Minkälaisen kirjaston haluaisit? – Asiakaskysely vaikuttaa kirjaston palveluihin

Helsingin yliopiston kirjaston Asiakaskysely 2016 on käynnissä. Olemme saaneet runsaasti vastauksia ja hyviä kehittämisideoita. Tähän kirjoitukseen on poimittu niistä muutamia.

Asiakaskysely on auki maanantaihin 14.11. saakka. Nyt on siis vielä mahdollisuus vastata ja vaikuttaa siihen, minkälainen kirjasto yliopistolaisia vastaisuudessa palvelee

Lisää rauhallisia työskentelytiloja Kaisa-taloon

Kirjastossa tulisi ehdottomasti panostaa siihen, että kirjastossa on tarpeeksi KUNNOLLISIA ja tarpeeksi rauhallisia opiskelupaikkoja. Varsinkin Kaisa-talon kirjasto on ylikuormitettu ja istumapaikan löytäminen on tuuripeliä”.

Viesti on sAsiakaskysely_vaikuttaa_palveluihinelvä ja tullut jo useilta vastaajilta. Palvelujohtaja Kirsi Luukkanen kertoo, että  ”Työskentelypaikkoja pääkirjastossa ja Aleksandriassa on yhteensä 1300, mutta tiedämme, että sesonkiaikoina ne eivät riitä kaikille. Vilkkaimpina päivinä pääkirjaston kävijämäärä hipoo yhdeksää tuhatta. Suuri osa uusista kirjoista hankitaan elektronisina, mikä osaltaan vähentää hyllyjen määrä ja jatkossa saamme lisää tilaa työskentelypaikoille. Olemme myös ohjanneet ja opastaneet asiakkaita käyttämään yhteisiä pelisääntöjä lukupaikkojen varaamisessa.”

Kumpulan kampuskirjasto saa kiitosta

”Kumpulan kampuskirjaston palvelut ovat kehittyneet merkittävästi, aineistot löytyvät helpommin ja työskentelyalueet on tarkoin mitoitettu hiljaiseen työskentelyyn, ryhmätoimintaan ja tietokoneavusteiseen työhön sopiviksi.

Kirsi Luukkasen mukaan kirjaston tavoitteena on monipuolisten oppimisympäristöjen rakentaminen lähivuosina myös Viikkiin ja Meilahteen. Avoimien työ- ja lukutilojen lisäksi pyritään saamaan entistä enemmän ryhmätyöskentelyyn soveltuvia tiloja. Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksen kanssa, että asiakkaille saataisiin viihtyisät ja asianmukaiset tilat. Luukkanen vakuuttaa, että asiakkaiden viestit tiloja koskevista puutteista välitetään eteenpäin. Tästä on esimerkkinä Kumpulan kampuskirjaston kylmyyttä koskeva palaute, joka on jo viety eteenpäin kiinteistöstä vastaaville.

Kirjastokioskit, tulostimet ja muut laitteet kirjastossa

Kirjastossa on myös erilaisia asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja laitteita. Luukkanen laskee, että kiinteitä työasemia on 400, joista osa on kirjaston kokoelmien selailuun tarkoitettuja ns. Kirjastokioskeja. Muita laitteita, kuten tabletteja, kosketusnäyttöjä, av-laitteita, mikrofilmilukulaitteita, lainaus- ja palautusautomaatteja sekä monitoimilaitteita on lähes 90. Kirjaston asiakaspalvelusta pyydetään usein apua tulostamiseen liittyvissä asioissa. Opiskelijan tulostuspalveluista huolehtivat Tietotekniikkakeskus ja Unigrafia, joten kirjasto ohjaa asiakkaat ja näitä laitteita koskevat palautteet Tietotekniikkakeskuksen Helpdeskiin.

Laitetoiveitakin on esitetty. Kaivataan ”enemmän automaatteja, joista saisi pientä syötävää ja juotavaa. Lisäksi toivoisin, että vedenkeittimiä olisi myös Aleksandriassa”. Luukkanen tietää, että Pääkirjastossa opiskelijoiden pieneen keittiöön on tilattu jo uusi vedenkeitin. Hän lupaa, että kirjasto selvittää, minkälainen varustus Aleksandriassa voisi tulevaisuudessa olla.

Kirjasto jokaisen työpöydällä

”Kirjaston henkilökunta on ollut erinomaisen palvelualtista niin tiskillä kuin chatin kautta, eli neuvontaa olen saanut aina sitä tarvitessani.”

Luukkanen iloitsee, että kirjasto on voinut pilotoida syksyllä chat-palvelua. Chatin näkyvyyttä verkkosivuilla parannetaan vielä tämän syksyn aikana. Verkossa oleville palveluille, kuten tieteenalakohtaisille aineisto- ja palveluoppaille ResearhGuides ja elektronisten kirjojen hakupalvelulle BookNavigator on vankka käyttäjäkuntansa. Digitaalisen kirjaston palveluihin satsataan jatkossakin.

Aineistojen välitys toimipaikkojen välillä

Kaisa-kirjasto on todella mahtava! Vielä parempi olisi, jos muista kirjastoista (yliopiston kirjastot) voisi tilata aineistoa omaan lähikirjastoon samoin kuin esim. HELMET-järjestelmä toimii. Ts. vaikka teos sijaitsisi esimerkiksi Terkossa, sen voisi sisäisesti tilata Kaisaan.

Kirsi Luukkanen toteaa, että kirjasto on ottanut käyttöön ns. HUPS-palvelun. Yliopiston henkilökunnalla on mahdollisuus tilata tarvitsemaansa aineistoa suoraan omalle työpöydälleen. Kirjojen tilaus kirjaston eri toimipaikkojen välillä ei toistaiseksi ole mahdollista, sen sijaan asiakkaat voivat kyllä palauttaa lainansa mihin tahansa kirjaston toimipaikkaan. Kirjaston ensisijaisena tavoitteena on hankkia aineistot elektronisena, mikä mahdollistaa aineiston käytön yliopiston verkon käyttäjätunnuksilla ajasta ja asiakkaan fyysisestä sijainnista riippumatta.