tarjoilua (kahvia, kääretorttua?), Iida ja Nea H hoitavat maanantaina

30.1 Kansiskähmintä
-Verkostoitumistilaisuus KY-Economicsin kanssa KY:n ainejärjestötilaisuudessa. KTTO järjestää pientä tarjoilua.

6.2 Sitsit Statuksen kanssa
-Teemana gangstablingbling.
-Lauri Jauhiainen laulunjohtajaksi KTTO:lta, toinen laulunjohtaja Statukselta
-maksimissaan 90 sitsaajaa
-Anton Nikolenko DJ:ksi, palkasta neuvotellaan
-Vapaaehtoisia tarvitaan (siivoaminen, tarjoilu, keittiö?)

20.2 Valtsikan speksi (liput hoidettu)
-Liput hoidettu ja maksettu
-20 tulossa KTTO:lta (20.2 yhteislähtö)

14.2 Akateemisen kyykän MM-kisat
-VR:ltä opiskelijatarjous, joten yhteislähtö junalla
-Jatkolippuja tarvitaan lisää, mahdollisesti saa ovelta

26.2 Alinavuoro
-Pyritään vaihtamaan alinavuoro pois heikosti sopivan päivämäärän takia

5.3. Päättämättä
– KTTO:n vuosikokous
-Tarkka päivämäärä auki, alustavasti helmikuun puolivälissä tai lopulla
-Järjestetään todennäköisesti Kuppalassa

6. Posti

-Ei toimenpiteisiin johtanutta postia(, joulukortteja eri ainejärjestöiltä)

7. Nimenkirjoitusoikeudet
– Todetaan että nimenkirjoitusoikeus vaihtuu eteenpäin uudelle hallitukselle.

8. KTTO:n tilinkäyttöoikeuksien ja pankkitunnusten siirtäminen
-Käyttöoikeudet siirretään uudelle puheenjohtajalle ja taloudenhoitajalle.

9. Hallituksen jäsenet esittelevät ideoitaan tulevalle vuodelle
-Opinnot

-Ehdotettiin toisen opintosihteerin keskittyvän maisterisvaiheen opiskelijoihin ja toisen toimivan pääsääntöisesti kandivaiheessa. Keskustelu aiheesta avattu.

-Alumnivastaavat
-Alumnisitsien järjestäminen kesäkuussa 2015

-Virkistystoimikunta

-Tutkii mahdollisuuksia erinäisiin yhteisiin tapahtumiin

Tiedotustoiminta

-Jatkaa lähinnä samalla linjalla kuin vuonna 2014

KV-toiminta
-Cissille tiedotettava KTTO:n tapahtumista

Urheilutoiminta

-Kaikki perinteiset urheilulajit pyritään säilyttämään (jalkapallo, salibandy vs. VOO, kesäkoris)
-Kaikki kiinnostavat lajit pyritään järjestämään ja ideat toteuttamaan

-Mahdollisesti excuja eri lajien pariin
Ympäristö
-Hienoja ajatuksia maailman ja ympäristön pelastamiseksi (esim. tölkkiroskikset bileisiin)

-Luomukahvia ostettu Arkkuun

Kulttuuri
-Onko mahdollista järjestää yhteisiä kulttuuritapahtumia muiden ainejärjestöjen kanssa?
-Perinteiset kulttuuritapahtumat yhä ohjelmassa

Vujuvastaava
-Tiloja katsottu, tarjouspyynnöt lähtevät kohta

-Vujut pidetään 14.11

Lukiosuhteet
-Lukiosuhdevastaava käynyt koulutuksen asiasta, myös muita KTTO:laisia suoritti äskettäin koulutuksen

Tasa-arvo
-Muistutettiin tilojen esteellisyysvaatimuksista

Yleistä

-Pyritään jakamaan hyvät ja vähemmän hyvät tehtävät mahdollisimman tasapuolisesti

10. Toimikunnat
-Perustetaan vuosijuhlatoimikunta, Nea T. luo Facebook-ryhmän halukkaille tekijöille

-Kapitaalitoimikunnan toimintaa jatketaan edelleen
-Biletoimikunnan toimintaa jatketaan, pyritään aktivoimaan ryhmän toimintaa
-Myös hallitusten ulkopuolisia pyritään aktivoimaan toimikuntiin
-Opintomatkoista puhuttu pienellä ryhmällä, matka-ajan vaihtoehtoina puhuttu touko- ja syyskuusta

11. Kapitaali
-Deadline helmikuun puolessa välissä, ei suunnittelukokousta vuoden ensimmäistä lähteä varten, toimikunnassa suunnitellaan. Toisen lehden yhteyteen kokous. Vakiopalstat mukana.

12. Muut esille tulevat asiat
-Turkulaisten kanssa Tallinnaan?

-Ekskursioita ja jotain muuta tarjolla, keväällä. Turku järjestää.
-Vujukutsut
-VOOn vujut 21.2.2015, Pyry ja mahdollisesti Joona menossa.
-Koneinsinöörikillan vuosijuhlat, 28.3.2015, Pyry toinen edustaja, toinen paikka avoinna

-Toimintasuunnitelma
-Osiot laitettava Facebookissa tekstitiedostona, suunnitelman oltava valmis 1.2
-YKK-sponsorihakemus
-Puheenjohtaja tekee hakemuksen, sponssia haetaan alumnisitsejä sekä töitä ja kaljaa -tapahtumaa varten (400€). Tarjotaan Kapitaaliin mainosta ja muita yhteistyömuotoja.
-Kansissitsit
-Alustava tilavaraus peruuntui, uutta katsotaan huhtikuulta tai maaliskuun arki-illoilta

-Hallituksenvaihtomökki 23.1

-Mökkireissun kustannukset jaetaan osallistuvien hallituslaisten kesken.

13. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen
-Seuraava kokous pidetään 9-15.2.

14. Kokouksen päätös
-Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:21.

Leave a Reply