Opetus 2019 – 2020

Seuraavat kieliteknologian kurssit järjestetään lukuvuonna 2019 – 2020. Aikaisempien vuosien opetus löytyy tämän sivun alalaidasta. Jos olet aloittanut opintosi ennen vuotta 2017, tutustu vanhan ja uuden opetusohjelman opintojaksojen vastaavuuksiin.

Kanditason kurssit

Kanditason kurssimme kuuluvat Kielten kandiohjelman Lingvistiikan opintosuunnan kurssitarjontaan. Kurssit jakautuvat perusopintoihin ja aineopintoihin.

Perusopinnot

KIK-405 Johdatus kieliteknologiaan, 5 op [periodi 1]
KIK-404 Korpuslingvistiikka ja tilastolliset menetelmät, 5 op [periodi 1 ja 3]
KIK-LG102 Morfologia ja syntaksi, 10 op [periodi 3]
KIK-LG103 Semantiikka ja pragmatiikka, 10 op [periodi 4]

Aineopinnot

KIK-LG208 Ohjelmointia lingvisteille, 5 op [periodi 3]
KIK-LG209 Matematiikkaa lingvisteille, 5 op [periodi 3]
KIK-LG210 Koneoppimisen perusteet lingvisteille, 5 op [periodi 4]
KIK-LG207 Tilastomenetelmiä lingvisteille, 5 op [periodi 4]
KIK-LG211 Luonnollisen kielen käsittelyn sovellusten rakentaminen, 5 op [periodi 2]
KIK-LG219 Komentorivityökalut lingvisteille, 5 op [periodi 2]

Maisteritason kurssit

Maisteritason kurssimme (syventävät opinnot) ovat osa Kielellisen diversiteetin ja digitaalisten menetelmien maisteriohjelman (LingDA) kurssitarjontaa. Kieliteknologia on yksi maisteriohjelmaan kuuluvista opintosuunnista.

Syventävät opinnot

LDA-3103 Digitaalinen lingvistiikka, 10 op [periodit 1 – 2]
LDA-T3101 Laskennallinen morfologia, 5 op [periodi 3]
LDA-T3102 Laskennallinen syntaksi, 5 op [periodi 4]
LDA-T3103 Laskennallinen semantiikka, 5 op [periodi 2]
LDA-T3104 Kieliteknologian seminaari, 5 op [periodi 1 – 4]
LDA-T3105 Luonnollisen kielen käsittelyn mallit ja algoritmit, 5 op [periodi 1]
LDA-T3113 Kieliteknologian ajankohtaisia kysymyksiä: Create Natural Language Generation, 5 op [periodi 1]
LDA-T3114 Kieliteknologian ajankohtaisia kysymyksiä: Introduction to Deep Learning, 5 op [periodi 3]
LDA-T3115 Kieliteknologian ajankohtaisia kysymyksiä: Natural Language Understanding and Representation Learning, 5 op [periodi 4]

Lisäksi relevantteja opintojaksoja tarjoaa muun muassa datatieteen maisteriohjelma.

Opetus edellisiltä vuosilta

Opetus 2018 – 2019
Opetus 2017 – 2018
Opetus 2016 – 2017
Kieliteknologian oppiaine 1999 – 2015