LILLA-tutkimuksen tutkimusaiheet

Sonja Hakala tekee pro gradu- tutkielmaansa LILLA-tutkimuksessa. Sonjan aiheena ovat ruoka-allergisten lasten ruokavalion monipuolisuus sekä vanhempien tietämys ruoka-allergioista. Hän pyrkii selvittämään, eroaako tavallista ruokavaliota noudattavien lasten ja allergiaruokavaliota noudattavien lasten ruokavalio monipuolisuudeltaan kasvisten, hedelmien, marjojen ja kalan osalta. Samalla hän tarkastelee myös, selittävätkö vanhempien allergiatietämys ja asenteet lapsen ruokavalion monipuolisuutta. Aineistona on tutkimukseen osallistuneiden lasten ruokapäiväkirjat, vanhempien täyttämät asennekyselyt sekä perheiden taustatietokyselyt.