”Keep it open 24/7” – Kirjaston aukioloajat puhuttivat asiakaskyselyssä

Asiakaskyselyn tulokset - yhteenvetoHelsingin yliopiston kirjasto järjesti asiakaskyselyn huhtikuussa 2018. Kyselyssä vastaajat saattoivat arvioida kirjaston eri palveluiden tärkeyttä ja toimivuutta asteikolla 1-5. Tärkeimmiksi kirjastopalveluikseen käyttäjämme nimesivät elektroniset aineistot ja opiskelutilojen laajat aukioloajat. Niissä olisi asiakkaidemme mielestä myös parantamisen varaa.

”Aukioloaikoja voisi edelleenkin pidentää”

Helsingin yliopiston kirjaston aukioloajat tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa, ja päätös tehdään puoleksi vuodeksi kerrallaan. Aukioloaikoihin liittyvät palautteet ja toiveet huomioidaan päätöksenteossa mahdollisuuksien mukaan. Kirjasto ei voi yksinään päättää aukioloajoistaan, vaan se tehdään yhteistyössä yliopiston Kiinteistöpalvelujen kanssa. Keskustelua kiinteistöjen pidemmistä aukioloajoista käydään heidän kanssaan kuitenkin vuosittain.

Kirjasto joutui supistamaan aukioloaikojaan vuosina 2015-2016 osana yleisiä säästötavoitteita. Viime vuosina olemme pystyneet jälleen laajentamaan aukioloa lisäämällä omatoimiaikoja: tämä näkyy erityisesti kampuskirjastoissa, joissa lisätunteja on saatu sekä aamuihin että iltoihin.

”Aukioloaikoja pitäisi pidentää Kumpulassa. Jos kirjasto olisi auki kello 7-23 tai jopa pidempään, olisi helpompaa aikatauluttaa opiskelu ja muu elämä.”

Helsingin yliopiston kirjastolla on tiloja neljällä kampuksella ympäri Helsinkiä. Panostamme mahdollisimman pitkiin aukioloaikoihin pääkirjastossa, johon on helpoin tulla kaikilta kampuksilta.

Vaikka kirjaston suojista joutuu poistumaan alkuillasta, voi oppimiskeskus Aleksandriassa ja yliopiston muissa yökäyttötiloissa opiskella myöhään yöhön kirjaston e-aineistoja hyödyntäen. Elektroniset aineistot on käytettävissä etäyhteydellä ympäri vuorokauden kotoakin käsin.

Haluamme kuitenkin osaltamme tukea myös opiskelijoiden riittävää jaksamista. Siihen kuuluu, että välillä ollaan pois yliopistolta, nukutaan, ja tehdään muutenkin jotain ihan muuta kuin opiskellaan.

”Sunnuntai aukioloajat ympäri vuoden ja pidemmät aukioloajat viikonloppuisin”

Tältä näyttivät pääkirjaston aukioloajat vuonna 2015. Sittemmin on arkiaamuihin tullut tunti lisää ja lauantain aukioloaikaa on siirretty myöhäisemmäksi. Sekin oli asiakaspalautteen aikaansaama muutos.

Toistaiseksi aukiolotunteja on pystytty lisäämään arkipäiviin kampuskirjastoissa ja viikonloppuihin pääkirjastossa. Lisätunnit niin arkiaamuissa ja –illoissa, kuin sunnuntaisinkin, ovat mahdollistuneet omatoimikirjaston avulla. Tähän asiakkaamme ovatkin olleet varsin tyytyväisiä: asiakaspalautteen ja –kyselyjen perusteella mahdollisuus käyttää kirjaston tiloja ja oppimisympäristöä mahdollisimman pitkään, on tärkeämpää kuin täysiaikainen asiakaspalvelu.

Pääkirjasto Kaisa-talon sunnuntaiaukiolot alkoivat kokeiluluonteisesti keväällä 2015. Kokeilu osoittautui heti suosituksi ja onnistuneeksi, ja pystyimme vakinaistamaan käytännön. Pääkirjasto on ollut vuosina 2016-2018  avoinna sunnuntaisin lukukausien ruuhkahuipuissa maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa. Vuonna 2018 saimme syyskauteen muutaman sunnuntain lisää, kun pääkirjasto oli auki sunnuntaisin jo syyskuun puolella.

