LILLA-perheille 2014

Päiväkotinne on mukana LILLA-tutkimuksessa (Leikki-ikäisten ravitsemuksen ja allergiaterveyden edistäminen –tutkimus). Kartoitimme tutkimuksessamme ruoka-allergisten lasten ruoankäyttöä keväällä 2013. Teemme uuden kartoituksen kuluvan kevään aikana. LILLA-päiväkodit jakavat ruoka-allergisten lasten perheille kutsukirjeet tutkimukseen.

Ketkä tekevät tutkimusta?
LILLA-tutkimus on Helsingin yliopiston ravitsemustieteen osaston ja HYKS Iho- ja allergiasairaalan yhteistyöhanke, joka toteutetaan pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo ja Vantaa) päivähoitoruokailusta vastaavien tahojen kanssa. Tutkimukselle on saatu lupa kaupunkien viranomaisilta ja eettinen hyväksyntä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koordinoivalta eettiseltä toimikunnalta.

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on edistää lasten allergiaterveyttä ja ravitsemusta. Tutkimuksessa selvitetään ruoka-allergioiden yleisyyttä pääkaupunkiseudun päivähoitoikäisillä lapsilla sekä ruoka-allergisten lasten ruokavalion laatua. Tutkimuksessa kehitetään menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää lasten ravitsemusta ja allergiaterveyttä.

Tutkimuksen kulku
Tutkimukseen osallistuvaa perhettä pyydetään vastaamaan kotona seuraaviin lomakkeisiin: perheen taustatietolomake sekä elämänlaatu- ja asennekysely. Lisäksi perhettä pyydetään pitämään kirjanpitoa lapsen ruoankäytöstä kolmen vuorokauden ajan. Perhe saa kirjalliset ja suulliset ohjeet ruokapäiväkirjan pitämistä varten. Päivähoidossa tapahtuvan ruokailun osalta kirjanpidon tekee päiväkodin henkilökunta. Perheille ei aiheudu tutkimuksesta ylimääräisiä kuluja.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja teillä on oikeus kieltäytyä siitä syytä ilmoittamatta. Teillä on myös oikeus peruuttaa suostumuksenne. Myös tutkimuksen aikana voitte syytä ilmoittamatta kieltäytyä jatkamasta tutkimuksessa tai mistä tahansa tutkimuksen osasta. Tutkimuksesta kieltäytyminen ei vaikuta lapsenne päivähoitoon tai hoitoon terveydenhuollossa millään tavalla. Tutkimuksessa kerättyjä tietoja säilytetään ja käsitellään luottamuksellisina salassapitovelvollisuutta ja henkilötietolakia noudattaen. Tutkimusaineistot säilytetään erillään tutkittavien henkilötiedoista. Tutkimuksesta raportoitaessa ei käytetä tunnistamisen mahdollistavaa tietoa. Tutkimusaineisto säilytetään Helsingin yliopistossa tieteellistä tutkimusta varten ja sitä käsittelevät vain tutkimusryhmän jäsenet.

Keitä mukaan?
Tutkimukseen voivat osallistua perheet, joissa on 1-6 vuoden ikäinen, ruoka-allerginen lapsi, joka käy päivähoidossa LILLA-tutkimukseen osallistuvassa päiväkodissa. Lapsella voi olla yksi tai useampia ruoka-aineallergioita.

Miksi mukaan? Tutkimuksen hyödyt perheelle
Tutkimuksessa perheet saavat halutessaan allergia- ja ravitsemusasiantuntijan palautteen lapsensa ruokavaliosta. Perhe saa myös koosteen tutkimustuloksista tutkimuksen lopussa. Kevään 2013 ruoankäyttötutkimukseen osallistuneet perheet saavat palautteen lapsensa aikaisemmasta ruokakirjanpidosta toukokuun 2014 loppuun mennessä. Päiväkodin kautta kaikille ruoka-allergisten lasten perheille jaetaan kutsukirje tutkimukseen. Jos haluatte mukaan täyttäkää ja allekirjoittakaa kutsukirjeen mukana oleva suostumuslomake ja lähettäkää se ohessa olevalla palautuskuorella tutkijoille. Otamme teihin tämän jälkeen yhteyttä ja lähetämme postitse tutkimuslomakkeet.

Leave a Reply