Tutkimuksen tiedot

LILLA eli ”Leikki-ikäisten ravitsemuksen ja allergiaterveyden edistäminen” –hanke on Helsingin yliopiston (HY) ravitsemustieteen osaston ja HYKS Iho- ja allergiasairaalan yhteistyöhanke, joka toteutetaan pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa) edustajien sekä päivähoitoruokailusta vastaavien tahojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on päiväkoti-ikäisten lasten ravitsemuksen ja allergiaterveyden edistäminen. Siihen pyritään mm. karsimalla perusteetta ylläpidettyjen allergiaruokavalioiden määrää päiväkodeissa.

Perusteetta ylläpidettyjä ruoka-allergioita pyritään vähentämään mm. uudistetulla ”Todistus erityisruokavalion tarpeesta päivähoidossa” –lomakkeella, joka on tutkimusryhmän toimesta muokattu valtakunnallisen allergiaohjelman mukaiseksi. Allergiaruokavalioiden osalta siinä pyydetään ilmoittamaan vain voimakkaita tai hengenvaarallisia oireita aiheuttavat ruoat, ja lomakkeen liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus. Mahdollisesti oireita aiheuttavia ruoka-aineita ei entiseen tapaan nimetä lomakkeeseen etukäteen. Lomakkeen liitteenä on perheille suunnattu ohje ruoka-allergioiden ilmoittamisesta. Tämä uusi lomake on otettu käyttöön pääkaupunkiseudun tutkimuspäiväkodeissa elokuussa 2013.

Erityisruokavalioiden määrää ja laatua on kartoitettu ennen lomakkeen käyttöönottoa 2012-2013 ja sen jälkeen keväällä 2014. Lisäksi keväällä 2013 toteutettiin ruoankäyttötutkimus ja tänä keväänä 2014 on meneillään ruoankäyttötutkimuksen toinen kierros.

LILLA-tutkimuksen ravitsemusosion vastuullinen tutkija dosentti Maijaliisa Erkkola, HY
email. maijaliisa.erkkola@helsinki.fi, puh. 045 6715455.

Ravintotutkimuksen koordinaattorit HY, ETM Helena Hauta-alus,
email. helena.hauta-alus@helsinki.fi, puh. 050 4160295,
ETK Charlotta Hyttinen ja ETK Sonja Hakala.

LILLA-tutkimuksen ravitsemusryhmän muut jäsenet:
Helsingin yliopisto:
Professori Mikael Fogelholm, ETM Taru Saloheimo, ETM Carina Kronberg-Kippilä,
FM Elina Vaara ja LL Salli Virta.
Espoo:
MMM, ravitsemusterapeutti Mervi Sirén-Vainio, Espoon kaupunki
Ruokapalvelupäällikkö Kirsi Kinnunen, Espoo catering
Vantaa:
MMM, ravitsemusterapeutti Tuula Nuutinen, Vantaan kaupunki
Palvelupäällikkö Marjukka Myötämäki, Vantaan Tilapalvelut oy, ateria- ja puhtauspalvelut
Helsinki:
Ravitsemusasiantuntija Tarja Heikkinen, Palmia
Ruokapalvelupäällikkö Erja Suokas, Helsingin sosiaalivirasto

LILLA-tutkimusryhmän jäsenet Iho- ja allergiasairaalalla (allergiaryhmä):
Dos., ylilääkäri Mika Mäkelä, Dos. Anna Pelkonen, LT Kaarina Kukkonen ja tutkimushoitaja Pia Ralli.