Lisää asiakaskyselystä: Kirjasto kysyi kokemuksianne – näin vastasitte

Juttu on julkaistu heinäkuussa 2018. Helsingin yliopiston kirjasto jatkaa samoilla aukioloajoilla kevään 2019. Sunnuntaiaukioloista päätetään alkuvuoden aikana, ja syyslukukauden aukioloajat päätetään kesällä 2019.

Kirjasto kysyi kokemuksianne – näin vastasitte

Asiakaskyselyn tulokset - yhteenvetoHelsingin yliopiston kirjasto järjesti asiakaskyselyn huhtikuussa 2018. Saimme vastauksia 598 kappaletta, mukana ilahduttavan paljon avovastauksia ja hyviä kehitysideoita. Reilu kolmannes vastaajista oli kandidaatti- tai maisterivaiheen opiskelijoilta Helsingin yliopistossa, kolmannes jatko-opiskelijoita ja vajaa kolmannes tutkijoita tai muuta Helsingin yliopiston henkilökuntaa. Lähes puolet vastauksista tuli keskustakampuksen tieteenaloilla toimivilta asiakkailta.

HULib Asiakaskyselyn tuloksia: Tilat ja opiskeluKyselyssä vastaajat saattoivat arvioida kirjaston eri palveluiden tärkeyttä ja toimivuutta asteikolla 1-5. Tärkeimmiksi kirjastopalveluikseen käyttäjämme nimesivät elektroniset aineistot ja opiskelutilojen laajat aukioloajat. Niissä olisi asiakkaidemme mielestä myös parantamisen varaa. Kurssikirjojen saatavuuteen vastaajat olivat erityisen tyytymättömiä. Myös hiljaisista tiloista toivotaan toimivampia: rauhallisempia ja paremmin kirjaston muusta toiminnasta äänieristettyjä.

Kuvaajissa vastausten keskiarvot on esitetty siten, että nuoli alaspäin osoittaa palvelussa olevan parantamisen varaa (tärkeys merkittävästi suurempi kuin toimivuus). Hymynaama puolestaan näyttää tärkeyden ja toimivuuden olevan suhteellisen hyvin tasapainossa.

Etäkäyttö ja omatoimikirjasto helpottavat arjen logistiikkaa

HULib Asiakaskyselyn tuloksi: Aineistot ja henkilökuntaValtaenemmistö vastaajista (75 %) oli käyttänyt kirjaston palveluita ja elektronisia aineistoja yliopiston verkon ulkopuolelta eli hyödyntänyt yliopistolaisille tarjolla olevaa etäkäyttömahdollisuutta. Vajaa 8 % vastaajista ei ennen kyselyä kuitenkaan tiennyt lainkaan etäkäyttömahdollisuudesta.

Opiskelijoille kohdennetussa kysymyksessä 38 % vastaajista ilmoitti käyttäneensä kirjastoa myös sen omatoimiaikoina. Opiskelijat kertoivat omatoimiaikana lähinnä lainaavansa tai lukevansa kirjoja tai muutoin opiskelevansa itsekseen.

Tutkijapalvelut tutummiksi

HULib Asikaskyselyn tuloksia: Tutkijoiden palvelutTutkijoille suunnatuista palveluista avoimeen julkaisemiseen liittyvät palvelut koettiin vastaushetkellä erityisen tärkeiksi, bibliometriset palvelut taas vähemmän merkityksellisiksi – tai ainakin niiden merkitys ei ollut tutkijan arjessa kovin tuttu.

Tutkimushenkilökunnasta yli puolet oli hyödyntänyt tunniste-ja altmetriikkapalveluja, mutta neljäsosa ei ollut kuullut tästä mahdollisuudesta. Avointa julkaisemista (open access publishing) tukevia kirjaston tarjoamia kirjoittajamaksualennuksia taas oli hyödyntänyt joka kymmenes vastaajista, mutta puolet ei ollut alennuksista kuullut. Rinnakkaistallennuspalveluun osoitti kiinnostusta 84 % vastanneista.

