Kansantaloustieteen oppiaineen epävirallisen johtoryhmän opiskelijajäsenet

KTTO on hallituksen kokouksen yhteydessä pidetyssä jäsenäänestyksessä 13.11 valinnut
opiskelijajäsenet kansantaloustieteen oppiaineen epäviralliseen johtoryhmään kahden vuoden
ajaksi.

Jäsenet ovat:

Erkka Saarinen (varajäsen Kristine Koponen)
Otto Laosmaa (varajäsen Heidi Kaila)
Julia Salmi (varajäsen Markus Liimatainen)

Kansantaloustieteen johtoryhmä on siis laitosuudistuksen myötä epävirallinen ryhmä,
koska sillä ei ole päätösvaltaa. Johtoryhmän tehtäviin kuulunee kansantaloustieteen
oppiainetta koskevien asioiden valmistelu. Oppiainetta koskevat päätöksen tekee jatkossa
Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos.

Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen johtoryhmän lopullinen opiskelijaedustus on
vielä epäselvä johtuen hallinnollisista ongelmista. Lisäinfoa seuraa sitten, kun HYY
vahvistaa lopullisen tiedon.

Leave a Reply