Hae valtsikan tuutoriksi syksyksi 2009

Syksyllä 2009 opintonsa aloittaville uusille opiskelijoille järjestetään aiempien vuosien tapaan pienryhmäohjausta. Ryhmien vetäjinä eli tuutoreina toimivat saman pääaineen vanhemmat opiskelijat.

Tuutoreiksi haetaan erityisesti pääaineopinnoissa pidemmälle ehtineitä opiskelijoita.

Olet sopiva hakija tuutoriksi, jos sinulla on

– Mahdollisuus toimia tuutorina syksyllä 2009 (tarkempi aikataulu löytyy hakuohjeista Almasta, linkki alla)
– Oman pääaineen suorituksia vähintään yhden lukuvuoden ajalta (olet kuitenkin mielellään jo aineopintovaiheessa)
– Mahdollisuus osallistua keväällä järjestettäviin koulutuksiin
– Kv. tuutorit: sinulla on hyvä englannin kielen taito ja riittävä suomen kielen taito (voit esim. seurata suomeksi pidettäviä koulutustilaisuuksia).
– Tuutorit vastaavat myös uusien opiskelijoiden tvt-perehdytyksesta. Huomattavaa on, että tvt-perehdytys ei ole sama asia kuin tvt-ajokortti, jonka opetuksesta vastaa tiedekunnan tvt-opettajat

Tuutorille maksetaan 170 euron palkkio, lisäksi pienryhmäohjaajana toimimisesta voi saada kolme opintopistettä.

HAKUOHJEET JA -LOMAKE löytyvät Almasta, hakuaika päättyy pe 27.2.2009:

– tavallinen tuutorointi: https://portal-06.it.helsinki.fi/doclink/115926
– kv. tuutorointi: https://portal-06.it.helsinki.fi/doclink/116046

Lisätietoa opintotoimistosta Tiina Konoselta (tiina.kononen@helsinki.fi, p. 09-191 24883) tai kv.tuutorointi: Marianne Järveläiseltä (marianne.jarvelainen@helsinki.fi, p. 09-191 24807).

Leave a Reply