Vastaajat kokivat, että nykyisin kirjaston asiakasviestintä tavoittaa heidät parhaiten yliopiston sähköpostilistojen, Flamma-intranetin tiedotteiden tai kirjaston verkkosivujen uutisten kautta.

Kirjaston palvelut koettiin hyvinkin suosittelun arvoisiksi: asteikolla 0-10 suosittelun todennäköisyyden keskiarvo oli kiitettävä 8,7.

Kesän mittaan julkaistavassa juttusarjassa kirjaston Uutisblogissa syvennytään asiakkaidemme palautteeseen ja erityisesti kyselyn tuottamiin kehitysehdotuksiin teemoittain. Lisää luettavaa luvassa siis niin kirjastotiloista ja asiakaspalvelusta, elektronisten kirjojen ja lehtien käytöstä kuin yksinomaan Helsingin yliopiston tutkijoille suunnatuista palveluistakin.

Tilastot ja graafit: Miamaria Saastamoinen, tietoasiantuntija
Teksti: Veera Ristikartano, viestintä

Vastaa, vaikuta, voita – HULib asiakaskysely 2018

HULib Asiakaskysely 2016Miten tärkeinä pidät kirjaston palveluja, ja miten hyvin olemme onnistuneet niiden tarjoamisessa?

 

Vastaamalla Helsingin yliopiston kirjaston asiakaskyselyyn 23.-29.4.2018 annat meille tärkeää tietoa siitä, miten voimme jatkossakin palvella sinua mahdollisimman hyvin. Lisäksi sinun on mahdollista jättää kommenttejasi eri kirjastopalveluihin liittyen.

Kyselyssä on, vastauksistasi riippuen, kymmenkunta kysymystä. Vastaaminen vie vain 5-10 minuuttia.

Kaikkien vastaajien kesken arvomme 25 palkintoa: Helsingin yliopisto -termosmukeja ja elokuvalippupaketteja.

Linkki kyselyyn: bit.ly/HULibAsiakaskysely

Käyttäjäkyselyn tuloksia: tarkastelussa Helsingin yliopiston kirjaston asiakas

Syksyllä Helsingin yliopiston kirjastossa toteutettiin kävijätilastointi ja ovensuukysely kahden marraskuun viikon aikana.

Kävijöitä ja tilojen täyttöasteita laskettiin eri kirjaston toimipisteissä viikon ajan 3 kertaa päivässä sekä ovensuukyselyssä haastateltiin yhteensä 748 henkilöä.

Kyselyiden perusteella 72 prosenttia kirjaston asiakkaista on Helsingin yliopiston opiskelijoita. Muita kuin yliopiston opiskelijoita, tutkijoita tai opettajia asioi eniten Kaisa-talossa ja Meilahden kampuskirjastossa.

Opiskelija viihtyy kirjastossa lukemassa ja kirjoittamassa

Yli puolet (54%) kirjaston kävijöistä ilmoitti viipyvänsä pidempään kuin tunnin. Kampuskohtaisesti tarkasteltuna erityisesti Meilahden kampuskirjastossa kunnostaudutaan kestävyysopiskelussa, sillä jopa 40 % Meilahden vastaajista kertoi viipyneensä 2-4 tuntia ja 21% vastaajista ilmoitti viipyneensä yli 4 tuntia.
Kyselyssä tavallisimmaksi kirjastokäynnin syyksi asiakkaat ilmoittivat lukemisen tai kirjoittamisen (51%).

Aineiston lainaus ja palautus tai varauksen nouto oli saanut liikkeelle 17 % vastaajista. Kumpulan kampuskirjastossa tämä ĺuku nousi jopa 29 %:iin. Ryhmätöiden tekeminen mainittiin tällä kertaa vain 7 % vastauksista, joskin Viikissä tämä nousi kirjastossa vierailun lähes viidesosassa vastauksista (18%).

