Hallituksen kokous 12.2.2015

Kansantaloustieteen opiskelijat ry
Hallituksen kokous 2/2015, esityslista
Aika: To 12.2.2015 klo 17:45
Paikka: Uusi Ylioppilastalo, Weber
Paikalla: Joona Widgrén, Sini Liukkonen, Iida Piippo, Juho Heinisuo, Jyri Yli-Villamo, Nea Hänninen, Maaria Koski, Pyry Lehtonen, Ville Markkanen, Antti Orlimo, Sara Näätänen, Nea Tiililä, Tuomas Markkula, Antti Komu, Vili Vanhala,
Poissa: Veikko Walta, Adam Saada, Ville Pottonen, Alec Hölttä, Mattias Lagerspetz, Lauri Jauhiainen

1. Kokouksen avaaminen
-Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:51

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
-Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
-Hyväksyttiin esityslista

4. Talous
-Sitsien taloustilanteen laskeminen kesken, puuttuu kuitteja.

5. Toiminta

5.1. Menneet tapahtumat
26.1 Oppiainekahvit
-Paikalla kymmenen KTTO:n jäsentä
30.1 Hallitusten tutustumisilta yhdessä KY Economicsin kanssa
-Ilta sujui hyvin paikalla 14 KTTO:n jäsentä (yhteensä 27)
6.2 KTTO:n ja Statuksen Gansgsta -sitsit
-Sitsit sujuivat hyvin, paikalla 64 joista KTTO:sta 32
6.2 KTTO:n ja Statuksen Gansgsta -sitsien jatkot
-Jatkot menivät hyvin, 113 ihmistä, 64 KTTO:sta.
11.2 Ystävänpäiväsitsit+jatkot
-16 KTTO:laista paikalla

5.2. Tulevat tapahtumat
Kansissitsien suunnittelukokous
-Sitsit 19.3, suunnittelukokous 13.2 klo 19.
24.2 Vuosikokous
-Toivotaan mahdollisimman laajaa osanottoa
-Kuppalassa
-Hallituksen kokous heti vuosikokouksen jälkeen
26.2 Alinavuoro
-Perutaan vuoro
25.2 Hallitusten välinen konferenssi
-KTTO:lle 5 paikkaa, pyritään saamaan muille peruutuspaikkoja

6. Posti
Ei saapunutta postia

7. Alumniasiat
-Alumnisitsit kattosauna Sivistyksellä
-Pyritään saamaan johonkin Kapitaaliin juttu alumneista

8. Tiedoitus ja web-asiat
-Esittelyjä puuttuu paljon
-Viestit ktto-listalle tulleet nopeasti
-Jäsenrekisteristä tehtävä uusi e-lomake

9. Yrityssuhteet
Onko Excuja mietitty?
-Valtiotieteilijä työelämässä -kurssilaisten järjestämä vierailu valtiovarainministeriöön 13.2 (18 osallistujaa)
-Puhuttiin excuista eri yrityksiin ja instituutioihin (Pankit, Suomen pankki, Nordea markets ym.), mahdollisuus järjestää KY Economicsin kanssa yksi vaihtoehto

10.Urheilu
-Valtsikan sählyturnaus sunnuntaina 15.3, mahdollista ilmoittaa useita joukkueita

11. Opintoasiat
-Tuutorihakua mainostettava
-Ensi vuoden tutkintovaatimukset lyödään pian lukkoon, jos tarvetta vaikuttaa vaatimuksiin niin tehtävä nyt.
-Selvitettävä KTTO:n mielipide, millä kursseilla tarvitaan kahta uusintatenttiä. Samoin pyrittävä vaikuttamaan ettei kahden kurssin uusintatenttiä ole samana päivä
-Runkokurssien kahtia jakaminen KTTO:n mielestä hyvä asia.
-Puhuttiin todennäköisyyslaskennan kurssille tukikurssin järjestämisestä yhdessä Moodin kanssa.
-TVT-jatkokurssi korvattavissa Data-analyysi R-ohjelmistossa kurssilla – tästä jaettava informaatiota ja saatava tämä tieto virallisiin yhteyksiin (myös muualle kuin KTTO:n Facebookiin)
-Jäsenet toivovat rahoituksen peruskurssia, viestiä laitettava oppiaineen suuntaan. Tehdään e-lomake jolla selvitetään jäsenten toiveita kurssin suhteen ja halukkuutta osallistua.

12. Kapitaali
-Päätoimittaja ei paikalla
-Numeron valmistuminen hyvällä mallilla
-Suunnittelupalaveri 16-20.2

13. Toimikunnat
Vuosijuhlat
-Alustavasti varattu tilaksi Viikin Gardenia
-16-20.2 suunnittelupalaveri Median kanssa jatkoista
-Catering hankittava
Bileet
-Ei tila- eikä tapahtumavastaavaa paikalla, biletoimikunta perustettava

14. Toimintasuunnitelma
-Käytiin läpi tähän mennessä valmistuttua toimintasuunnitelmaa, hiottiin muutamia osia suunnitelmasta.

15. Muut esille tulevat asiat
5.2. haettu perintätoimiston lasku, onko hoidossa?
-Oppiaine maksanut
Tuutorhaku
-Mainostettava lisää, fuksien keskuudessa ainakin paljon halukkuutta, toivotaan myös vanhempia tieteenharjoittajia tuutoreiksi
-Keskusteltiin, toimiiko parituutorointi taloustieteen oppiaineessa, jäätiin epäilevälle kannalle
Econ tietokoneluokka. Päätetään KTTO:n kanta omien mielipiteiden ja saadun palautteen pohjalta.
-Tulostusmahdollisuus tärkeä, ongelma jos yliopisto ei ylläpidä koneita, jolloin koneet eivät välttämättä olisi yliopiston verkossa (tallennusmahdollisuudet ja työskentelyn jatkaminen yliopiston koneilla)
-Pyritään saamaan muutama kone jäämään luokkaan, tulostusmahdollisuus kuitenkin tärkeä
-Välitetään palaute saatujen mielipiteiden pohjalta, e-lomakkeeseen tullut 24 vastausta
-Ehdotettiin videotykkiä ja toimivaa skanneria luokkaan
-Pohdittiin tilan jakamista, esim. oleskelu- ja opiskelutiloiksi
-KTTO valmis tekemään työtä tilankäytön parhaan käytön varmistamiseksi
Helsinginkadun appro
-Lipputilausta ei päästy tekemään ainejärjestöjen kiintiöistä
-Pyritään hankkimaan mahdollisimman monta yksittäislipunmyynnistä (5.3)

16. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen
Pidetään vuosikokouksen yhteydessä 24.02.2015, noin klo 18.

17. Kokouksen päätös
-Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:20

Leave a Reply