Hallituksen kokous 18.3.2015

Kansantaloustieteen opiskelijat ry
Hallituksen kokous 4/2015, pöytäkirja
Aika: Tiistai 18.3. klo: 19.00
Paikka: Marx
Paikalla: Joona Widgrén, Sini Liukkonen, Iida Piippo, Ville Pottonen, Mattias Lagerspetz, Juho Heinisuo, Jyri Yli-Villamo, Nea Hänninen, Maaria Koski, Pyry Lehtonen, Lauri Jauhiainen, Ville Markkanen, Antti Orlimo, Adam Saada, Sara Näätänen, Nea Tiililä, Tuomas Markkula, Antti Komu, Vili Vanhala, Alec Hölttä, Veikko Walta

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.13
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätövaltaiseksi
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista
4. Edellisen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja
5. Talous
Taloustilanne hyvä. Sitsimaksuja puuttuu, HYY:ltä saatiin toiminta-avustusta

6. Toiminta

6.1. Menneet tapahtumat

25.2.  HVK-sitsit*
-Kahdeksan KTTO:laista paikalla.
26.2  Leffailta Alinassa
-Katsottiin kaksi elokuvaa. 12 KTTO:laista paikalla.
3.3.  Kansisitsien (2.) suunnittelukokous
-KTTO:sta paikalla viisi jäsentä, asiat saatiin sovittua.
11.3   Palautetilaisuus
-Hyvä palautetilaisuus. Tarvitaan ensi vuodelle lisämainostusta että saadaan lisää väkeä paikalle, koska kyseessä on hyödyllinen tilaisuus. Nyt kahdeksan paikalla.
15.3. Säbäturnaus
-Ennakkosuosikin paineet olivat liikaa KTTO:lle, joka joutui tyytymään pronssiin.
17.3 Tuutortapaaminen toisen vuoden opiskelijoille/kandi-info
-23 KTTO:sta, hyödyllinen ja onnistunut tilaisuus. Markkinointi kandi-infona suunnitteilla jos toteutuu ensi vuonna.

6.2. Tulevat tapahtumat
19.3   Kansissitsit
-Hallituslaiset mahdollisimman ajoissa Casalle järjestelemään sitsejä. Tarvitaan myös apua sitsien jälkeiseen siivoukseen ja järjestelyiden purkamiseen.
20.3. Karnevaalien suunnittelukokous
-Yksi hallituslainen saatava paikalle.
26.3   Kannun Kaverisitsit
-Jonkin verran KTTO:n jäseniä osallistumassa.
14.4. Mediasitsit
-23.3. suunnitellaan sitsejä. Toivotaan mahdollisimman laajaa osanottoa.   
16.4   Hesarin appro
-KTTO:lla valitettavasti lippuja vähemmän kuin osallistujia.
7.5. Valtsikan karnevaalit
-Tarkempi ohjelma selviää suunnittelukokouksen jälkeen.
5.6. Alumnien kesäjuhlat
-Eventti ja e-lomake olemassa, laitetaan vielä informaatiota sähköpostilistalle.
7. Posti
-Sihteeri ei ehtinyt hakea postia.
8. Alumniasiat
Vujupuhuja hoidettu?
-Vujuille on hankittu alustavasti puhuja, asia vahvistuu vielä.
Kesäjuhlat 5.6.
-Kuten tulevissa tapahtumissa

9. Tiedotus ja web-asiat
-Verkkosivut hetken alhaalla, asia korjaantui. Puhuttiin KTTO-rekry -sähköpostilistasta. Päädyttiin pilotoida listaa ja katsoa miten toiminta lähtee käyntiin.
10. Yrityssuhteet
Excua suunniteltu, Nordea Marketsiin otettu yhteyttä, ehdotettu maaliskuun loppua tai huhtikuun alkua. Ovat ottamassa KTTO:n vastaan.
-Puhuttiin myös toisesta excusta, mieluiten johonkin tutkimuslaitokseen.
11. Opintoasiat
-Palautetilaisuus
-ECO ATK-luokka
-Opintovaliokunnan kokous 10.3.
-Teemana suhteet oppiaineeseen. Informoitiin KTTO:lla olevan hyvät suhteet. Orientoivan viikon rakennetta muutetaan fuksiystävällisempään (kevyempään) suuntaan. Fuksien opintoinfoja yritetään saada kaikille ainejärjestöille. Tulossa iso pyörä -projekti, joka koskee kandidaatin ja maisterintutkinnon vahvempaa eriytymistä, aiheuttaa muutoksia opiskelijavalintaan jne. Tenttiakvaariosta puhetta. Seuraava tilaisuus 25.3
12. Urheilu
-KTTO:lla kaksi joukkuetta valtsikan säbäturnauksessa. Ollut puhetta, että säbäliigaan yritetään saada KTTO:n joukkue.
13.Kulttuuri
-27.3 VOOn kanssa kulttuuriexcu katsomaan Troikka-näytelmää. Excu lähes täynnä.

14. Tuutorointi
– Hyvin hakijoita. Ryhmähaastattelut 27.3.

15. Toimikunnat
– Vuosijuhlien valmistelut käynnissä.

16. Kapitaali
-Kapitaali 1/15 lähtenyt painoon. Seuraavaa lähteä alettava suunnitella heti, saatava valmiiksi mieluiten ennen kesää.

17. Muut esille tulevat asiat
Skumppa-tasting? Selvitetään Adamin kanssa.
Lippu. Lauri valmistanut lippuluonnoksen, jota lähdetään hiomaan täydelliseksi.
Kapitaalin mainosten hinnaksi päätettiin 150€ kokosivun mainoksesta. Sähköpostilistan hinnaksi 100e/vuosi.
Kannun vujut 2 paikkaa/ hallitukselle, Joona ja Juho käyttävät KTTO:n paikat. Muut mukaan normaalin ilmoittautumisen kautta.
Elias Erämäja kysyi mahdollisuudesta järjestää yhteistä tapahtumaa Ecolla, johon tulisi Juhana Vartiainen. Kysellään tarkemmin tapahtuman sisällöstä, mikäli tapahtuma on poliittinen, niin todetaan, että KTTO ei osallistu puoluepolitiikkaan järjestönä. Ajankäyttö haasteellinen, koska keväällä jo nyt paljon tapahtumia. Lisäksi paltalle olisi harjoittelupaikka. Tarjotaan mahdollisuutta mainostaa KTTO:n listalla.
Kokouksen Top3: Kansissitsit, Mediasitsit, Kapitaali on valmis.

18. Seuraavasta hallituksen kokouksesta sopiminen
-Alustavasti 13.4 Maanantaina Uudella.
19. Kokouksen päätös
-Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.34

Leave a Reply