Kirjaston toimipisteissä on täysintä alkuviikosta iltapäivisin, jolloin vapaata opiskelupaikkaa tai työskentelytilaa on saanut hakea erityisesti Kaisa-talossa, kun käyttöaste on kohonnut yli 60 %:iin. Kaisa-talossa ja Viikissä myös torstait ovat osoittautuneet suosituiksi päiviksi (yli 60 % käyttöaste). Luvut pysyneet aika samoissa verrattuna vuoden takaiseen. Minervassa on hienoista laskua, mikä selittyy vähintään osittain sillä, että psykologian ja logopedian opiskelijoiden kampus siirtyi Meilahteen, mistä johtuen tämän asiakasryhmän tarve asioida Minervassa on vähentynyt.

Uudistunut Meilahden kampuskirjasto keräsi enimmäkseen kiitosta

Meilahdessa vastaajilta kysyttiin myös palautetta kirjastosta, joka avattiin syksyllä remontin jälkeen osana Terkko Health Hubia. Noin 60 % vastaajista antoi positiivisia arvioita Meilahden uudistuksista. Erityisesti kiitettiin avaruutta ja valoisuutta, aukioloaikoja, lukupaikkojen määrää, aineiston löydettävyyttä ja kahvilaa. Kuitenkin noin 30 % vastaajista kritisoi rakennuksen äänimaailmaa ja meluisuutta.

Kaisa-talon ryhmätyötilat muuttivat kesällä, käyttöasteissa laskua

Vaikuttaa siltä, että ryhmätyötiloissa on enemmän tuoleja tyhjänä aikaisempaan verrattuna, sillä Kaisa-talon ryhmätyötilojen käyttöasteissa on tapahtunut laskua verrattuna vuoden takaiseen (ruuhka-ajan käyttöaste vuonna 2016 oli 65%, kun taas tänä vuonna 34 %, aamujen ja iltojen käyttöasteet alempia). Ryhmätyöhuoneet eivät ole kuitenkaan olleet tyhjillään, sillä käyttöaste ei nouse korkeaksi, jos esimerkiksi useammassa 5 hengen ryhmätyötilassa on kahden hengen ryhmä. Tilojen varausaste oli kuitenkin tarkastelujakson aikana Kaisa-talossa keskimäärin 67 %.

Asiaan on myös voinut vaikuttaa se, että kaikki eivät ole huomanneet kesällä tapahtunutta muutosta, jossa Kaisa-talon ryhmätyötilat keskitettiin pääosin neloskerrokseen. On mahdollista, että ryhmätyötiloissa on ollut yksittäisiä ihmisiä lukemassa, ja lukupaikoiksi muutetuissa entisissä ryhmätyötiloissa ollaan oltu tekemässä ryhmätyötä.

Meilahdessa taas ryhmätyötilojen käyttöasteet ovat selkeästi nousseet vuoden takaisesta (aamun 2016 käyttöaste oli 26 %, tänä vuonna 55%, viime vuonna iltapäivä 27% vs. tänä vuonna 44%). Meilahdessa on remontin jälkeen yksi varattava ryhmätyötila vähemmän kuin aiemmin. Toisaalta ryhmätyöhön soveltuvaa tilaa löytyy Terkko Heath Hubin ensimmäisestä kerroksesta ilman varaustakin.

Omatoimiaikoja ja itsepalvelua lisätty

Syksy toi Helsingin yliopiston kirjastoon omatoimiajat Kaisa-talon lisäksi myös kaikkiin kampuskirjastoihin. Kaisa-talossa itsepalveluautomaatilla suoritettujen lainojen osuus on jo 90 %. Toimipisteissä on siirrytty varausten itsepalvelunoutoon, mikä näkyy siinä, että enää vain 1% asiakkaista noutaa varauksensa asiakaspalvelutiskiltä.

Oheisessa taulukossa on esitettynä esimerkkejä muutamista asiakaspalvelutiskillä suoritetuista palveluista ja niiden osuus palvelutilanteista.

Kaisa-talo
Kumpula
Terkko
Viikki
Aineiston paikantaminen tiskillä asioiden 15% 13% 14% 12%
Kirjojen palautus (tiskille) 9% 23% 23% 31%
Kirjojen lainaus (tiskillä) 11% 9% 11% 12%
Lainoja marraskuun aikana, yhteensä 30 191 kpl 1 183 kpl 1 256 kpl 1 882 kpl
joista lainattu itsepalveluautomaatilla 90% 82% 77% 87%

 

Asiakaskysely auki vielä tänään 14.11.2016 – Vastaa, vaikuta, voita!

