HILC-seminaarissa 19.3.2015 keskusteltiin opiskelijan itsearvioinnista

Onko itsearviointi kielen oppimisen ohjauksessa jo kaikille tuttu menetelmä? Milloin, miten ja miksi opettajat ovat soveltaneet itsearviointia pedagogisena keinona? Esimerkkejä hyväksi havaituista käytänteistä?

Näistä teemoista keskusteltiin HILCissä 19.3. pienryhmissä. Ajatuksia jaettiin salissa osin Presemon avulla. Lue kootut kokemukset ja näkemykset Presemon raporttikoosteesta, joka on sijoitettu Porealtaaseen.

Huom! Jos et ole vielä tähän mennessä pulahtanut, tarvitset ensimmäisellä kerralla Porealtaaseen (Moodlessa) kirjautuessasi salasanan: Pore.

Sieltä löytyy myös Marja Suojalan ja Hanna Vänskän esitys Tieteellisen kirjoittamisen itsearviointitesti käytössä. Hanna ja Marja esittelivät seminaarissa Äidinkielen yksikön kehittämää kirjoittamisen itsearviointityökalua ja opiskelijoilta saatua palautetta. Itsearviointitesti löytyy Plotista.

Kirjallisuusvinkkejä:

  • Atjonen, Päivi (2007). Hyvä, paha arviointi. Helsinki: Tammi.
  • Cotterall, Sara (2000). Promoting learner autonomy through the curriculum: principles for designing language courses. – ELT Journal 54/2 April 2000, 109–117.
  • Little, David (2007). Language Learner Autonomy: Some Fundamental Considerations Revisited. –Innovation in Language Le arning and Teaching 1:1, 14–29 .
  • Zimmerman, Barry J. (2002). Becoming a self-regulated learner: an overview. – Theory Into Practise 41:2, 64–70.

 

Leave a Reply