HULib Asiakaskysely 2016Parempi kirjasto tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Helsingin yliopiston kirjaston tutkijat ja opiskelijat voivat vielä tänään jättää vastauksensa kirjaston asiakaskyselyyn. Kyselyssä selvitetään, mitä mieltä asiakkaat ovat nykyisistä kirjastopalveluista ja mitä toiveita heillä on. Millainen olisi vielä nykyistä parempi kirjasto?

Linkki kyselyyn: bit.ly/HULibAsiakaskysely

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 20 kahden elokuvalipun pakettia.

Minkälaisen kirjaston haluaisit? – Asiakaskysely vaikuttaa kirjaston palveluihin

Helsingin yliopiston kirjaston Asiakaskysely 2016 on käynnissä. Olemme saaneet runsaasti vastauksia ja hyviä kehittämisideoita. Tähän kirjoitukseen on poimittu niistä muutamia.

Asiakaskysely on auki maanantaihin 14.11. saakka. Nyt on siis vielä mahdollisuus vastata ja vaikuttaa siihen, minkälainen kirjasto yliopistolaisia vastaisuudessa palvelee

Lisää rauhallisia työskentelytiloja Kaisa-taloon

Kirjastossa tulisi ehdottomasti panostaa siihen, että kirjastossa on tarpeeksi KUNNOLLISIA ja tarpeeksi rauhallisia opiskelupaikkoja. Varsinkin Kaisa-talon kirjasto on ylikuormitettu ja istumapaikan löytäminen on tuuripeliä”.

Viesti on sAsiakaskysely_vaikuttaa_palveluihinelvä ja tullut jo useilta vastaajilta. Palvelujohtaja Kirsi Luukkanen kertoo, että  ”Työskentelypaikkoja pääkirjastossa ja Aleksandriassa on yhteensä 1300, mutta tiedämme, että sesonkiaikoina ne eivät riitä kaikille. Vilkkaimpina päivinä pääkirjaston kävijämäärä hipoo yhdeksää tuhatta. Suuri osa uusista kirjoista hankitaan elektronisina, mikä osaltaan vähentää hyllyjen määrä ja jatkossa saamme lisää tilaa työskentelypaikoille. Olemme myös ohjanneet ja opastaneet asiakkaita käyttämään yhteisiä pelisääntöjä lukupaikkojen varaamisessa.”

Kumpulan kampuskirjasto saa kiitosta

”Kumpulan kampuskirjaston palvelut ovat kehittyneet merkittävästi, aineistot löytyvät helpommin ja työskentelyalueet on tarkoin mitoitettu hiljaiseen työskentelyyn, ryhmätoimintaan ja tietokoneavusteiseen työhön sopiviksi.

Kirsi Luukkasen mukaan kirjaston tavoitteena on monipuolisten oppimisympäristöjen rakentaminen lähivuosina myös Viikkiin ja Meilahteen. Avoimien työ- ja lukutilojen lisäksi pyritään saamaan entistä enemmän ryhmätyöskentelyyn soveltuvia tiloja. Kirjasto tekee tiivistä yhteistyötä yliopiston Tila- ja kiinteistökeskuksen kanssa, että asiakkaille saataisiin viihtyisät ja asianmukaiset tilat. Luukkanen vakuuttaa, että asiakkaiden viestit tiloja koskevista puutteista välitetään eteenpäin. Tästä on esimerkkinä Kumpulan kampuskirjaston kylmyyttä koskeva palaute, joka on jo viety eteenpäin kiinteistöstä vastaaville.

Kirjastokioskit, tulostimet ja muut laitteet kirjastossa

Kirjastossa on myös erilaisia asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja laitteita. Luukkanen laskee, että kiinteitä työasemia on 400, joista osa on kirjaston kokoelmien selailuun tarkoitettuja ns. Kirjastokioskeja. Muita laitteita, kuten tabletteja, kosketusnäyttöjä, av-laitteita, mikrofilmilukulaitteita, lainaus- ja palautusautomaatteja sekä monitoimilaitteita on lähes 90. Kirjaston asiakaspalvelusta pyydetään usein apua tulostamiseen liittyvissä asioissa. Opiskelijan tulostuspalveluista huolehtivat Tietotekniikkakeskus ja Unigrafia, joten kirjasto ohjaa asiakkaat ja näitä laitteita koskevat palautteet Tietotekniikkakeskuksen Helpdeskiin.

Laitetoiveitakin on esitetty. Kaivataan ”enemmän automaatteja, joista saisi pientä syötävää ja juotavaa. Lisäksi toivoisin, että vedenkeittimiä olisi myös Aleksandriassa”. Luukkanen tietää, että Pääkirjastossa opiskelijoiden pieneen keittiöön on tilattu jo uusi vedenkeitin. Hän lupaa, että kirjasto selvittää, minkälainen varustus Aleksandriassa voisi tulevaisuudessa olla.

Kirjasto jokaisen työpöydällä

”Kirjaston henkilökunta on ollut erinomaisen palvelualtista niin tiskillä kuin chatin kautta, eli neuvontaa olen saanut aina sitä tarvitessani.”

Luukkanen iloitsee, että kirjasto on voinut pilotoida syksyllä chat-palvelua. Chatin näkyvyyttä verkkosivuilla parannetaan vielä tämän syksyn aikana. Verkossa oleville palveluille, kuten tieteenalakohtaisille aineisto- ja palveluoppaille ResearhGuides ja elektronisten kirjojen hakupalvelulle BookNavigator on vankka käyttäjäkuntansa. Digitaalisen kirjaston palveluihin satsataan jatkossakin.

Aineistojen välitys toimipaikkojen välillä

Kaisa-kirjasto on todella mahtava! Vielä parempi olisi, jos muista kirjastoista (yliopiston kirjastot) voisi tilata aineistoa omaan lähikirjastoon samoin kuin esim. HELMET-järjestelmä toimii. Ts. vaikka teos sijaitsisi esimerkiksi Terkossa, sen voisi sisäisesti tilata Kaisaan.

Kirsi Luukkanen toteaa, että kirjasto on ottanut käyttöön ns. HUPS-palvelun. Yliopiston henkilökunnalla on mahdollisuus tilata tarvitsemaansa aineistoa suoraan omalle työpöydälleen. Kirjojen tilaus kirjaston eri toimipaikkojen välillä ei toistaiseksi ole mahdollista, sen sijaan asiakkaat voivat kyllä palauttaa lainansa mihin tahansa kirjaston toimipaikkaan. Kirjaston ensisijaisena tavoitteena on hankkia aineistot elektronisena, mikä mahdollistaa aineiston käytön yliopiston verkon käyttäjätunnuksilla ajasta ja asiakkaan fyysisestä sijainnista riippumatta.

Vastaa, vaikuta, voita – HULib Asiakaskysely 2016

HULib Asiakaskysely 2016Parempi kirjasto tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin

Helsingin yliopiston kirjaston asiakkaat pääsevät ääneen viikolla 44 alkavan asiakaskyselyn kautta. Kyselyssä selvitetään, mitä mieltä asiakkaat ovat nykyisistä kirjastopalveluista ja mitä toiveita heillä on niiden suhteen. Kirjasto on asettanut tavoitteekseen kehittää palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa tutkimuksen, opetuksen ja oppimisen tarpeisiin. Linkki kyselyyn: bit.ly/HULibAsiakaskysely

Asiakaskyselyn tulokset vaikuttavat

Kirjastolla on pitkät perinteet asiakaskyselyjen toteuttamisesta. Palvelujohtaja Kirsi Luukkasen mukaan kirjasto on saanut kyselyistä paljon hyötyä ja voinut keskittää voimavaransa niihin palveluihin, missä on erityisesti parantamisen varaa. Viime vuosina huomiota on kiinnitetty elektronisten aineistojen saatavuuden ja löytyvyyden parantamiseen. Elektronisten kirjojen määrä onkin kaksin kertaistunut ja niiden käyttö lähes kolmin kertaistunut parin viime vuoden aikana.

Tutkimuksen palvelut polttopisteessä

Tänä vuonna kirjasto toivoo asiakkailta arvioita erityisesti kirjaston tarjoamista palveluista, jotka koskevat tutkimuksen tekemistä. ”Kysymme asiakkaiden mielipidettä tutkimusdataan, avoimeen julkaisemiseen ja tutkimuksen arviointiin liittyvistä palveluista” sanoo Luukkanen ja toivoo, että mahdollisimman moni tutkimusta tekevä vastaa asiakaskyselyyn.

Miten asiakkaan antama palaute vaikuttaa?

Luukkanen toteaa, että asiakkaat antavat paljon suoraa palautetta kirjaston palveluista niin suullisesti, erillisten palautekyselyiden kuin palautepostin ja some -kanavien välityksellä.  Kirjastoa tietysti ilahduttaa, jos palaute on positiivista kuten twitter-viesti viime talvelta ”Olen niin onnellinen. Sähköpostiin pamahti tieto, että @HULib hankki toivomani e-kirjan, johon itselläni ei olisi ollut varaa”. Kirjasto on saanut myös paljon myönteistä palautetta oppimisympäristöjen toimivuudesta. Kirjasto on opiskelijoiden työtila ja työrauhan säilyttäminen on meille tärkeää, vahvistaa Luukkanen.

Ensimmäinen kansainvälinen kysely 

Kirjaston asiakaskysely tehdään tänä vuonna samanmuotoisena useissa eurooppalaisissa yliopistokirjastoissa. Luukkanen sanoo: ”Saamme arvokasta vertailutietoa eurooppalaisista huippukirjastoista ja voimme ensi kerran selvittää, kuinka hyvin Helsingin yliopiston kirjasto pärjää verrattuna muihin yliopistokirjastoihin. Olemme siis aktiivisesti mukana oman alamme kehittäjinä myös kansainvälisessä yhteistyössä”.

Linkki kyselyyn: bit.ly/HULibAsiakaskysely

Kaikilla Kumpulan tieteenaloilla on nyt oma ResearchGuide-sivusto

Opiskelijoille ja tutkijoille suunnatuille ResearchGuides-sivuille on koottu valikoima kirjaston aineistoja ja palveluja tieteenaloittain. Syyskuusta lähtien sivusto kattaa kaikki Kumpulan kampuksen tieteenalat!

Sivustoa päivitetään aktiivisesti. Esimerkiksi kemian ja tietojenkäsittelytieteen sivuille on juuri lisätty listat e-kurssikirjoista, joita käytetään laitosten opetuksessa. Sivustolta löytyy lisäksi yleiset oppaat muun muassa e-kirjojen käytöstätutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnista ja opinnäytteiden etsimisestä.

E-aineiston etäkäyttö on yliopistolaisille vaivatonta, sillä palvelu kysyy tarvittaessa käyttäjätunnukset rajattua aineistoa avattaessa. Oman tieteenalan sivusto kannattaakin laittaa kirjanmerkkeihin niin kampuksella kuin kotonakin!

Palvelu on yhä tuore, ja kirjasto toivoo saavansa sen käyttäjiltä ideoita, miten kehittää sitä eteenpäin. Millainen sisältö helpottaisi sinun arkeasi opiskelijana tai tutkijana? Ota rohkeasti yhteyttä tieteenalasi yhteyshenkilöön tai täytä kyselylomake!

Asiakaspalautetapahtuma Kumpulassa to 7.5. ja palautelomake

Palautteesi kirjastoasioista on aina tervetullutta. Nyt toivomme erityisesti mielipidettäsi uudistuneesta Kumpulan kampuskirjastosta: Mikä toimii ja mitä pitäisi edelleen parantaa?

Poikkea torstaina 7. toukokuuta palautetapahtumaan kirjaston ryhmätyöhuone 2:ssa. Kirjastonhoitaja ottaa vastaan palautteita klo 12-16. Virvoketarjoilu.

Vastaa myös lyhyeen palautekyselyymme:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/60924/lomake.html

_E3F1293photo HY_Linda Tammisto - pieni